Master of Business Administration (MBA) of Cultural Manager with Creative Arts
O kierunku

Czas trwania:
2 semestry

 

Liczba godzin dydaktycznych:

300 h

Forma prowadzenia zajęć:
wykłady i ćwiczenia

 

Język wykładowy:

język polski

 

 

MBA Menedżera Kultury ze Sztuką Kreacji to kompendium najistotniejszych zagadnień ukierunkowanych na naukę profesjonalnego gospodarowania budżetami, formami pozyskiwania finansowania i dofinansowania projektów oraz wszelkimi wzorcami promocji i budowania opiniotwórczości… Idea oparta jest na umiejętności rozumienia i kreowania – czym jest istota dobrego „ArtProjektu”? Interdyscyplinarny charakter działań zobowiązuje absolwenta do posiadania wszechstronnej wiedzy jak i umiejętności kierowania zespołami, zarządzania projektami, a także biegłości poruszania się pomiędzy pojęciami wyższej kultury lub tzw. popkultury opartej na schematach konstruowania festiwali, eventów artystycznych, spotkań twórczych, koncertów, benefisów, spektakli… Pozyskiwania wsparcia finansowego, rozliczania wydatkowanych środków oraz planowania i organizacji przeprowadzanego wydarzenia, nagłaśniania, kontaktowania się z mediami, reklamowania i dbania o zabezpieczenie praw autorskich. Uzyskane kompetencje zdobyte podczas studiów MBA Menedżera Kultury ze Sztuką Kreacji to połączenie wszelkich funkcjonalności sfery umiejętnego zarządzania kulturą i poruszania się w warunkach gospodarki rynkowej. To także zrozumienie jak istotne jest inwestowanie w podwyższenie poziomu swojego profesjonalizmu i nabywanie najwyższych standardów, umożliwiających kreowanie przewagi nad konkurencją. Nasi absolwenci mogą stać się liderami w środowiskach kadry kierowniczej wyższego szczebla. MBA Menedżera Kultury ze Sztuką Kreacji to pojmowanie: czym w dzisiejszych czasach jest kreatywne i innowacyjne zarządzanie kulturą? Jak istotne jest pozyskiwanie wiedzy eksperckiej i poszukiwanie unikatowych rozwiązań zmieniających, edukujących oraz stymulujących mikroregiony, z których się wywodzą, oddziałując na makroregiony, a także cały kraj. To otwarcie na świat i pojmowanie czym jest globalny instytucjonalizm. MBA Menedżera Kultury ze Sztuką Kreacji to wybitni praktycy z wieloletnim doświadczeniem w sferze zarządzania kulturą i sztuką.

Zajęcia umożliwią naszym studentom praktyczne zrozumienie pojmowanej wiedzy i zetknięcie się z wybitnymi osobowościami, twórcami nieszablonowych projektów oraz autorytetami ze świata kultury i sztuki. MBA Menedżera Kultury ze Sztuką Kreacji to uprawnienia, które nabywają absolwenci do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (art. 19 ust.1 pkt 1).

 

MBA Menedżera Kultury ze Sztuką Kreacji kieruje swoją ofertę w szczególności do kadry zarządzającej instytucjami kultury, do urzędników wyższego szczebla, do członków komisji nadzorujących podległe instytucje kultury, organizacji NGO, do osób administrujących przyznawanie funduszy oraz wszystkich tych, którzy posiadają doświadczenie na stanowiskach kierowniczych. Ukończenie MBA Menedżera Kultury ze Sztuką Kreacji to dołączenie do grona osób wyróżnionych certyfikatem potwierdzającym zdobycie kompetencji na najwyższym poziomie. To prestiż i uznanie w środowiskach kadr kierowniczych i biznesowych. To rozwinięcie potencjału do stania się świadomym liderem wykorzystującym cechy psychofizyczne oraz umiejętności społeczne i posiadane predyspozycje. To zdolność reagowania na bieżące problemy uzależnione od obecnej sytuacji związanej z polityką kulturalną, prawną, ekonomiczną czy edukacyjną w kraju. Akademia Menedżera Kultury ze Sztuką Kreacji to elitarna kreatywność obudowana w wiedzę, doświadczenie i pewność siebie.

Nasze studia MBA zostały przygotowane w oparciu o 3 kluczowe założenia:

 1. Wyłączenie z programu licznych zbędnych treści kształcenia charakterystycznych dla wielu oferowanych programów MBA opartych jedynie na teorii biznesu, teorii aktywnego zarządzanie w biznesie, w gospodarce publicznej w powiązaniu z biznesem (kreacja systemowego Partnerstwa Publicznego i Prywatnego) i w samorządach lokalnych
 2. Położenie nacisku na cyfrowe i sieciowe narzędzia zarządzania instytucjami
 3. Wykreowanie absolwenta zdolnego koordynować działania specjalistów, a nie takiego, który sam wszystko wie

Studia są realizowane w porozumieniu z VUZF University, który posiada akredytację British Accreditation Council.

