Filologia angielska
O kierunku

Czas trwania studiów:
3 lata

Typ:
I stopnia

Forma:
on-line

Tytuł na dyplomie:
licencjat

Limit miejsc:


Kontynuowanie:
dostępne studia II stopnia

Studia na kierunku Filologia angielska umożliwiają aktywny udział we współczesnym rynku pracy, fundamentalną rolę odgrywa wyposażenie absolwenta w zaawansowaną wiedzę na studiach I stopnia z zakresu filologii oraz wykształcenie umiejętności wykorzystywania i właściwego zastosowania uzyskanej wiedzy w działalności zawodowej. Koncepcja kształcenia zakłada przygotowanie absolwentów do wymogów rynku pracy poprzez kształtowanie umiejętności filologicznych wspartych specjalistyczną wiedzą, związanych z zawodowym środowiskiem pracy współczesnego specjalisty z zakresu filologii.

Zaprojektowane studia stanowią rzetelną podstawę, na której nasz absolwent będzie nadbudowywał swoje kwalifikacje na kolejnych etapach kształcenia, jak i przez doświadczenie zawodowe w działalności związanej z filologią ze świadomością i otwartością na stałe doskonalenie zawodowe.
Koncepcja kształcenia otwiera również studenta na dalszą edukację odpowiednio na studiach II stopnia oraz na studiach doktorskich, a także znajduje szeroką ofertę studiów podyplomowych oferowanych przez Społeczną Akademię Nauk. 

Zobacz jak wyglądają studia on-line

Dlaczego warto studiować Filologię angielską I stopnia w Społecznej Akademii Nauk?

Profesjonalna baza dydaktyczna
Profesjonalna baza dydaktyczna
Gwarancja pogłębienia wiedzy językowej do poziomu C1
Gwarancja pogłębienia wiedzy językowej do poziomu C1
Kadra o wysokich kompetencjach naukowych
Kadra o wysokich kompetencjach naukowych
Idące z duchem czasu specjalności
Idące z duchem czasu specjalności
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Start do kariery tłumacza lub pracy w sektorze biznesowym
Start do kariery tłumacza lub pracy w sektorze biznesowym

Filologia angielska I stopnia on-line w SAN - opinie

“Coraz więcej międzynarodowych firm otwiera swoje siedziby na terenie Polski. Rekruterzy cenią sobie wśród kandydatów przygotowanie do pracy w środowisku różnorodnym kulturowo i językowo, dlatego według mnie to dobra ścieżka rozwoju.”

 

Beata Jaworska

Opłaty

Filologia angielska on-line w SAN - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

520 zł  420 zł*

II ROK12520 zł
III ROK10600 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2600 zł  2000 zł**

3640 zł  2840 zł**

II ROK2600 zł 3640 zł 
III ROK3000 zł 3000 zł

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK6240 zł  4940 zł**
II ROK6240 zł
III ROK6000 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 420 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego
**cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego oraz zniżką za wpłatę z góry (zniżka nie przysługuje Cudzoziemców w wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka)

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Promocja SUMMER TIME-san-1
Grant Rekrutacyjnystudiuj od 290 zł/mies.
 i zyskaj nawet do 1900 zł rocznie
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację

zyskaj dodatową zniżkę -500 zł przy zapisie do 15 września
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Filologia angielska I stopnia on-line w Społecznej Akademii Nauk

Zapewniamy duży wymiar zajęć praktycznej nauki języka angielskiego. Uczelnia z jednej strony oferuje gruntowne wykształcenie filologiczne - oprócz biegłej znajomości języka obcego, także przygotowanie językoznawcze, literaturoznawcze i kulturoznawcze oraz wszechstronną wiedzę o krajach anglojęzycznych, z drugiej strony obejmuje tak istotne elementy współczesnego rynku pracy, jak translatoryka.

 

Obszar kształcenia kierunkowego i specjalnościowego

 • PNJA - Integrated Skills
 • PNJA - Pronunciation
 • PNJA - (komunikacja ustna)
 • PNJA - Practical Grammar
 • PNJA - Writing (pisanie/ćwiczenia redakcyjne)
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Historia języka angielskiego
 • Wstęp do literatury angielskiego obszaru językowego
 • Analiza tekstu literackiego
 • Kultura angielskiego obszaru językowego
 • Historia angielskiego obszaru językowego
 • Gramatyka opisowa (fonetyka/fonologia;składnia)
 • Wstęp do przekładu
 • Wybrane zagadnienia interkulturowe

Obszary zajęć specjalizacyjnych (w zależności od wyboru specjalizacji)

Język w środowisku biznesowym:

 • Język w social media
 • Komunikacja językowa w przedsiębiorstwach
 • Warsztaty języka w środowisku zawodowym (marketing, kadry, zarządzanie, finanse)
 • Warsztaty, spotkania, prezentacje
 • Wstęp do języka w biznesie

Tłumaczenie i komunikacja w środowisku zawodowym:

 • Tłumaczenie tekstów użytkowych
 • Warsztat tłumaczeniowy: Stylistyka
 • Przekład: między teorią a praktyką
 • Narzędzia wspomagające pracę tłumacza
 • Warsztat tłumaczeniowy: Przekład audiowizualny
 • Warsztat tłumaczeniowy: Przekład literacki i ekonomiczny
 • Warsztat tłumaczeniowy: Przekład ustny i konferencyjny

Rekrutacja na kierunek Filologia I stopnia

Od kandydatów chcących podjąć studia I stopnia na kierunku „Filologia” wymagane jest świadectwo maturalne - brane są pod uwagę wyniki egzaminów z przedmiotów: język angielski i przedmiot do wyboru: język polski, historia lub wiedza o społeczeństwie. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy. Szczególne preferencje mają kandydaci posiadający świadectwo maturalne z wyróżnieniem i laureaci olimpiad i/lub konkursów przedmiotowych. O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów kwalifikacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniających oceny ze wskazanych przedmiotów. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek „Filologia” tworzona jest wg kolejności uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym punktów zgodnie z planowanymi limitami przyjęć.

