Filologia angielska
O kierunku

Czas trwania studiów:
2 lata

Typ:
II stopnia

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
Magister

Limit miejsc:
stacjonarne 40 osób, niestacjonarne 100 osób

Studia na kierunku Filologia angielska umożliwiają aktywny udział we współczesnym rynku pracy, fundamentalną rolę odgrywa wyposażenie absolwenta w pogłębioną wiedzę na studiach II stopnia z zakresu filologii oraz wykształcenie umiejętności wykorzystywania i właściwego zastosowania uzyskanej wiedzy w działalności zawodowej.
Koncepcja kształcenia na studiach kierunku Filologia angielska zakłada przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy jako tłumacz w biurach tłumaczeniowych, wydawnictwach, firmach konsultingowych w międzynarodowym środowisku biznesowym jako doradca, asystent lub konsultant w przedsiębiorstwach prowadzących współpracę z zagranicą, organizacjach państwowych i pozarządowych, agencjach reklamowych i PR, przy produkcji telewizyjnej i filmowej, w turystyce i sektorach usług wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych, instytucjach kulturalnych i edukacyjnych, uczelniach, czy innych firmach wykorzystujących umiejętności komunikacji w języku obcym. 

Koncepcja kształcenia uwzględnia również rozwijanie umiejętności komunikacyjnych umożliwiających popularyzację języków obcych i dbałość o poprawność językową oraz dziedzictwo kulturowe kraju języka studiowanej specjalności. Mają także umiejętności nawiązywania kontaktów oraz planowania, organizowania pracy samodzielnej oraz w zespole. Oferowane studia przygotowują także do pracy w warunkach niepewności i ryzyka, różnic kulturowych oraz rosnącego umiędzynarodowienia.


Koncepcja kształcenia otwiera również studenta na dalszą edukację odpowiednio na studiach doktorskich, a także znajduje szeroką ofertę studiów podyplomowych oferowanych przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi. 

Dlaczego warto studiować Filologię angielską II stopnia w Społecznej Akademii Nauk?

Profesjonalna baza dydaktyczna
Profesjonalna baza dydaktyczna
Gwarancja pogłębienia wiedzy językowej do poziomu C1
Gwarancja pogłębienia wiedzy językowej do poziomu C1
Kadra o wysokich kompetencjach naukowych
Kadra o wysokich kompetencjach naukowych
Idące z duchem czasu specjalności
Idące z duchem czasu specjalności
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Start do kariery tłumacza lub pracy w sektorze biznesowym
Start do kariery tłumacza lub pracy w sektorze biznesowym

Filologia angielska II stopnia w SAN Łódź - opinie

“Studia skończyłem w ubiegłym roku i polecam. Uczelnia kładzie nacisk przede wszystkim na praktykę, co w obecnych czasach jest ogromnie ważne. Teoria teorią, ale oczywistym jest to, że to umiejętności praktyczne są najbardziej cenione w pracy. Kierunek daje naprawdę duże możliwości."

 

Mariusz Czarnecki

 

Opłaty

Filologia angielska SAN Łódź - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

620 zł  520 zł*

II ROK10620 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK3100 zł  2500 zł**

4340 zł  3540 zł**

II ROK3100 zł 3100 zł

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK7440 zł  6140 zł**
II ROK6200 zł 

Najniższa cena sprzed 30 dni: 520 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

600 zł  440 zł*

II ROK12600 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK3000 zł  2100 zł**

4200 zł  2980 zł**

II ROK3000 zł 3000 zł 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK7200 zł  5080 zł**
II ROK6000 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 500 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego
**cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego oraz zniżką za wpłatę z góry (zniżka nie przysługuje Cudzoziemców z wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka)

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Promocja SUMMER TIME-san-1
Grant Rekrutacyjnystudiuj od 290 zł/mies.
 i zyskaj nawet do 1900 zł rocznie
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację

zyskaj dodatową zniżkę -500 zł na czesne przy zapisie do 15 września
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Filologia angielska II stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Zapewniamy duży wymiar zajęć praktycznej nauki języka angielskiego. Uczelnia z jednej strony oferuje gruntowne wykształcenie filologiczne - oprócz biegłej znajomości języka obcego, także przygotowanie językoznawcze, literaturoznawcze i kulturoznawcze oraz wszechstronną wiedzę o krajach anglojęzycznych, z drugiej strony obejmuje tak istotne elementy współczesnego rynku pracy, jak translatoryka.

Przedmioty podstawowe i kierunkowe

 • Wybrane zagadnienia z historii języka angielskiego
 • Wpływy obce na język angielski
 • Powieść angielska
 • Literatura postkolonialna
 • Gramatyka kontrastywna
 • Corpus-assisted language studies
 • Morfologia i leksykologia angielska
 • Wybrane zagadnienia interkulturowe w biznesie
 • Wybrane zagadnienia interkulturowe w mediach
 • PNJA - General English
 • PNJA - Pronunciation
 • PNJA - Academic Writing 

Przedmioty specjalizacyjne (w zależności od wyboru specjalizacji)

Język w biznesie i mediach:

 • Copywriting w języku angielskim
 • Kanały komunikacji medialnej w języku angielskim
 • Komunikacja marketingowa i PR w języku angielskim
 • Negocjacje w biznesie w języku angielskim
 • Praca z dokumentami w języku angielskim
 • Wprowadzenie do nauk o biznesie w języku angielskim
 • Wystąpienia i prezentacje w języku angielskim- warsztaty

Tłumaczenia pisemne i ustne:

 • Nowe technologie w tłumaczeniu pisemnym
 • Warsztat pracy tłumacza ustnego
 • Warsztat pracy tłumacza pisemnego
 • Ustne tłumaczenia specjalistyczne
 • Tłumaczenia ustne kabinowe/konferencyjne
 • Specjalistyczne tłumaczenia publiczne
 • Zespołowe projekty tłumaczeniowe
Specjalności

Filologia angielska II stopnia SAN Łódź - specjalności

Studia anglistyczne cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, ze względu na globalną dominację języka angielskiego i rozwój współpracy międzynarodowej. Program studiów jest skonstruowany według nowoczesnych standardów i stwarza możliwość zdobycia praktycznych umiejętności.

