Administracja i zarządzanie publiczne
O kierunku

Czas trwania studiów:
2 lata

Typ:
II stopnia

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
magister zarządzania, specjalność Administracja i zarządzanie publiczne

Limit miejsc:


Kontynuowanie:
dostępne studnia doktoranckie

Nowoczesna i kompetentna kadra administracji publicznej w istotnym stopniu przyczynia się do zaufania obywateli do państwa i reprezentujących państwo organów. Sektor publiczny potrzebuje dziś  wykształconych i skutecznych menedżerów, wyczulonych jednocześnie na potrzeby społeczne i reagujących na zmieniającą się rzeczywistość społeczną.

Moduł specjalnościowy Administracja i zarządzanie publiczne adresowana jest do absolwentów studiów licencjackich na kierunkach: Zarządzanie i Administracja oraz Bezpieczeństwo Narodowe.

Program kształcenia w ramach specjalności Administracja i zarządzanie publiczne obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne.

Absolwent uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie w ramach oferowanego modułu specjalnościowego Administracja i zarządzanie publiczne posiada wiedzę z zakresu struktury, kompetencji i zadań administracji publicznej, zarządzania w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem takich sfer, jak służba zdrowia, ochrona środowiska, pomoc społeczna, czy bezpieczeństwo wewnętrzne. Zagadnienia gospodarki finansowej samorządu terytorialnego, czy zamówień publicznych oraz marketingu terytorialnego są absolwentowi znane. Dodatkowo zdobył szeroki zasób wiedzy dotyczący ochrony danych osobowych i dostępu do informacji niejawnych, a także elektronicznych form działania administracji.

Dlaczego warto studiować Zarządzanie II stopnia na profilu Administracja i zarządzanie publiczne w Społecznej Akademii Nauk?

Program studiów oparty m.in. o amerykańskie wzorce nauczania
Program studiów oparty m.in. o amerykańskie wzorce nauczania
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Zajęcia w formie warsztatów, case study, gier symulacyjnych
Zajęcia w formie warsztatów, case study, gier symulacyjnych

Zarządzanie II stopnia: profil Administracja i zarządzanie publiczne w SAN Łódź - opinie

“Ukończenie kierunku zarządzanie II stopnia w Społecznej Akademii Nauk otworzyło mi drogę do kariery. Uzyskany dyplom oraz zdobyta wiedza praktyczna pozwoliła mi znaleźć dobrze płatną pracę. Polecam studia w SAN!”

 

Joanna Nowakowska

 

Opłaty

Zarządzanie SAN Łódź- profil Administracja i zarządzanie publiczne - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

590 zł  490 zł*

II ROK10610 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2950 zł  2350 zł**

4130 zł  3330 zł**

II ROK3050 zł 3050 zł 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK7080 zł  5780 zł**
II ROK6100 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 490 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

540 zł  440 zł*

II ROK10610 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2700 zł  2100 zł**

3780 zł  2980 zł**

II ROK3050 zł 3050 zł 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK6480 zł  5180 zł**
II ROK6100 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 440 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego
**cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego oraz zniżką za wpłatę z góry (zniżka nie przysługuje Cudzoziemców z wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka)

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Promocja SUMMER TIME-san-1
Grant Rekrutacyjnystudiuj od 290 zł/mies.
 i zyskaj nawet do 1900 zł rocznie
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację

zyskaj dodatową zniżkę -500 zł przy zapisie do 15 września
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Zarządzanie II stopnia o profilu Administracja i zarządzanie publiczne w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria oraz uczestnictwo w rozmaitych projektach to oferta różnorodnych zajęć na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie o profilu Administracja i zarządzanie publiczne w SAN w Łodzi.

 

Uwaga: plan studiów może ulec zmianie.

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Zamówienia publiczne
 • System ubezpieczeń społecznych
 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Zarządzanie informacją w administracji publicznej
 • Nadzór i kontrola w administracji publicznej
 • Zarządzanie kadrami w administracji publicznej
 • Systemy finansowania JST
 • E - administracja
 • Warsztaty pisania pism procesowych
 • Analiza normodawstwa i orzecznictwa sądów
 • Warsztaty pisania pism procesowych
Wykładowcy

Opiekunowie kierunku Zarządzanie o profilu Administracja i zarządzanie publiczne w SAN Łódź

Wykładowcy kierunku Zarządzanie o profilu Administracja i zarządzanie publiczne w SAN Łódź

dr hab. Grzegorz Ignatowski, prof. SAN 
dr Iwona Gawryś, prof. SAN
dr Justyna Fijałkowska, prof. SAN
dr Łukasz Prysiński
dr Adam Kałowski
dr Mariusz Nyk
dr Michał Turniak
dr Anna Jadachowska-Dziębor 
dr Bartłomiej Stopczyński 
Kariera

Zarządzanie SAN Łódź profil Administracja i zarządzanie publiczne  – praca

Absolwent specjalności Administracja i zarządzanie publiczne potrafi wykorzystywać najnowsze metody wspomagające procesy decyzyjne, w tym metody i techniki informatyczne, analizować zjawiska społeczne, zna najważniejsze problemy życia społecznego oraz  psychologiczne zasady rządzące relacjami międzyludzkimi i sposoby komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy. Absolwent tej specjalności potrafi samodzielne rozwiązywać problemy, organizować zespół pracowniczy i kierować nim, podejmuje decyzje z zachowaniem zasad etycznych i prawnych, wykazuje twórcze inicjatywy, potrafi opracowywać i wdrażać programy.

w  każdym przedsiębiorstwie, organizacji rządowej oraz jednostce administracji państwowej
w departamentach planowania i rozwoju strategicznego
w organizacjach non-profit, instytucjach kultury i rekreacji

Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować edukację na studiach doktoranckich.

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Zarządzanie?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Filologia angielska
Filologia angielska
Informatyka
Informatyka
Optometria
Optometria