« wróć...IV Kongres Młodziezy Przedsiębiorczej 

Społeczna Akademia Nauk, Filia w Świdnicy wznawia konkurs

"Kongres Młodzieży Przedsiębiorczej".

W tym roku będzie to już 4 edycja.

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów ze szkół średnich do wzięcia udziału.

Mamy nadzieję, że będzie to dla nich fajna przygoda, w której można połączyć zabawę z nauką.

 

 

 

GALA FINAŁOWA 

IV Kongresu Młodzieży Przedsiębiorczej 

„Młodzi z Pomysłem 4.0”– 2023 

odbędzie się 

12 czerwca 2023 r. godz. 12.00 

Aktualności

IV Kongres Młodzieży Przedsiębiorczej
Dzierżoniów  - Świdnica - Wałbrzych 2023
„Młodzi z Pomysłem 4.0”

 

 

Sprawozdanie

 

 1. Cele KMP:

Rozwijanie umiejętności i kompetencji w zakresie przygotowania innowacyjnych projektów lub usprawnień przemysłowych oraz społecznych.

Rozwijanie umiejętności prezentacji nowatorskich i innowacyjnych pomysłów.

Rozwijanie umiejętności dotyczących tworzenia projektów (biznes planów) lub inicjatyw usprawnień innowacyjnych.

 

 1. Organizatorzy:
  Społeczna Akademia Nauk Filia w Świdnicy
  Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy
  Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości
  Stowarzyszenie Klaster Inicjatyw Ekonomii Społecznej

 

 1. Partnerzy:
  Starosta Powiatu Świdnickiego
  Starosta Powiatu Dzierżoniowskiego
  Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
  Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna

 

 1. Sponsorzy:
  Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
  Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna

 

 1. Udział:

W IV kongresie brali udział uczniowie Szkół Średnich z powiatu świdnickiego, powiatu dzierżoniowskiego i powiatu  wałbrzyskiego. W projekcie brali udział uczniowie z następujących szkół:

- I LO  ze Świdnicy

- II LO ze Świdnicy

- III LO ze Świdnicy

- Zespół Szkół  nr 2 z Dzierżoniowa

- III LO z Wałbrzycha

- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z Mokrzeszowa

- Zespół Szkół Mechanicznych ze Świdnicy

- Zespół Szkół  i Placówek Kształcenia Zawodowego z Bielawy

- Zespół Szkół nr 3 z Dzierżoniowa

- I LO z Dzierżoniowa

- II LO z Dzierżoniowa

- Zespół Szkół z Żarówa

- Zespół Szkół Ekonomicznych ze Świdnicy

 

 1. Wydarzenia w ramach Kongresu:
 • Udział w warsztatach on-line (dobrowolny) 15 i/lub 16 maja 2023 r. Teams
 • 17 maja 2023 r. – Dzierżoniów - Opracowanie projektu podczas warsztatów.
 • 18 maja 2023 r. – Świdnica - Opracowanie projektu podczas warsztatów.
 • Przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej opracowanego projektu i wysłanie do organizatorów.
 • Prezentacja wybranych projektów – 12.06.2023 r. godz. 10.00
 • Udział w Gali Finałowej. Rozdanie nagród. 12.06.2023 godz. 12.00

 

 1. Liczba przygotowanych projektów (28 projektów):
  1. projekty przygotowało łącznie 53 uczniów z 13 szkół średnich
  2. 21 projekty społeczne
  3. 7 projektów biznesowych
  4. 23 prezentacje multimedialne
  5. 22 plakaty prezentujące projekty

 

 1. Nagrody:
  1. W kategorii PROJEKT BIZNESOWY

1 MIEJSCE ZDOBYŁ PROJEKTAGROSKY, którego autorami byli uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie - Alicja Ostrowska i Patryk Palac.

2 MIEJSCE ZDOBYŁ PROJEKTEQUIREHAB, którego autorami byli uczniowie z  I LO w Dzierżoniowie – Wiktoria Gruba i Mateusz Osiadły.

3 MIEJSCE ZDOBYŁ PROJEKT„LEMING`S DEN”, którego autorami byli uczniowie z I LO w Świdnicy- Lema Timoteo i Jan Moląg.

  1. LAUREACI FINAŁU W KATEGORII PROJEKT BIZNESOWY:

- projekt „Growth Academy”  z II LO w Świdnicy Weronika Rus i Weronika Bałos.

- projekt „POSZUKAMY ZA WAS” – z Zespółu Szkół Mechanicznych w Świdnicy – Natalia Chmielarska i Mateusz Koźlik.

  1. W kategorii PROJEKT SPOŁECZNY

1 MIEJSCE ZDOBYŁ PROJEKT„Wszystkie dzieci bawić się chcą”  – Monika Świgost z I LO w Świdnicy

2 MIEJSCE ZDOBYŁ PROJEKT„EKO BIKE – PRZESIĄDŹ SIĘ NA ROWER”Adrian Nizio i Maksymilian Pasiewicz z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy

3 MIEJSCE ZDOBYŁ PROJEKT „ZWIERZĘTA TO PRZYJACIELE NA KAŻDY DZIEŃ ROKU” Kornelia Sokół i Maria Zaborowska z III LO w Wałbrzychu

  1. LAUREACI FINAŁU W KATEGIRII PROJEKT SPOŁECZNY:

- projekt „ZAMIAST NA CUKIERKA DAJ NA MAŁEGO KUNDELKA”  - Klaudia Hołda i Maya Paluch z II LO w Dzierżoniowie

- projekt „INNOWACYJNY POJEMNIK NA ODPADY” - Kinga Starzyk i Klaudia Kłębek z Zespołu Szkół nr 3 w Dzierżoniowie

- projekt „EKO Źródło”  autor Anna Sowa z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy

  1. Ponadto przyznano 19 wyróżnień dla młodzieży.
  2. Wszystkie osoby, które przygotowały projekt otrzymały Certyfikaty potwierdzające opracowanie konkretnego projektu podpisane przez Dziekana Filii Społecznej Akademii Nauk największej niepublicznej uczelni wyższej w Polsce.

 

 1. Program Gali Finałowej:

11.30-11.55 – Wybór najlepszego projektu w konkursie publiczności

11.30 – prezentacja Centrum Druku 3D - DPIiN

12.00 – Uroczyste rozpoczęcie i przywitanie

12.10 – Wystąpienia Przedstawicieli Władz Lokalnych i Organizatorów

12.30 – Wykład „Dyskretny urok rozwoju osobistego” – Dariusz Wyspiański - psycholog, menedżer, analityk predyspozycji menedżerskich

12.50 – Podsumowanie Kongresu

13.00 – Wyniki konkursu i wręczenie nagród

- Nagrody „zachęty-pocieszenia”

- Wyróżnienia

- Laureaci i wyniki Finału projekty społeczne

- Laureaci i wyniki Finału projekty biznesowe

- Nagrody publiczności

- Podziękowania dla nauczycieli

13.30 – Prezentacja najlepszych projektów

13.40 – Rekomendacje i zakończenie

13.45 – Lunch przekąskowy

 

 1. Goście Gali Finałowej

Wśród zaproszonych gości byli między innymi:

- Wojciech Murdzek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki

- Szymon Chojnowski - Wiceprezydent Miasta Świdnicy

- Alicja Synowska - Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego

- Łukasz Apołenis - Wiceprezes Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki

- Grzegorz Stawarz - Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Świdnicy

- Zbigniew Kanicki - Prezes Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych Pan

- Ryszard Sobański - Prezydent Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej

- Aleksandra Smoniowska - Przedstawiciel Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

- Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele oraz Uczniowie

 

Poniżej krótka fotorelacja z Kongresu.

Założenia programowe 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

IV Kongres Młodzieży Przedsiębiorczej
"Młodzi z Pomysłem 4.0"

1. Obszar tematyczny:

 • Przedsiębiorczość i innowacyjność biznesowa.
 • Inicjatywy i innowacje społeczne.

2. Cel główny:

Rozwijanie umiejętności i kompetencji w zakresie przygotowania projektów lub usprawnień innowacyjnych oraz społecznych.

3. Cel szczegółowy:

 • Zwiększenie umiejętności analizy case study.
 • Rozwijanie umiejętności prezentacji nowatorskich i innowacyjnych pomysłów.
 • Rozwijanie umiejętności dotyczących tworzenia projektów (biznes planów) lub inicjatyw usprawnień innowacyjnych.

4. Profil odbiorcy:

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich.

5. Szacowany czas wydarzenia:

Około 2 miesięcy.

6. Forma i etapy realizacji wydarzenia:

 • Rekrutacja szkół i uczestników indywidualnych lub zespołów projektowych.
 • Warsztaty dla nauczycieli z przedsiębiorczości i/lub z psychologii.
 • Warsztaty on-line dla uczestników lub zespołów projektowych.
 • Zadania na internetowej platformie edukacyjnej.
 • opracowanie projektu/projektów i prezentacji multimedialnej.
 • Ocena projektów.
 • Gala Finałowa.

7. Odbiorcy:

Młodzież z powiatów: świdnickiego, dzierżoniowskiego i wałbrzyskiego.

8. Udział:

Indywidualny lub w zespole 2-osobowym.

9. Zadania w trakcie realizacji przedsięwzięcia:

Zadania zespołów projektowych:

 • Zgłoszenie udziału zespołów projektowych do przedsięwzięcia poprzez formularz zgłoszenia.
 • Udział w warsztatach.
 • Analiza studium przypadku z zakresu przedsiębiorczości za pośrednictwem internetowej platformy edukacyjnej.
 • Opracowanie projektu.
 • Przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej opracowanego projektu.
 • Przesłanie gotowych projektów.
 • Udział w Gali Finałowej, rozdanie nagród.

10. Sposób rekrutacji uczestników:

Przesłanie formularza zgłoszeniowego lub skanu potwierdzającego przez szkołę na adres uczelni - Społecznej Akademii Nauk w Świdnicy.

11. Miejsce realizacji:

Sale partnerów przedsięwzięcia oraz platforma internetowa.

12. Prowadzący:

Wykładowcy Społecznej Akademii Nauk.

13. Nagrody:

 • Nagrody główne o wartości 700 zł i 500 zł.
 • Nagrody dla wyróżnionych projektów.
 • Nagroda publiczności podczas Gali.
 • Certyfikaty indywidualne dla wszystkich uczestników.

14. Dokumentacja:

 • Zgłoszenie i deklaracja o udostępnieniu danych osobowych.
 • Oświadczenie o samodzielności wykonania projektu.
 • Ankieta diagnostyczna i ewaluacja.

15. Partnerzy przedsięwzięcia:

 • Starosta Powiatu Świdnickiego
 • Starosta Powiatu Dzierżoniowskiego

16. Harmonogram:

 • 12-24 kwietnia 2023 r
  - informowanie i rekrutacja szkół i uczestników,
 • 25-30 kwietnia 2023 r
  - warsztaty on-line dla uczestników (dobrowolne),
 • 8-19 maja 2023 r
  - jednodniowa sesja z przygotowaniem projektów,
 • do 24 maja 2023 r
  - wysyłanie prezentacji multimedialnej w formie elektronicznej na adres e-mail,
 • do 31 maja 2023 r
  - ocena projektów,
 • 1-7 czerwca 2023 r
  - prezentacja wybranych projektów przed Komisją,
 • 12-16 czerwca 2023 r
  - Gala Finałowa i rozdanie nagród.

17. Kontakt:

       Społeczna Akademia Nauk Filia w Świdnicy
       ul. M. Kozara-Słobódzkiego 21, 58-105 Świdnica
       tel: (74) 662 62 03
       e-mail: kmp@san.edu.pl 

18. Organizatorzy:

 • Społeczna Akademia Nauk Filia w Świdnicy
 • Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
 • Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości
 • Doradztwo Ekonomiczno-Finansowe Sp. z o.o. w Świdnicy
 • Klaster Inicjatyw Ekonomii Społecznej
Terminy

2-24 kwietnia 2023 r.

 •  Informowanie i rekrutacja szkół i uczestników.

15-16 maja 2023 r. 

 • Warsztaty on-line dla uczestników (dobrowolne).

18-19 maja 2023 r. 

 • Jednodniowa sesja z przygotowaniem projektów w godz. 9.00-13.30.

Do 28 maja 2023 r. 

 • Wysłanie prezentacji multimedialnej na adres e-mail.

Do 31 maja 2023 r. 

 • Ocena projektów.

1-7 czerwca 2023 r. 

 • Prezentacja wybranych projektów przed Komisją.

12-16 czerwca 2023 r. 

 • Gala Finałowa i rozdanie nagród.
Zgłoszenia 

W celu zgłoszenia udziału w IV Kongresie Młodzieży Przedsiębiorczej należy:

 1. Należy pobrać formularz zgłoszenia ze strony internetowej.
 2. Zapoznać się z regulaminem IV Kongresu Młodzieży Przedsiębiorczej.
 3. Zgłosić udział indywidualny lub w zespole 2-osobowym.
 4. Z ramienia szkoły wyznaczyć koordynatora (nauczyciel lub uczeń).
 5. Wypełnić kartę zgłoszenia i podpisać przez wszystkich członków zespołu projektowego.
 6. Formularz podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji szkoły i przybija pieczątkę szkoły na formularzu.
 7. Formularz dostarczamy bezpośrednio do Dziekanatu Społecznej Akademii Nauk w Świdnicy. 
Regulamin

Regulamin realizacji IV Kongresu Młodzieży Przedsiębiorczej
„Młodzi z Pomysłem 4.0”

1/ Organizatorzy

   • Społeczna Akademia Nauk Filia w Świdnicy
   • Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
   • Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
   • Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa
   • Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości
   • Doradztwo Ekonomiczno-Finansowe Sp. z o.o. w Świdnicy
   • Klaster Inicjatyw Ekonomii Społecznej

Patronat

  • Starosta Powiatu Świdnickiego
  • Starosta Powiatu Dzierżoniowskiego

 

2/ Adresat konkursu

   Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich z powiatów: świdnickiego, dzierżoniowskiego 
i wałbrzyskiego.

 

3/ Cele konkursu

   • Rozwijanie umiejętności i kompetencji w zakresie przygotowania projektów dotyczących przedsiębiorczości, innowacji i/lub usprawnień biznesowych oraz społecznych.
   • Zwiększenie umiejętności analizy case study.
   • Rozwijanie umiejętności prezentacji nowatorskich i innowacyjnych pomysłów.

 

4/ Zasady ogólne konkursu

 1. Mini projekty muszą stanowić oryginalną twórczość osób biorących udział w konkursie i nie mogą w żadnej swojej części być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac.
  2. Uczeń może wziąć udział w konkursie indywidualnie lub w jednym zespole dwuosobowym.
  3. Każdy uczestnik konkursu składa poniższe, pisemne oświadczenia, które w przypadku osób niepełnoletnich potwierdza rodzic lub opiekun prawny:
      • Zaświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem IV Kongresu Młodzieży Przedsiębiorczej (KMP) i akceptuję jego treść.
      • Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a także wizerunku, udostępnionych w złożonych przeze mnie dokumentach przez Społeczną Akademię Nauk z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9, jako Administratora Danych Osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i kształcenia w ramach IV Kongresu Młodzieży Przedsiębiorczej oraz przekazywanie moich danych osobowych innym podmiotom w celach realizacji obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).
      • Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych w złożonych przeze mnie dokumentach związanych z procesem kształcenia dla potrzeb kontaktu ze mną po ukończeniu IV KMP, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).
      • Uczestnik Kongresu uprawniony jest w siedzibie SAN do wglądu do zgłoszonych danych osobowych, żądania ich poprawienia lub uzupełnienia, a także do usunięcia (w przypadku gdy są gromadzone i przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub celem ich podania).
      • Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć i nagrań z moim wizerunkiem, wykonywanych podczas IV KMP, do celów dokumentacyjnych i sprawozdawczych.
      • Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, diagnostycznych i ewaluacyjnych, które odbędą się w trakcie i po zakończeniu IV KMP.
      • Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO”, informujemy, że: 
         - Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
         - Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  4. Prace bez w/w oświadczeń nie będą oceniane.
  5. Prace oceniać będzie komisja w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatorów i Partnerów.
  6. Przy ocenie projektów komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami:
     • oryginalnością i innowacyjnością pomysłu (max. 20 pkt.),
     • bezpośrednim nawiązaniem do problematyki konkursu (max. 10 pkt.),
     • trafnym doborem treści (max. 10 pkt.),
     • estetyką wykonania (max. 10 pkt.),
     • możliwością wdrożenia (max. 20 pkt.).
  7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów powodujących, że nie nadaje się do publicznej prezentacji.

