Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
O kierunku

Czas trwania studiów:
2 lata

Typ:
II stopnia

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
magister zarządzania o profilu Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

Limit miejsc:


Kontynuowanie:
dostępne studnia doktoranckie

Celem specjalności Rachunkowość  i finanse  w zarządzaniu na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie w SAN w Łodzi jest przekazanie wiedzy z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami oraz wykształcenie umiejętności wykorzystywania tej wiedzy w praktyce. W ramach modułu specjalnościowego są kształceni specjaliści, przygotowywani do organizowania księgowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych, projektowania i zastosowania systemów rachunkowości zarządczej, strategicznego i operatywnego zarządzania kosztami we współczesnych organizacjach gospodarczych, rozrachunków i strategii podatkowych, wiarygodnego i zgodnego z prawem generowania informacji ekonomicznych przez jednostki gospodarcze, sporządzania i analizy sprawozdań finansowych, oceny projektów inwestycyjnych, zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie i instytucjach finansowych, podejmowania bieżących i strategicznych decyzji finansowych w przedsiębiorstwach.

W ostatnich latach ma miejsce w Polsce dynamiczny rozwój rynku usług finansowych i księgowych. Powoduje to, że popyt na księgowych, doradców finansowych i inwestycyjnych a także na specjalistów z zakresu bankowości i ubezpieczeń istotnie przybiera na sile. Absolwenci studiów w ramach specjalności Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu będą dysponowali teoretyczną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami pozwalające świadczyć profesjonalną obsługę finansową firm oraz innych podmiotów.

 

Specjalność Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu adresowana jest do absolwentów studiów licencjackich na kierunkach: Finanse i Rachunkowość.

Dlaczego warto studiować Zarządzanie II stopnia w Społecznej Akademii Nauk?

Program studiów oparty m.in. o amerykańskie wzorce nauczania
Program studiów oparty m.in. o amerykańskie wzorce nauczania
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Zajęcia w formie warsztatów, case study, gier symulacyjnych
Zajęcia w formie warsztatów, case study, gier symulacyjnych
Wykładowcy łączący pracę akademicką z biznesem
Wykładowcy łączący pracę akademicką z biznesem
Program symulacji biznesowych
Program symulacji biznesowych
Bogata oferta specjalności
Bogata oferta specjalności

Zarządzanie II stopnia w SAN Łódź - opinie

“Ukończenie kierunku zarządzanie II stopnia w Społecznej Akademii Nauk otworzyło mi drogę do kariery. Uzyskany dyplom oraz zdobyta wiedza praktyczna pozwoliła mi znaleźć dobrze płatną pracę. Polecam studia w SAN!”

 

Joanna Nowakowska

 

Opłaty

Zarządzanie II stopnia profil Rachunkowość i finanse w zarządzaniu SAN Łódź - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

590 zł  490 zł*

II ROK10610 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2950 zł  2350 zł**

4130 zł  3330 zł**

II ROK3050 zł 3050 zł 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK7080 zł  5780 zł**
II ROK6100 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 490 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

540 zł  440 zł*

II ROK10610 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2700 zł  2100 zł**

3780 zł  2980 zł**

II ROK3050 zł 3050 zł 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK6480 zł  5180 zł**
II ROK6100 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 440 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego
**cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego oraz zniżką za wpłatę z góry (zniżka nie przysługuje Cudzoziemców z wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka)

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Promocja Dzień Otwarty
Promocja Dzień Otwarty
Promocja Młody Medyk
Promocja
Młody Medyk
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Zarządzanie II stopnia profil Rachunkowość i finanse w zarządzaniu w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Elastyczny program studiów uwzględniający zmieniające się warunki rynkowe i oczekiwania pracodawców, możliwość odbywania praktyk w renomowanych instytucjach sektora finansowego i biznesu, tematyka prac dyplomowych ściśle powiązana z wymogami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców. Podczas studiów zdobędziesz solidną wiedzę ogólnoekonomiczną oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości. Naszymi wykładowcami są osoby, które oprócz dorobku naukowego posiadają doświadczenie w praktyce gospodarczej: konsultanci Ministerstwa Finansów, prezesi i dyrektorzy banków, dyrektorzy Departamentów Doradztwa Inwestycyjnego oraz znakomici ekonomiści.

 

Uwaga: plan studiów może ulec zmianie.

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Zaawansowana rachunkowość finansowa i MSR
 • Operacyjna i strategiczna rachunkowość zarządcza
 • Optymalizacja i kontrola podatkowa, Instytucje finansowe
 • Polityka lokacyjna banków i zakładów ubezpieczeń
 • Wycena przedsiębiorstw i fuzje oraz przejęcia
 • Przedsiębiorstwo na rynku finansowym
 • Budżetowanie i rachunek kosztów standardowych
 • Kontrola wewnętrzna, audyt wewnętrzny i rewizja finansowa
 • Zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Rozrachunki z tytułu podatku VAT
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym
 • Rozrachunki z tytułu podatków dochodowych
 • Budżetowanie i analiza odchyleń
 • Nowoczesne rachunki kosztów
 • Ocena sytuacji finansowej banków i zakładów ubezpieczeń
Wykładowcy

Opiekunowie specjalności Zarządzanie SAN Łódź

dr Justyna Fijałkowska, prof. SAN
dr Justyna Fijałkowska, prof. SAN

Dyrektor Instytutu Finansów w Społecznej Akademii Nauk oraz koordynatora ds. zespołów badawczych. Konsultantka w zakresie rachunkowości, analizy kosztów, podejmowania decyzji zarządczych z doświadczeniem jako współwłaściciel kilku firm, vice-prezes zarządu, członek rady nadzorczej w spółkach z o.o.

Wykładowcy kierunku Zarządzanie SAN Łódź 

dr hab. Grzegorz Ignatowski, prof. SAN 
dr Iwona Gawryś, prof. SAN
dr Justyna Fijałkowska, prof. SAN
dr Łukasz Prysiński
dr Adam Kałowski
dr Mariusz Nyk
dr Michał Turniak
dr Anna Jadachowska-Dziębor 
dr Bartłomiej Stopczyński 
Kariera

Zarządzanie SAN Łódź – praca

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie w ramach oferowanego modułu specjalnościowego Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu mogą wykonywać zadania analityczne i praktyczne oraz pełnić funkcje kierownicze w działach: księgowości, ekonomicznych, rachunkowości zarządczej i controllingu podmiotów gospodarczych różnych branż, w jednostkach budżetowych, bankach i innych instytucjach finansowych. Mogą też podjąć pracę w biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, firmach doradczych i audytorskich, biurach maklerskich. Po odbyciu  odpowiedniej  praktyki i zdaniu wymaganych egzaminów mogą zostać biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi i finansowymi, kierować biurami konsultingowymi lub rachunkowymi oraz podejmować funkcje menadżerskie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi.

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie o specjalności Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu absolwenci mają przed sobą kolejne możliwości swojego rozwoju edukacyjnego. Może to mieć postać ukończenia studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości, analityki ryzyka kredytowego, bądź Studiów Menedżerskich – MBA. Możliwa jest również kontynuacja edukacji na studiach III stopnia, uczestnictwa w studiach podyplomowych z zakresu Metodyki badań w naukach o zarządzaniu, które w wydatny sposób pomogą w przygotowywaniu dysertacji oraz uzyskania stopnia Doktora w zakresie nauk o zarządzaniu.

Po ukończeniu studiów na specjalności Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu możesz zostać:

Analitykiem finansowym/inwestycyjnym
Doradcą finansowym
Księgowym w różnego typu podmiotach
Maklerem giełdowym
Specjalistą ds. podatków i skarbowości
Pośrednikiem finansowym

Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować edukację na studiach doktoranckich.

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Zarządzanie?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Filologia angielska
Filologia angielska
Informatyka
Informatyka
Optometria
Optometria