Londyn

Londyn

Rekrutacja - Dziekanat

Społeczna Akademia Nauk
Filia w Londynie

mgr Kamila Pawłowska
tel.: +44 75 15 95 89 34 
e-mail: kpawlowska@san.edu.pl 

Dział rozliczeń

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
mgr Anita Janiak
tel.:  +48 42 664 66 46
e-mail: ajaniak@spoleczna.pl

Dziekan Filii SAN w Londynie

mgr Kamila Pawłowska

tel.: +44 75 15 95 89 34 
e-mail: kpawlowska@san.edu.pl 

• sprawy organizacyjne
• marketing
• współpraca