 

5/ Zadania dla uczestników

    1. Zgłoszenie udziału indywidualnego lub zespołów projektowych poprzez formularz zgłoszeniowy.
    2. Udział w warsztatach dotyczących metodyki projektów w formie on-line (udział dobrowolny).
   3. Udział w sesji konkursowej w wyznaczonym miejscu i terminie. Podczas sesji będzie wprowadzenie do metodyki projektu (ok. 45 min), opracowanie projektu w wersji analogowej (180 min.), możliwość konsultacji merytorycznych w trakcie opracowywania, złożenie projektu do oceny. Miejsce i termin zostanie podany po otrzymaniu zgłoszeń. Dla nauczycieli, którzy będą opiekunami młodzieży przewidziano warsztaty merytoryczne z przedsiębiorczości i/lub z psychologii.
    4. Opracowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej projektu opracowanego podczas sesji – jako „zadanie domowe” (max. 10 slajdów w programie PowerPoint lub Open Office).
    5. Przesłanie gotowych prezentacji.
    6. Prezentacja projektów i odpowiedzi na pytania przed komisją wybranych projektów .
    7. Udział w Gali Finałowej.

 

6/ Merytoryczny zakres konkursu

   1. W ramach warsztatów prowadzonych przez Organizatorów zostanie przedstawiona wiedza z zakresu przedsiębiorczości, kreatywności i innowacji.
   2. Konkurs obejmuje etap kwalifikacji i etap prezentacji projektów przed Komisją (dotyczy najlepszych projektów).
   3. Maksymalna liczba punktów do uzyskania na etapie kwalifikacji wynosi 100. Za poszczególne zadania przewidziano następujące liczby punktów:
         • Projekt – 70 punktów.
         • Prezentacja multimedialna - 30 punktów.
   4. Na etapie prezentacji zespoły przedstawiają swoje projekty z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz odpowiadają na pytania dotyczące projektu zadawane przez Komisję, która dokona ostatecznej oceny projektów. Wyniki ostatecznej oceny projektów zostaną przedstawione podczas Gali Finałowej.
   5. W czasie Gali Finałowej zostaną wręczone nagrody dla najlepszych zespołów, nagroda publiczności i nagrody specjalne.
   6. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty.

 

7/ Terminy konkursu

 • 12-24 kwietnia 2023 r.
  - Informowanie i rekrutacja szkół i uczestników.
 • 25-30 kwietnia 2023 r.
  - Warsztaty on-line dla uczestników (dobrowolne).
 • 8-19 maja 2023 r.
  - Jednodniowa sesja z przygotowaniem projektów w godz. 9.00-13.30.
 • Do 24 maja 2023 r.
  - Wysłanie prezentacji multimedialnej na adres e-mail.
 • Do 31 maja 2023 r.
  - Ocena projektów.
 • 1-7 czerwca 2023 r.
  - Prezentacja wybranych projektów przed Komisją.
 • 12-16 czerwca 2023 r.
  - Gala Finałowa i rozdanie nagród.

 

8/ Nagrody

 •  Nagrody główne o wartości (ok. 700,00 zł, 500,00 zł)
 •  Atrakcyjne nagrody dla wyróżnionych projektów.
 •  Nagroda publiczności podczas Gali.
 •  Certyfikaty indywidualne dla wszystkich uczestników.

 

9/ Postanowienia końcowe

 •  Regulamin konkursu dostępny jest w stronie internetowej SAN.
 •  Uczestnictwo w niniejszym konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez autora wszystkich postanowień tego regulaminu.
 •  Udział w projekcie jest nieodpłatny.
 •  Organizator nie ponosi kosztów związanych z ewentualnymi, dodatkowymi kosztami związanymi z udziałem w przedsięwzięciu, np. dojazdem uczniów.
 •  Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.
 •  Wyniki konkursu umieszczone będą na stronie internetowej SAN oraz wywieszone do wiadomości publicznej.
 •  Strona internetowa: www.swidnica.san.edu.pl/kmp
 •  Sekretariat konkursu: Społeczna Akademia Nauk Filia w Świdnicy,
   ul. M. Kozara-Słobódzkiego 21, 58 - 105 Świdnica.
 •  Email: kmp@san.edu.pl
 •  Telefon: (74) 662 62 03
 •  Koordynator: dr Jarosław Szandurski (tel. 660 580 551)
Kontakt 

Społeczna Akademia Nauk
Filia w Świdnicy

58 - 105 Świdnica,
ul. M. Kozara-Słobódzkiego 21
tel. (74) 662 62 03
e-mailkmp@san.edu.pl