Studia MBA realizowane są przy udziale ekspertów Platformy Przemysłu Przyszłości.

 

Absolwent uzyskuje świadectwo Executive MBA potwierdzające nabycie uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych i zarządach spółek z udziałem Skarbu Państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. C ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.  o zasadach zarządzania mieniem państwowym (DZ.U. 2023 poz. 973).

Program

Obszary tematyczne realizowane na kierunku MBA of Cultural Manager with Creative Arts

Zarządzanie zespołem
Zarządzanie zespołem
Zarządzanie finansami
Zarządzanie finansami
Promocja ARTprojektu
Promocja ARTprojektu
Model zarządzania instytucją kultury
Model zarządzania instytucją kultury
Zarządzanie ARTprojektem
Zarządzanie ARTprojektem
Psychologia społeczna
Psychologia społeczna
Odpowiedzialność prawna członków rad nadzorczych zarządów i dyrektorów finansowych
Odpowiedzialność prawna członków rad nadzorczych zarządów i dyrektorów finansowych
Prawo spółek handlowych i prawo autorskie
Prawo spółek handlowych i prawo autorskie
Kreowanie ARTprojektu
Kreowanie ARTprojektu
Czym jest kultura i sztuka?
Czym jest kultura i sztuka?
Pozyskiwanie funduszy
Pozyskiwanie funduszy

Organizacja i forma zajęć

 • Studia trwają dwa semestry (rozpoczynają się w lutym, a kończą w styczniu) (300 h);
 • Zajęcia odbywają się raz na dwa tygodnie w formie dwudniowych (sobotnio- niedzielnych) zjazdów, w tym 65 godzin zajęć przewidzianych w trybie zdalnym na platformie Microsoft Teams;
 • Forma prowadzenia zajęć: wykłady i ćwiczenia;
 • Odbycie praktyk w okresie lipiec-wrzesień (festiwale, wydarzenia cykliczne z zakresu kultury i sztuki, centra kultury) (90h);

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z każdego modułu / przedmiotu kształcenia, odbycie praktyk, napisanie przykładowego konspektu wydarzenia z dziedziny kultury i sztuki oraz pozytywny wynik z egzaminów. 

Opinie absolwentów

Zajęcia były doskonałym przyczynkiem do dyskusji, jak teoria biznesu przekłada się na praktykę w różnych firmach i korporacjach międzynarodowych. Przekazywaną teorię mogliśmy konfrontować z polskimi warunkami i własnymi doświadczeniami- sprzyjał temu partnerski układ między studentem a wykładowcą. 

 

dr Konrad Koc

Zajęcia były niezmiernie ciekawe, bardzo często interaktywne, co tylko zwiększało ich atrakcyjność. Wykładowcy potrafili w interesujący i przystępny sposób przekazać dużą dawkę wiedzy, jak np. mec. prof. Wróblewski, czy ekonomista dr Łukasz Prysiński. 

 

dr n.med. Sławomir Wolniak

Relacje z zakończeń roku na studiach MBA

Wykładowcy

Kadrę programu MBA tworzą doświadczeni wykładowcy praktycy z Polski i z zagranicy oraz najlepsi wykładowcy Społecznej Akademii Nauk, posiadający zarówno doświadczenia edukacyjne, zweryfikowane wielokrotnie umiejętności przekazywania wiedzy, jak również bogate doświadczenia praktyczne w biznesie.

prof. dr hab. Artur Krajewski
prof. dr hab. Artur Krajewski

Artysta interdyscyplinarny, wykładowca akademicki od 2000 roku związany z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. Menedżer i animator kultury. Członek Związku Literatów Polskich. Interesuje się zagadnieniami z szeroko pojętej filozofii sztuki, psychologii i socjologii zachowań, które budują interdyscyplinarne zależności przeciwstawiane deindywiduacji. W swoim dorobku ma dwieście akcji artystycznych i wystaw indywidualnych (m.in. Pałac Sztuk w Krakowie, Muzeum Narodowe w Warszawie). Uczestnik wielu kampanii reklamowych i społecznych oraz wieloletni ekspert konkursu na biuletyny firmowe „Agape”.

Juror projektu stypendialnego pt. „Dolina Kreatywna, czyli czego szuka młoda sztuka”, organizowanego przez Telewizję Polską. Pomysłodawca i członek kapituły „Złotego artKciuka”, którego otrzymały takie osobowości jak: Jurek Owsiak (2010), Marek Żydowicz (2011), Krystyna Janda (2012), Roman Gutek (2013), Artur Rojek (2014), Marek Niedźwiecki (2015), Anna Dymna (2016), Jacek Cegiełka (2017), Łukasz Maciejewski (2018), Czesław Niemen (2019) – statuetkę odebrała Małgorzata Niemen w 80-tą rocznicę urodzin artysty, prof. Jerzy Bralczyk (2020), Tadeusz Rolke (2021), Grażyna Torbicka (2022). Przewodniczący kapituły konkursu „Genius Universitatis” organizowanego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Twórca „Akademii Wizytującej” wspierającej młodzież z małych gmin i samorządów.

Pomysłodawca i organizator Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk Miasto Gwiazd organizowanego od 2009 roku (w 2015 roku organizatorzy Festiwalu Miasto Gwiazd dostali nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za działalność związaną z animacją kultury). Kurator artystyczny Edukacyjnego Festiwalu Sztuki artNoble, podczas którego odbywa się konkurs na najciekawszy dyplom w zakresie sztuk plastycznych, realizowany na publicznych uczelniach artystycznych. Przewodniczący nadzoru profesorskiego nad magazynem studenckim „Kolaż” (ASP w Warszawie, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina i Uniwersytet Warszawski).

Nagrodzony medalem „Pro Masovia” przyznawanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego i medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, przyznawanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Najważniejsze publikacje to: książki „Artysta czy Poppacykarz?! Czyli zezowata transcendencja kontra kolorowa źrenica Protagonisty.”, „Koniec Sztuki?!”, esej filozoficzny „Kreator” czy kontrowersyjny tomik poetycki „Bóg nie lubi głupców”. Współpracował z różnymi wydawnictwami, m.in. dziennikiem „Rzeczpospolita”, miesięcznikiem edukacyjnym „Perspektywy”.

opiekun kierunku
Piotr Baron
Piotr Baron

Artysta jazzowy, wykładowca akademicki, recenzent i publicysta, autor audycji radiowych, dyrektor Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus. Były doradca podsekretarza stanu i były zastępca dyrektora departamentu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykładał m.in. w USA na University of California Irvine, California Institute of the Arts w Los Angeles, w Turcji - na Ankara Bilkent University, w Austrii - na Kunstuniversität Graz. 
Prowadził autorski program w Polskim Radiu Wrocław i w radioJAZZ.fm. Współpracuje m.in. z „Jazz Forum”, „Wszystko co najważniejsze”; jest także autorem kilkunastu publikacji naukowych.

Wziął udział w nagraniu ponad 100 płyt, wśród których jest jedenaście płyt autorskich: "Take One" (1995), "Tango"(1996), "Blue Rain" (1997), "Bogurodzica" (2000), "Reference" (2004), "Salve Regina" (2007), "Sanctus, Sanctus, Sanctus" (2008), "Kaddish" (2011), "Jazz na Hrade" (2012), "Wodecki Jazz" (2019) i "Moniuszko Jazz" (2021). Od 35 lat znajduje się w ścisłej czołówce „Jazz Top” magazynu „Jazz Forum”. Nominowany do nagrody "Fryderyk" jako muzyk roku w 2000 r., 2004 r. i 2009 r., a w kategorii płyta roku nominację otrzymały "Bogurodzica" i "Sanctus, Sanctus, Sanctus". Jest artystą firmowym Cannonball Musical Instruments, Drake Mouthpieces i D’Addario Woodwinds. Odznaczony srebrnym i brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, medalem „Zasłużony dla Wrocławia” i „Złotą Odznaką” PSJ.

Współpracował z najwybitniejszymi artystami z Polski, Europy i USA; takimi jak: Zbigniew Namysłowski, Tomasz Stańko, Henryk Majewski, Henryk Miśkiewicz, Jarosław Śmietana, Wojciech Karolak, Krzesimir Dębski, Janusz Muniak, Tomasz Szukalski, Darek „Oles” Oleszkiewicz, Piotr Wojtasik, Jan Ptaszyn Wróblewski, Bo Stief, Jasper Van’t Hof, Ray Charles, Art Farmer, James Newton, Al Porcino, Billy Harper, David Murray, Kevin Mahogany, Victor Lewis, Roy McCurdy, John Hicks, Jon Mayer, Eddie Henderson, Gary Smulyan, Marvin „Smitty” Smith, Carter Jefferson, Bobby Watson, Kei Akagi, Larry Koonse, Joe LaBarbera, Charlie Shoemake, Mark Soskin, Kevin Hays, Billy Hart, Harvie Swartz, David Friesen, Clarence Seay, Ed Schuller, John Betsch, Wadada Leo Smith, Ronnie Burrage, Greg Bandy, Malcolm Pinson, Skip Hadden, Steve McCraven, Wayne Bartlett, Carlos Johnson, Karen Edwards...

fot. Mateusz Smoczyński
Adam Zdunek
Adam Zdunek

Wykładowca akademicki specjalizujący się w tematyce „Marketing wydarzeń kulturalnych i sportowych”. Menedżer kultury z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania instytucjami pozarządowymi w kulturze, organizacji wydarzeń kulturalnych i artystycznych, budowania polityki marketingowej, promocyjnej oraz komunikacji public relations. Absolwent socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1997) oraz studiów podyplomowych Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu / Franklin University.

Długoletni organizator Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Camerimage oraz dyrektor marketingu Fundacji Tumult. Był zastępcą dyrektora ds. promocji Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage, wiceprezesem Zarządu Fundacji Sztuki Świata oraz prezesem Zarządu Fundacji Uwolnij Sztukę, a także doradcą ds. promocji dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu oraz dyrektorem Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

Aktualnie jest pełnomocnikiem Dyrektora Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, pomysłodawcą i producentem Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Protonarodów, którego pierwsza edycja poświęcona została narodowi kurdyjskiemu pod nazwą „Kurdystan. Oblicza trwania”. Prowadzi działalność w zakresie reklamy, promocji i public relations. Nagrodzony Złotą odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Hirek Wrona
Hirek Wrona

Wykładowca akademicki, który rozwija swoje pasje dydaktyczne, angażując studentów i młodych ludzi do procesów kreacji pozytywnej, a co najważniejsze – rozbudza w nich i wydobywa ukryte pokłady empatii.

Dziennikarz, krytyk popkulturowy, niezależny publicysta oraz DVJ, pomysłodawca i twórca pierwszych wielkich jednolicie kulturowych koncertów w Polsce – Hip-hop Opola. Wielki pasjonat nauki i wiedzy. Zwolennik praktycznego wykorzystania kultury w życiu codziennym. Jednocześnie orędownik grywalizacji i innych metod zastosowania elementów współczesnej popkulktury w biznesie. Pierwszy DVJ w Polsce i jeden z pierwszych DJ-ów w Polsce, którzy miksowali funk, soul, rap i r'n'b. W swojej kolekcji ma ponad 50 tys. wideoklipów. Szalony fan „złotej ery jazzu, rocka i rapu” oraz szlachetnego disco rodem ze Studia 54. Członek kolektywów DJ-skich: The Boomers Brothers (z DJ-em Plash1) oraz Scottish Abstainers (z DJ-em Mariano).

Człowiek mediów: 35 lat spędził w radiowej Trójce, 16 lat w Teleexpressie, 12 lat w Machinie. Był pierwszym polskim DJ-em reprezentacji Polski w piłce nożnej, gdzie – obok umiejętności typowo DJ-skich – musiał wykazać się wiedzą z budowania relacji pomiędzy różnymi środowiskami kibicowskimi przy pomocy muzyki.

Obecnie współpracuje z Polsat Sport, w którym łączy wątki muzyki, sportu, popkultury, motywacji i propaguje pozytywne przekazywanie emocji podczas imprez sportowych i kulturalnych. W Popkiller.pl, w którym jest dyrektorem artystycznym, cały czas przyświecają mu dwie idee: „I tak wygra hip-hop” oraz „Kultura hip-hop jest po to, by jednoczyć, a nie dzielić”. W radiu JAZZKULTURA prowadzi trzy audycje: JAZZFLOW o „złotej erze” jazzu, czyli latach 50-tych, GROOVEBEATS – audycję o soulu, funku i muzyce elektronicznej oraz THE MESSAGE OF RAP – z DJ-em Plash1, gdzie żartują z siebie, rapu, DJ-ingu i popkultury. Cały czas jest aktywnym DJ-em...

dr Jarosław Marek Spychała
dr Jarosław Marek Spychała

Adiunkt w Instytucie Socjologii Collegium Civitas, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i na Universität Konstanz (Niemcy). Były dyrektor School of Form – Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Współpracował z takimi instytucjami jak: Instytut Adama Mickiewicza, Centrum Łowicka w Warszawie, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie, Teatr Miniatura w Gdańsku. Współtwórca programu „Edukacja Do Kultury. Gdańsk”, realizowanego przez Urząd Miasta Gdańska. Ponadto: filozof, dziennikarz, animator kultury i specjalista od PR, autor metody ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ (pol. LEGO-LOGOS) – filozofowania za pomocą klocków (metoda stosowane jest w Polsce, Niemczech, Francji, Irlandii i Anglii).

Naukowo zajmuje się zjawiskiem przenikania religii i filozofii współczesnej oraz ich wpływem na szeroko rozumianą komunikację (komunikację marketingową, polityczną oraz na narracje filmowe czy literackie). Szczególne miejsce w jego zainteresowaniach zajmuje Platoński obraz Jaskini jako paradygmat komunikacji i kreatywności.

Autor publikacji, m.in: „Heracles, Jesus Christ and Lord Vader at the Crossroads. The ethical message of the ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ method,”, „Die Höhle. Der Weg der Rebellen“, „Mali Rebelianci”, „Jaskinia. Droga rebeliantów”, „Eracle, Gesù Cristo e Darth Vader al bivio. Il messaggio etico del metodo LEGO-LOGOS”, „Legenda apolińska w życiu i działalności Platona”, „Herakles, Jezus Chrystus i Lord Vader na rozstajnych drogach”, „Bulletproof – platońskie przesłanie ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ”, „ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ: czytać, myśleć, mówić,”, „LEGO-LOGOS: Dlaczego Tales patrzył w niebo?”, „Orfeusz i orficy – zarys problematyki”, „Zarys historii kultu Izydy w świecie grecko-rzymskim”, „Kłopoty wyznawców Izydy na terenie Rzymu w roku 58 p.n.e.”.

dr hab. Wojciech Lewandowski
dr hab. Wojciech Lewandowski

Pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładał także w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW i na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Tomasza Masaryka w Brnie. Stypendysta Fundacji Fulbrighta (Ohio State University). Zastępca Redaktor Naczelnej „Przeglądu Europejskiego”. Prowadzi audycje radiowe „Imaginaria” i „Art.Rockowy Świat” w Radio Bemowo FM oraz bloga Imaginaria (imaginaria.pl) poświęconego popkulturze i polityce. Specjalizuje się w badaniu reprezentacji polityki i społeczeństwa w kulturze popularnej. Do jego zainteresowań badawczych należą: problematyka społeczno-polityczna oraz ideologie polityczne w tekstach kultury popularnej; szczególnie: komiks, rock progresywny, kontrkultura lat 60-tych, literatura i film grozy, myśl polityczna i aksjologiczny wymiar polityki, polityka i kultura brytyjska.

Kierownictwo studiów MBA

Dyrektor studiów MBA

dr Łukasz Prysiński, prof. SAN

e-mail: lprysiński@san.edu.pl 

Koordynator studiów MBA

Mirosław Olszewski

e-mail: molszewski@san.edu.pl 

Warunki przyjęcia i Opłaty

Warunkiem zapisania się na studia MBA w Społecznej Akademii Nauk jest:

 

 1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 2. uzyskanie pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej
 3. udokumentowane doświadczenie zawodowe
 4. rejestracja on-line:  e-rekrutacja
 5. wniesienie opłaty za rekrutację w wysokości 500 zł (w zależności od oferty)
 6. złożenie kompletnej dokumentacji tj.:
  • formularza rekrutacyjnego na studia podyplomowe;
  • kserokopii oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich,
  • kserokopii suplementu do dyplomu lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, których posiadanie przewiduje program danych studiów podyplomowych;
  • jednej fotografii w formacie legitymacyjnym;
  • podpisanej umowy o świadczenie nauki oraz warunkach odpłatności na studiach podyplomowych – w dwóch egzemplarzach.

MBA of Cultural Manager with Creative Arts - opłaty

Opłata rejestracyjna: 500 zł

 

Czesne za studia - tylko do 15.11.2023 r.

 • opłata jednorazowa - 11000 zł  9500 zł
 • II wpłaty ratalne - 6250 zł x 2 (12500 zł) 5000 zł x 2 (10.000 zł)
 • VIII wpłaty ratalne - 1750 zł x 8 (14000 zł) 1375 zł x 8 (11.000 zł)
Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Master of Buisness Administration (MBA) of Cultural Manager with Creative Arts?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Biuro Administracji

mba@san.edu.pl  

Zbigniew Pyszka

e-mail: zpyszka@san.edu.pl

tel. 42 664 22 55

Katarzyna Żywicka

e-mail: kzywicka@san.edu.pl

tel. 44 788 46 22

Joanna Grabowska

e-mail: jgrabowska@san.edu.pl

tel. 43 823 25 10