Menedżer organizacji
O kierunku

Czas trwania studiów:
2 lata

Typ:
II stopnia

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
magister Zarządzania o profilu Menedżer organizacji

Limit miejsc:


Kontynuowanie:
dostępne studnia doktoranckie

Kompetentna kadra menedżerska to podstawa funkcjonowania i rozwoju każdej organizacji. Zarządzanie organizacjami stanowi ofertę kształcenia dla osób z predyspozycjami kierowniczymi pozwalającą na zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania współczesnymi organizacjami, bez względu na rodzaj działalności: biznesowej, publicznej, non-profit; ich formę organizacyjno-prawną, rodzaj własności czy też wielkość. Moduł specjalnościowy przygotowuje absolwentów do roli przedsiębiorcy lub też skutecznego działania na stanowiskach kierowniczych różnego szczebla. Osoby aktualnie pełniące lub planujące zająć w przyszłości stanowisko menedżerskie w firmach lub instytucjach publicznych czy też zainteresowane wartościowym zaplanowaniem ścieżki kariery zawodowej, zdobędą tu umiejętności związane z rozwojem kompetencji menedżerskich i wykorzystaniem różnorodnych narzędzi potrzebnych do zwiększania efektywności oraz rozwoju organizacji. 

Celem kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie o specjalności Menedżer organizacji w SAN w Łodzi jest dostarczenie kompleksowej wiedzy, która pozwoli absolwentom na rozwijanie kompetencji i umiejętności analityczno-zarządczych. W czasie zajęć studenci zdobywają wiedzę przygotowującą do realizacji różnorodnych zadań zarządczych i ról menedżerskich związanych z zarządzaniem podmiotami biznesowymi i publicznymi. Zdobywają kompetencje pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji dotyczących zarówno strategii organizacji jako całości, jak i strategii funkcjonalnych. Studenci uczą się kierowania zespołami ludzkimi, planowania i organizowania pracy, wykorzystywania odpowiednich instrumentów motywacji i kontroli. Studia zapoznają studentów z metodami projektowania struktur organizacyjnych, nowoczesnymi metodami i technikami z zakresu organizacji i zarządzania oraz wyjaśniają zjawiska zachodzące w zorganizowanych zespołach ludzkich, jak również kształtują umiejętności menedżerskie niezbędne w zarządzaniu organizacją oraz rozwijają zainteresowania poznawcze oraz zdolności do samodzielnego rozwijania kompetencji i umiejętności analityczno-zarządczych.

Dlaczego warto studiować Zarządzanie II stopnia o profilu Menedżer organizacji w Społecznej Akademii Nauk?

Program studiów oparty m.in. o amerykańskie wzorce nauczania
Program studiów oparty m.in. o amerykańskie wzorce nauczania
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Zajęcia w formie warsztatów, case study, gier symulacyjnych
Zajęcia w formie warsztatów, case study, gier symulacyjnych
Wykładowcy łączący pracę akademicką z biznesem
Wykładowcy łączący pracę akademicką z biznesem
Program symulacji biznesowych
Program symulacji biznesowych
Bogata oferta specjalności
Bogata oferta specjalności

Zarządzanie II stopnia w SAN Łódź - opinie

“Ukończenie kierunku zarządzanie II stopnia w Społecznej Akademii Nauk otworzyło mi drogę do kariery. Uzyskany dyplom oraz zdobyta wiedza praktyczna pozwoliła mi znaleźć dobrze płatną pracę. Polecam studia w SAN!”

 

Joanna Nowakowska

 

Opłaty

Zarządzanie II stopnia profil Menedżer organizacji SAN Łódź - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

590 zł  490 zł*

II ROK10610 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2950 zł  2350 zł**

4130 zł  3330 zł**

II ROK3050 zł 3050 zł 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK7080 zł  5780 zł**
II ROK6100 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 490 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

540 zł  440 zł*

II ROK10610 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2700 zł  2100 zł**

3780 zł  2980 zł**

II ROK3050 zł 3050 zł 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK6480 zł  5180 zł**
II ROK6100 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 440 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego
**cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego oraz zniżką za wpłatę z góry (zniżka nie przysługuje Cudzoziemców z wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka)

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Promocja SUMMER TIME-san-1
Grant Rekrutacyjnystudiuj od 290 zł/mies.
 i zyskaj nawet do 1900 zł rocznie
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację

zyskaj dodatową zniżkę -500 zł przy zapisie do 15 września
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Zarządzanie II stopnia profil Menedżer organizacji w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Program specjalności powstał w oparciu o oczekiwania pracodawców oraz potrzeby zgłaszane przez studentów i wykorzystuje nowoczesne formy nauczania m.in. w formie konwersatoriów. Omawiane na zajęciach „case studies” pozwalają na zastosowanie w praktyce koncepcji i modeli zarządzania organizacją. Wyróżniająca cechą programu kształcenia jest położenie nacisku na zajęcia o charakterze warsztatowym i konwersatoryjnym. 

 

 

Uwaga: plan studiów może ulec zmianie.

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

  • Analiza pozycji konkurencyjnej biznesu
  • Prawo pracy
  • Nowe trendy w zarządzaniu potencjałem społecznym w organizacji
  • Metody budowania zespołów pracowniczych
  • Komunikacja 4.0 w zarządzaniu
  • Coaching w organizacji
  • Formy zatrudnienia z elementami ubezpieczeń
  • Audyt systemu wynagradzania
Wykładowcy

Opiekunowie specjalności Zarządzanie SAN Łódź

dr Paweł Trippner, prof. SAN
dr Paweł Trippner, prof. SAN

Wieloletni nauczyciel akademicki, autor podręcznika i skryptów dla studentów, trener na szkoleniach z dziedziny finansów. Dorobek naukowy dr Pawła Trippnera, prof. SAN mieści się w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych są: Finanse korporacji, Analiza finansowa, Finanse osobiste, Decyzje finansowe, Zarządzanie kapitałami emerytalnymi, Controlling finansowy i rachunkowość zarządcza.

Wykładowcy kierunku Zarządzanie SAN Łódź 

dr hab. Grzegorz Ignatowski, prof. SAN 
dr Iwona Gawryś, prof. SAN
dr Justyna Fijałkowska, prof. SAN
dr Łukasz Prysiński
dr Adam Kałowski
dr Mariusz Nyk
dr Michał Turniak
dr Anna Jadachowska-Dziębor 
dr Bartłomiej Stopczyński 
Kariera

Zarządzanie profil Menedżer organizacji SAN Łódź – praca

Absolwenci specjalności Menedżer organizacji na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie w SAN Łódź w trackie studiów uzyskują kompetencje pozwalające zajmować różne stanowiska, na wszystkich szczeblach zarządzania w podmiotach biznesowych i publicznych:  przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, sieciach handlowych i firmach logistycznych, firmach konsultingowych, instytucjach finansowych, jednostkach samorządu terytorialnego, administracji państwowej, podmiotach ochrony zdrowia oraz własnej działalności gospodarczej.

 

Absolwenci studiów zarządzanie II stopnia na specjalności Menedżer organizacji posiadają szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną obejmującą istotę, prawidłowości i problemy funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, struktur bezpieczeństwa państwa, instytucji publicznych) oraz metod i sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. W szczególności umiejętności związane z krytyczną analizą, interpretacją i oceną zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Dysponują kompetencjami do organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się i negocjowania. Absolwenci modułu specjalnościowego to potencjalni:

Przedsiębiorcy
Członkowie zarządów przedsiębiorstw
Menedżerowie średniego i wysokiego szczebla
Doradcy i konsultanci w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym
Menedżerów w działach HR
Samodzielni specjaliści ds. rozwoju i strategii

Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować edukację na studiach doktoranckich.

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Zarządzanie?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Filologia angielska
Filologia angielska
Informatyka
Informatyka
Optometria
Optometria