Społeczna Akademia Nauk uczelnią liderów

« wróć

Nasza uczelnia ponownie została uhonorowana certyfikatem „Uczelnia Liderów”. Jest to prestiżowe wyróżnienie, które otrzymują wyłącznie najlepsze uczelnie. O przyznaniu certyfikatu decyduje między innymi: wartość oferty, poziom zaawansowania i innowacyjności systemów poprawy jakości kształcenia (tych wspierających edukację praktyczną studentów oraz pozwalających wykazać się szerokim zakresem współpracy ze środowiskiem biznesowym).

 

Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni, które cechują się otwartością na potrzeby otoczenia zewnętrznego. Aby otrzymać certyfikat należy również wdrażać oryginalne projekty w zakresie współpracy z pracodawcami. Program „Uczelnia Liderów” odbywa się corocznie od 2011 roku. Podsumowanie poszczególnych edycji Programu odbywa się na przełomie czerwca i lipca podczas uroczystej Gali Finałowej.

 

„Uczelnia Liderów” to Konkurs Programu Certyfikacji Szkół Wyższych jest organizowany cyklicznie, w tym roku przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Szkół Wyższych oraz przez Agencję PRC. Tegoroczne zakończenie Programu, już po raz drugi, odbyło się w Pałacu Staszica w Warszawie – siedzibie Polskiej Akademii Nauk. Miało to miejsce 14 czerwca. Była to już siódma edycja Programu „Uczelnia Liderów”. Podczas wspomnianej uroczystości rektorzy, kanclerze i dziekani reprezentujący uczelnie z całego kraju, odebrali dokumenty potwierdzające wysoki poziom i jakość kształcenia. Certyfikatem zostały wyróżnione 22 uczelnie (w tym uczelnie akademickie, państwowe wyższe szkoły zawodowe i szkoły wyższe niepubliczne).

W Programie „Uczelnia Liderów” założyliśmy, że będziemy wskazywać i nagradzać szkoły wyższe kształcące twórczych i kreatywnych absolwentów świetnie radzących sobie na rynku pracy. Będziemy nagradzać uczelnie, które respektują prawa rynkowej ekonomii, ale jednocześnie nie zgadzające się na to, by ekonomia była jedynym regulatorem życia uniwersyteckiego i społecznego. Sądzę, że w tym roku zadanie to po raz kolejny udało nam się zrealizować. Certyfikaty „Uczelnia Liderów” trafiają do szkół wyższych stawiających na przedsiębiorczość, nowatorstwo, zaangażowanie, pomysłowość, praktyczność wiedzy, ale jednocześnie na jakość, odpowiedzialność społeczną, misyjność. Gratuluję, że znaleźli się Państwo w tym gronie – wielu z Państwa już po raz kolejny, bywa, że po raz siódmy z rzędu – do laureatów Konkursu mówiła Prezes zarządu Fundacji.

 

Uczestników Konkursu „Uczelnia Liderów” oceniła Komisja Ekspercka złożona z naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia, zarządzania wiedzą, zarządzania szkolnictwem wyższym oraz marketingu edukacyjnego. Komisji przewodniczył prof. Dariusz Rott, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Fot. Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego