Filologia angielska
O kierunku

Czas trwania studiów:
3 lata

Typ:
I stopnia

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
Licencjat

Limit miejsc:
stacjonarne 40 osób, niestacjonarne 100 osób

Kontynuowanie:
dostępne studia II stopnia

Studia na kierunku Filologia angielska umożliwiają aktywny udział we współczesnym rynku pracy, fundamentalną rolę odgrywa wyposażenie absolwenta w zaawansowaną wiedzę na studiach I stopnia z zakresu filologii oraz wykształcenie umiejętności wykorzystywania i właściwego zastosowania uzyskanej wiedzy w działalności zawodowej. Koncepcja kształcenia zakłada przygotowanie absolwentów do wymogów rynku pracy poprzez kształtowanie umiejętności filologicznych wspartych specjalistyczną wiedzą, związanych z zawodowym środowiskiem pracy współczesnego specjalisty z zakresu filologii.

Zaprojektowane studia stanowią rzetelną podstawę, na której nasz absolwent będzie nadbudowywał swoje kwalifikacje na kolejnych etapach kształcenia, jak i przez doświadczenie zawodowe w działalności związanej z filologią ze świadomością i otwartością na stałe doskonalenie zawodowe.
Koncepcja kształcenia otwiera również studenta na dalszą edukację odpowiednio na studiach II stopnia oraz na studiach doktorskich, a także znajduje szeroką ofertę studiów podyplomowych oferowanych przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi. 

Dlaczego warto studiować Filologię angielską I stopnia w Społecznej Akademii Nauk?

Profesjonalna baza dydaktyczna
Profesjonalna baza dydaktyczna
Gwarancja pogłębienia wiedzy językowej do poziomu C1
Gwarancja pogłębienia wiedzy językowej do poziomu C1
Kadra o wysokich kompetencjach naukowych
Kadra o wysokich kompetencjach naukowych
Idące z duchem czasu specjalności
Idące z duchem czasu specjalności
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Start do kariery tłumacza lub pracy w sektorze biznesowym
Start do kariery tłumacza lub pracy w sektorze biznesowym

Filologia angielska I stopnia w SAN Łódź - opinie

“Coraz więcej międzynarodowych firm otwiera swoje siedziby na terenie Polski. Rekruterzy cenią sobie wśród kandydatów przygotowanie do pracy w środowisku różnorodnym kulturowo i językowo, dlatego według mnie to dobra ścieżka rozwoju.”

 

Beata Jaworska

Opłaty

Filologia angielska SAN Łódź - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

540 zł  440 zł*

II ROK12540 zł 
III ROK10620 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2700 zł  2100 zł**

3780 zł  2980 zł**

II ROK2700 zł 3780 zł
III ROK3100 zł 3100 zł

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK6480 zł  5180 zł**
II ROK6480 zł 
III ROK6200 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 440 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

520 zł  420 zł*

II ROK12520 zł
III ROK10600 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2600 zł  2000 zł**

3640 zł  2840 zł**

II ROK2600 zł 3640 zł 
III ROK3000 zł 3000 zł

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK6240 zł  4940 zł**
II ROK6240 zł
III ROK6000 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 420 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego
**cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego oraz zniżką za wpłatę z góry (zniżka nie przysługuje Cudzoziemców z wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka)

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Promocja SUMMER TIME-san-1
Grant Rekrutacyjnystudiuj od 290 zł/mies.
 i zyskaj nawet do 1900 zł rocznie
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację

zyskaj dodatową zniżkę -500 zł na czesne przy zapisie do 15 września
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Filologia angielska I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Zapewniamy duży wymiar zajęć praktycznej nauki języka angielskiego. Uczelnia z jednej strony oferuje gruntowne wykształcenie filologiczne - oprócz biegłej znajomości języka obcego, także przygotowanie językoznawcze, literaturoznawcze i kulturoznawcze oraz wszechstronną wiedzę o krajach anglojęzycznych, z drugiej strony obejmuje tak istotne elementy współczesnego rynku pracy, jak translatoryka.

 

Obszar kształcenia kierunkowego i specjalnościowego

 • PNJA - Integrated Skills
 • PNJA - Pronunciation
 • PNJA - (komunikacja ustna)
 • PNJA - Practical Grammar
 • PNJA - Writing (pisanie/ćwiczenia redakcyjne)
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Historia języka angielskiego
 • Wstęp do literatury angielskiego obszaru językowego
 • Analiza tekstu literackiego
 • Kultura angielskiego obszaru językowego
 • Historia angielskiego obszaru językowego
 • Gramatyka opisowa (fonetyka/fonologia;składnia)
 • Wstęp do przekładu
 • Wybrane zagadnienia interkulturowe

Obszary zajęć specjalizacyjnych (w zależności od wyboru specjalizacji)

Język w środowisku biznesowym:

 • Język w social media
 • Komunikacja językowa w przedsiębiorstwach
 • Warsztaty języka w środowisku zawodowym (marketing, kadry, zarządzanie, finanse)
 • Warsztaty, spotkania, prezentacje
 • Wstęp do języka w biznesie

Tłumaczenie i komunikacja w środowisku zawodowym:

 • Tłumaczenie tekstów użytkowych
 • Warsztat tłumaczeniowy: Stylistyka
 • Przekład: między teorią a praktyką
 • Narzędzia wspomagające pracę tłumacza
 • Warsztat tłumaczeniowy: Przekład audiowizualny
 • Warsztat tłumaczeniowy: Przekład literacki i ekonomiczny
 • Warsztat tłumaczeniowy: Przekład ustny i konferencyjny

Rekrutacja na kierunek Filologia I stopnia

Od kandydatów chcących podjąć studia I stopnia na kierunku „Filologia” wymagane jest świadectwo maturalne - brane są pod uwagę wyniki egzaminów z przedmiotów: język angielski i przedmiot do wyboru: język polski, historia lub wiedza o społeczeństwie. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy. Szczególne preferencje mają kandydaci posiadający świadectwo maturalne z wyróżnieniem i laureaci olimpiad i/lub konkursów przedmiotowych. O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów kwalifikacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniających oceny ze wskazanych przedmiotów. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek „Filologia” tworzona jest wg kolejności uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym punktów zgodnie z planowanymi limitami przyjęć.

Specjalności

Filologia angielska I stopnia SAN Łódź - specjalności

Studia anglistyczne cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, ze względu na globalną dominację języka angielskiego i rozwój współpracy międzynarodowej. Program studiów jest skonstruowany według nowoczesnych standardów i stwarza możliwość zdobycia praktycznych umiejętności.

Język w środowisku biznesowym

Przygotowuje przyszłych absolwentów do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym, agencjach reklamowych i PR oraz korporacjach. Specjalizacja umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim, redagowanie przekazów medialnych i poruszanie się w otoczeniu internacjonalnym, również za pomocą mediów cyfrowych. Pozwala nabyć umiejętności swobodnego użycia specjalistycznego języka angielskiego w międzynarodowym środowisku zawodowym. Rozwija u studenta zdolności komunikacyjne w międzynarodowym środowisku, wspierając naukę języka angielskiego używanego w świecie biznesu, handlu, finansów i relacji międzynarodowych. Specjalizacja pozwala na przyswojenie języka z perspektywy społecznej, kulturowej i politycznej. Dzięki wykształconym w trakcie studiów nawykom myślenia i działania, absolwenci studiów posiadają umiejętność komunikowania się w rozmaitych środowiskach zawodowych oraz elastycznego dostosowania się do wymogów rynku pracy w dziedzinach wymagających biegłej znajomości języka angielskiego.

Tłumaczenie i komunikacja w środowisku zawodowym

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa i umiejętności językowe. Uzyskują wiedzę z obszaru specjalistycznych odmian języka angielskiego, posiadają umiejętności analityczne pozwalające na samodzielną analizę tekstu, wybór metod do rozwiązania poszczególnych zagadnień translatorskich. Specjalizacja kształci i doskonali warsztat tłumaczeniowy studentów. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu strategii i technik tłumaczeniowych oraz umiejętności rozwiązywania problemów pracy tłumacza z wykorzystaniem narzędzi komputerowych, źródeł internetowych. Potrafią samodzielnie wyszukać, zanalizować, ocenić, wybrać i wykorzystać informacje z różnych źródeł pisanych, elektronicznych, internetowych. Absolwenci są przygotowani do korzystania z wiedzy i umiejętności językowych w sytuacjach zawodowych związanych z pracą w biurach tłumaczeń, ośrodkach masowego przekazu (radio, TV, prasa, Internet) turystyce i sektorze usług.

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku Filologia angielska SAN Łódź

dr Maja Sobotka
dr Maja Sobotka

Wykładowcy kierunku Filologia angielska SAN Łódź

dr hab. Ewa Waniek-Klimczak, prof. UŁ
dr hab. Przemysław Krakowian, prof. UŁ
dr hab. Agnieszka Łowczanin, prof. UŁ
dr Iga Maria Lehman, prof. SAN 
dr Marianna Dilai
dr Dorota Wiśniewska
dr Wiktor Pskit
dr Agata Klimczak-Pawlak
dr Dorota Gonigroszek
dr Adam Bednarek 
dr hab. Katarzyna Szmigiero 
mgr Kamila Generowicz 
mgr Martyna Kamińska
mgr Jacek Tomaszewski
mgr Paulina Popławska
mgr Maciej Kempiński
Kariera

Filologia angielska SAN Łódź – praca

Absolwenci kierunku Filologia angielska w SAN Łódź posiadają kompetencje komunikacyjne umożliwiające popularyzację języków obcych i dbałość o poprawność językową oraz dziedzictwo kulturowe kraju języka studiowanej specjalności. Mają także umiejętności nawiązywania kontaktów oraz planowania, organizowania pracy samodzielnej oraz w zespole. Absolwenci są również przygotowani do pracy w warunkach niepewności i ryzyka, różnic kulturowych oraz rosnącego umiędzynarodowienia.

 

Absolwent studiów na Filologia angielska mogą podjąć pracę lub prowadzić własną działalność gospodarczą w zawodzie tłumacza (w dziedzinie tłumaczeń pisemnych, a także symultanicznych, także w zakresie przekładu specjalistycznego) lub podjąć zatrudnienie w:

instytucjach międzynarodowych środowiska biznesowego
organizacjach pozarządowych
instytucjach kulturalnych i edukacyjnych
turystyce
agencjach reklamowych i PR 
administracji publicznej
sektorach usług wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych
przy produkcji telewizyjnej i filmowej
turystyce i sektorach usług wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych
instytucjach kulturalnych i edukacyjnych, uczelniach
innych firmach wykorzystujących umiejętności komunikacji w języku obcym

Absolwenci studiów Filologia angielska I stopnia w SAN w Łodzi mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Filologia angielska?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Socjologia
Socjologia
Zarządzanie
Zarządzanie
Pedagogika
Pedagogika