Socjologia
O kierunku

Czas trwania studiów:
3 lata

Typ:
I stopnia

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
Licencjat

Limit miejsc:
stacjonarne 60 osób, niestacjonarne 80 osób


Na kierunku Socjologia I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi zdobędziesz wiedzę z obszaru patologii, ekskluzji i inkluzji społecznej oraz uwarunkowania i sposoby przeciwdziałania zjawiskom negatywnym.

Absolwenci kierunku Socjologia I stopnia znajdują zatrudnienie w organizacjach ochrony porządku publicznego, w placówkach opiekuńczych i wychowawczych, w placówkach diagnostycznych i terapeutycznych. W instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. 

Jak analizować i interpretować zachowania grupowe? Jak rozpoznawać sprawców przestępstw? Jak przeciwdziałać zagrożeniom w obszarze przestępczości zorganizowanej?

 

Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące relacji i zależności międzyludzkich oraz motywów, które kierują człowiekiem schodzącym na drogę przestępczą uzyskamy, rozwijając wiedzę z zakresu socjologii, kryminologii i kryminalistyki. Studia socjologiczne przygotowują specjalistów, potrafiących rozpoznawać ryzyko społeczne, wyodrębniać obszary patologii oraz praktycznie wykorzystywać sposoby przeciwdziałania zjawiskom negatywnym stosując techniki socjoterapii.

Dlaczego warto studiować Socjologię I stopnia w Społecznej Akademii Nauk?

Nauka praktycznych umiejętności
Nauka praktycznych umiejętności
Nowoczesne metody prowadzenia zajęć
Nowoczesne metody prowadzenia zajęć
Kadra naukowa to specjaliści w swoich dziedzinach
Kadra naukowa to specjaliści w swoich dziedzinach
Przygotowanie do pracy w różnych instytucjach
Przygotowanie do pracy w różnych instytucjach
System tutoringu
System tutoringu
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN

Socjologia I stopnia w SAN Łódź - opinie

“Kierunek zdecydowanie przeznaczony dla osób, którym los innych nie jest obojętny, które czują potrzebę pomagania. Dzięki skończonym studiom na Socjologii czuję się spełniony zawodowo.”

 

Piotr Szulc

Socjologia I stopnia w SAN Łódź - mediateka

Opłaty

Socjologia SAN Łódź - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

520 zł  420 zł*

II ROK12520 zł
III ROK10580 zł 

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2600 zł  2000 zł**

3640 zł  2840 zł**

II ROK2600 zł 3640 zł 
III ROK2900 zł 2900 zł 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK6240 zł  4940 zł**
II ROK6240 zł
III ROK5800 zł 

Najniższa cena sprzed 30 dni: 420 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

490 zł  390 zł*

II ROK12490 zł
III ROK10520 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2450 zł  1850 zł**

3430 zł  2630 zł**

II ROK2450 zł 3430 zł 
III ROK2600 zł 2600 zł 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK5880 zł  4580 zł**
II ROK5880 zł 
III ROK5200 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 390 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego
**cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego oraz zniżką za wpłatę z góry (zniżka nie przysługuje Cudzoziemców z wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka)

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Promocja SUMMER TIME-san-1
Grant Rekrutacyjnystudiuj od 290 zł/mies.
 i zyskaj nawet do 1900 zł rocznie
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację

zyskaj dodatową zniżkę -500 zł na czesne przy zapisie do 15 września
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Socjologia I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Zajęcia na kierunku Socjologia I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi prowadzone są metodami aktywizującymi, które pomagają studentom na praktyczną analizę realizowanych zagadnień. W ramach zajęć praktycznych studenci uczestniczą w rozmaitych warsztatach, realizują projekty, odbywają wizyty studyjne oraz przygotowują narzędzia badawcze.

 

Uwaga: plan studiów może ulec zmianie.

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Podstawy socjologii
 • Kryminologia
 • Kryminalistyka
 • Socjologiczne teorie przestępczości
 • Dziennikarstwo śledcze
 • Struktury i systemy społeczne
 • Współczesne teorie socjologiczne
 • Metody badań społecznych
 • Analiza i opracowywanie danych statystycznych
 • Polityka społeczna
 • Demografia i procesy ludnościowe
 • Dysfunkcje rodziny
 • Socjologia bezpieczeństwa
 • Psychologia ogólna i społeczna
 • Organizacja i zarządzanie
 • Technologie informacyjne
 • Język obcy
 • Techniki kryminalistyczne
 • Zagrożenia społeczne XXI wieku
 • Wiktymologia
 • Praca z ofiarami przestępstw
 • Resocjalizacja
 • Metody pracy terapeutycznej
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Funkcjonowanie jednostek penitencjarnych
 • Prawo penitencjarne
 • Negocjacje i mediacje
 • Zachowania organizacyjne
 • Techniki autoprezentacji
 • Techniki wpływu społecznego
 • Komunikowanie społeczne
 • Propaganda i techniki manipulacji
 • Przestępczość zorganizowana
 • Przestępczość gospodarcza
 • Przestępczość pospolita
 • Cyberprzestępczość
 • Współczesne formy terroryzmu
 • Polityka walki z przestępczością
 • Prawo karne
 • Socjoterapia
 • Problematyka uzależnień
 • Społeczność osadzonych w jednostce penitencjarnej
 • Penologia w wymiarze sprawiedliwości
 • Dobór pracowników
 • Motywowanie pracowników w organizacji
 • Ocena pracy i pracowników
 • Administrowanie kadrami
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • Rozwój i kariera zawodowa
 • Szkolenia i zarządzanie kompetencjami
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Kompetencje menedżera w zarządzaniu kadrami
 • Kultowe uwarunkowania zarządzania

Rekrutacja na kierunek Socjologia I stopnia

Od kandydatów chcących podjąć studia I stopnia na kierunku „Socjologia” wymagane jest świadectwo maturalne - brane są pod uwagę wyniki egzaminów z przedmiotów: język nowożytny (poziom B1) i przedmiot do wyboru: wiedza o społeczeństwie lub historia. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy. Szczególne preferencje mają kandydaci posiadający świadectwo maturalne z wyróżnieniem i laureaci olimpiad i/lub konkursów przedmiotowych. O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów kwalifikacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniających oceny ze wskazanych przedmiotów. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek „Socjologia” tworzona jest wg kolejności uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym punktów zgodnie z planowanymi limitami przyjęć.

Specjalności

Socjologia I stopnia SAN Łódź - specjalności

Studenci kierunku Socjologia otrzymują solidne podstawy wiedzy socjologicznej, na których opiera się ich kształcenie specjalizacyjne z zakresu socjokryminologii oraz z zarządzania zasobami ludzkimi. Celem kształcenia studentów na kierunku Socjologia jest nauka praktycznych umiejętności, opartych na fundamentach solidnie i nowocześnie wykładanej wiedzy o motywach działań ludzi, architekturze społecznych struktur, procesach zachodzących we współczesnych społeczeństwach oraz o możliwościach zastosowania nowoczesnych technik wpływu społecznego.

Socjokryminologia

To specjalizacja uzupełniająca kształcenie profilowe. Dzięki niej dowiesz się, jak rozpoznawać zagrożenia społeczne i zapobiegać im. Dokładnie poznasz najgroźniejsze rodzaje przestępstw oraz metody walki z nimi. Zgłębisz tajniki prawa karnego. Nauczysz się pracować z ludźmi potrzebującymi pomocy i poznasz techniki wywierania na nich pozytywnego wpływu. Zyskasz wiedzę o społecznych uwarunkowaniach współczesnych zagrożeń, poszerzysz kompetencje z zakresu kryminologii i kryminalistyki oraz zdobędziesz umiejętność posługiwania się metodą socjoterapii. 

Studia przygotowują specjalistów rozpoznających ryzyka społeczne, obszary patologii, ekskluzji i inkluzji społecznej oraz uwarunkowania i sposoby przeciwdziałania zjawiskom negatywnym. Środkiem prowadzącym do tego celu jest dobra orientacja słuchaczy w systemach instytucjonalnych, umiejętności komunikacyjne oraz otwartość na nowe metody pracy ze środowiskami zagrożonymi.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Specjalizacja "Zarządzanie zasobami ludzkimi" pozwoli ci zapoznać się z narzędziami motywującymi pracowników. Dowiesz się, z jakimi zadaniami zmierzysz się jako pracownik działu personalnego, poznasz prawne uwarunkowania rynku pracy oraz model polityki personalnej. Zdobędziesz wiedzę o najskuteczniejszych metodach i technikach zarządzania zasobami ludzkimi. Nauczysz się, jak w sposób profesjonalny oceniać i kontrolować pracowników oraz jak efektywnie posługiwać się technikami negocjacji i mediacji. Zyskasz umiejętność projektowania, wdrażania i realizowania strategii polityki personalnej, a także poznasz, co to znaczy (w praktyce) budować zespół i kierować nim.

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku Socjologia SAN Łódź

dr Małgorzata Nowastowska
dr Małgorzata Nowastowska

Socjolog o specjalizacji, resocjalizacja i pomoc społeczna. W ramach działań praktycznych współpracuje z instytucjami z zakresu pomocy społecznej oraz stowarzyszeniami wspierającymi grupy marginalizowane. 

Wykładowcy kierunku Socjologia SAN Łódź

kom. dr Marcin Fiedukowicz
Kariera

Socjologia SAN Łódź – praca

Studia na kierunku Socjologia I stopnia w SAN w Łodzi przygotowują do pracy w organach ochrony porządku publicznego (policja, straż miejska, straż graniczna, służba więzienna, zakłady poprawcze, kuratorzy sądowi), placówkach wychowawczych i opiekuńczych (pogotowie opiekuńcze, domy dziecka), diagnostycznych i terapeutycznych (ośrodki pomocy rodzinie, pogotowie opiekuńcze, ośrodki dla bezdomnych oraz osób z zaburzeniami zachowania i z uzależnieniami), a także w innych sektorach pozarządowych (mediatorzy, dziennikarze specjalizujący się w problematyce kryminalnej i dewiacjach społecznych).

Absolwenci Socjologii znajdują również zatrudnienie w:

organach administracji publicznej i samorządowej
instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych
organizacjach pozarządowych
działach personalnych przedsiębiorstw
agencjach badania rynku
ośrodkach badania opinii publicznej
firmach konsultingowych
firmach szkoleniowych
placówkach diagnostycznych i terapeutycznych
Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Socjologia?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Logistyka
Logistyka