Partner Społecznej Akademii Nauk
Specjalności

Filologia angielska I stopnia on-line SAN - specjalności

Studia anglistyczne cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, ze względu na globalną dominację języka angielskiego i rozwój współpracy międzynarodowej. Program studiów jest skonstruowany według nowoczesnych standardów i stwarza możliwość zdobycia praktycznych umiejętności.

Język w środowisku biznesowym

Przygotowuje przyszłych absolwentów do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym, agencjach reklamowych i PR oraz korporacjach. Specjalizacja umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim, redagowanie przekazów medialnych i poruszanie się w otoczeniu internacjonalnym, również za pomocą mediów cyfrowych. Pozwala nabyć umiejętności swobodnego użycia specjalistycznego języka angielskiego w międzynarodowym środowisku zawodowym. Rozwija u studenta zdolności komunikacyjne w międzynarodowym środowisku, wspierając naukę języka angielskiego używanego w świecie biznesu, handlu, finansów i relacji międzynarodowych. Specjalizacja pozwala na przyswojenie języka z perspektywy społecznej, kulturowej i politycznej. Dzięki wykształconym w trakcie studiów nawykom myślenia i działania, absolwenci studiów posiadają umiejętność komunikowania się w rozmaitych środowiskach zawodowych oraz elastycznego dostosowania się do wymogów rynku pracy w dziedzinach wymagających biegłej znajomości języka angielskiego.

Tłumaczenie i komunikacja w środowisku zawodowym

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa i umiejętności językowe. Uzyskują wiedzę z obszaru specjalistycznych odmian języka angielskiego, posiadają umiejętności analityczne pozwalające na samodzielną analizę tekstu, wybór metod do rozwiązania poszczególnych zagadnień translatorskich. Specjalizacja kształci i doskonali warsztat tłumaczeniowy studentów. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu strategii i technik tłumaczeniowych oraz umiejętności rozwiązywania problemów pracy tłumacza z wykorzystaniem narzędzi komputerowych, źródeł internetowych. Potrafią samodzielnie wyszukać, zanalizować, ocenić, wybrać i wykorzystać informacje z różnych źródeł pisanych, elektronicznych, internetowych. Absolwenci są przygotowani do korzystania z wiedzy i umiejętności językowych w sytuacjach zawodowych związanych z pracą w biurach tłumaczeń, ośrodkach masowego przekazu (radio, TV, prasa, Internet) turystyce i sektorze usług.

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku Filologia angielska on-line SAN 

dr Maja Sobotka
dr Maja Sobotka

Wykładowcy kierunku Filologia angielska on-line SAN

dr hab. Ewa Waniek-Klimczak, prof. UŁ
dr hab. Przemysław Krakowian, prof. UŁ
dr hab. Agnieszka Łowczanin, prof. UŁ
dr Iga Maria Lehman, prof. SAN 
dr Marianna Dilai
dr Dorota Wiśniewska
dr Wiktor Pskit
dr Agata Klimczak-Pawlak
dr Dorota Gonigroszek
dr Adam Bednarek 
dr hab. Katarzyna Szmigiero 
mgr Kamila Generowicz 
mgr Martyna Kamińska
mgr Jacek Tomaszewski
mgr Paulina Popławska
mgr Maciej Kempiński
Kariera

Filologia angielska on-line SAN – praca

Absolwenci kierunku Filologia angielska on-line w SAN posiadają kompetencje komunikacyjne umożliwiające popularyzację języków obcych i dbałość o poprawność językową oraz dziedzictwo kulturowe kraju języka studiowanej specjalności. Mają także umiejętności nawiązywania kontaktów oraz planowania, organizowania pracy samodzielnej oraz w zespole. Absolwenci są również przygotowani do pracy w warunkach niepewności i ryzyka, różnic kulturowych oraz rosnącego umiędzynarodowienia.

 

Absolwent studiów na Filologia angielska mogą podjąć pracę lub prowadzić własną działalność gospodarczą w zawodzie tłumacza (w dziedzinie tłumaczeń pisemnych, a także symultanicznych, także w zakresie przekładu specjalistycznego) lub podjąć zatrudnienie w:

instytucjach międzynarodowych środowiska biznesowego
organizacjach pozarządowych
instytucjach kulturalnych i edukacyjnych
turystyce
agencjach reklamowych i PR 
administracji publicznej
sektorach usług wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych
przy produkcji telewizyjnej i filmowej
turystyce i sektorach usług wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych
instytucjach kulturalnych i edukacyjnych, uczelniach
innych firmach wykorzystujących umiejętności komunikacji w języku obcym

Absolwenci studiów Filologia angielska I stopnia on-line w SAN mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Filologia angielska?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków on-line w Społecznej Akademii Nauk

Administracja
Administracja
Pedagogika
Pedagogika
Zarządzanie
Zarządzanie