Tłumaczenia pisemne i ustne 

Pozwala zdobyć niezbędne kompetencje językowe w stopniu biegłym na poziomie C2, co umożliwia efektywne funkcjonowanie w dowolnych dziedzinach działalności zawodowej. Specjalizacja pozwala na analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz translacji bazując na odpowiednich metodach i narzędziach, w tym zaawansowanych technikach informacyjno- komunikacyjnych. Rozwijając warsztat tłumacza poprzez ćwiczenia praktyczne z przekładu studenci doskonalą umiejętności językowe, uczą się teorii przekładu, językoznawstwa oraz historii, literatury i kultury Wielkiej Brytanii, Irlandii i Stanów Zjednoczonych. Absolwenci posiadają wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie doskonalenia umiejętności językowych, dzięki którym będą mogli znaleźć w przyszłości zatrudnienie w tych wszystkich dziedzinach życia zawodowego, gdzie znajomość języka angielskiego jest kluczowym elementem wykonywanych obowiązków. Specjalizacja przygotowuje absolwentów do pracy w wydawnictwach, biurach tłumaczeń, działach współpracy z zagranicą oraz instytucjach kulturalnych. Studia przygotowują absolwentów do wykonywania zawodu tłumacza oraz pozwalają mu ubiegać się o uzyskanie uprawnień tłumacza przysięgłego.

Język w biznesie i mediach 

Umożliwia rozwinięcie umiejętności niezbędnych w relacjach biznesowych i komunikacji międzykulturowej. Specjalizacja pozwala zdobyć kompetencje z zakresu współczesnych mediów, biznesu oraz współpracy międzynarodowej. Student pozyska wiedzę z zakresu nowych mediów i zasad ich funkcjonowania, marketingu, biznesu, poszerzy swoją znajomość słownictwa specjalistycznego, oraz rozwinie kompetencje miękkie, w tym umiejętność prowadzenia dyskusji i przekonującej argumentacji oraz zasady pracy zespołowej i podstawy działania międzynarodowych firm. Specjalizacja umożliwia zaznajomienie się z dynamiką mediów, rozwinięcie umiejętności efektywnej komunikacji w biznesie. Zdobytą wiedzę i umiejętności student wykorzysta zarówno w biznesie, jak i w działalności medialnej. Uzyskane kompetencje pozwolą absolwentom na zatrudnienie jako organizator i manager wydarzeń kulturalnych, manager międzynarodowych firm i korporacji, pracownik firm marketingowych, pracownik organizacji państwowych i pozarządowych, instytucji edukacyjnych i kulturalnych.

Wykładowcy

Opiekun kierunku Filologia angielska SAN Łódź

dr Maja Sobotka
dr Maja Sobotka

Wykładowcy kierunku Filologia angielska SAN Łódź

dr hab. Agnieszka Łowczanin
dr hab. Katarzyna Szmigiero
dr hab. Ewa Waniek-Klimczak
dr Adam Bednarek
dr Dorota Wiśniewska
dr Wiktor Pskit
mgr Paulina Popławska
mgr Jacek Tomaszewski
Kariera

Filologia angielska SAN Łódź – praca

Absolwenci kierunku Filologia angielska posiadają kompetencje komunikacyjne umożliwiające popularyzację języków obcych i dbałość o poprawność językową oraz dziedzictwo kulturowe kraju języka studiowanej specjalności. Mają także umiejętności nawiązywania kontaktów oraz planowania, organizowania pracy samodzielnej oraz w zespole. Absolwenci są również przygotowani do pracy w warunkach niepewności i ryzyka, różnic kulturowych oraz rosnącego umiędzynarodowienia.

 

Absolwent studiów Filologii angielskiej mogą podjąć pracę lub prowadzić własną działalność gospodarczą w zawodzie tłumacza (w dziedzinie tłumaczeń pisemnych, a także symultanicznych, także w zakresie przekładu specjalistycznego) lub podjąć zatrudnienie w:

instytucjach międzynarodowych środowiska biznesowego
organizacjach pozarządowych
instytucjach kulturalnych i edukacyjnych
turystyce
agencjach reklamowych i PR 
administracji publicznej
sektorach usług wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych
przy produkcji telewizyjnej i filmowej
turystyce i sektorach usług wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych
instytucjach kulturalnych i edukacyjnych, uczelniach
innych firmach wykorzystujących umiejętności komunikacji w języku obcym

Absolwenci studiów II stopnia mogą kontynuować naukę w SAN na studiach podyplomowych lub seminariach doktoranckich w zakresie językoznawstwa.

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Filologia angielska?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Pedagogika
Pedagogika
Zarządzanie
Zarządzanie
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe