Filologia angielska
O kierunku

Czas trwania studiów:
2 lata

Typ:
II stopnia

Forma:
on-line

Tytuł na dyplomie:
magister

Limit miejsc:
100 osób

Studia on-line II stopnia na kierunku Filologia angielska umożliwiają aktywny udział we współczesnym rynku pracy, fundamentalną rolę odgrywa wyposażenie absolwenta w pogłębioną wiedzę na studiach II stopnia z zakresu filologii oraz wykształcenie umiejętności wykorzystywania i właściwego zastosowania uzyskanej wiedzy w działalności zawodowej.
Koncepcja kształcenia na studiach on-line na kierunku Filologia angielska II stopnia w SAN zakłada przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy jako tłumacz w biurach tłumaczeniowych, wydawnictwach, firmach konsultingowych w międzynarodowym środowisku biznesowym jako doradca, asystent lub konsultant w przedsiębiorstwach prowadzących współpracę z zagranicą, organizacjach państwowych i pozarządowych, agencjach reklamowych i PR, przy produkcji telewizyjnej i filmowej, w turystyce i sektorach usług wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych, instytucjach kulturalnych i edukacyjnych, uczelniach, czy innych firmach wykorzystujących umiejętności komunikacji w języku obcym. 

Koncepcja kształcenia uwzględnia również rozwijanie umiejętności komunikacyjnych umożliwiających popularyzację języków obcych i dbałość o poprawność językową oraz dziedzictwo kulturowe kraju języka studiowanej specjalności. Mają także umiejętności nawiązywania kontaktów oraz planowania, organizowania pracy samodzielnej oraz w zespole. Oferowane studia przygotowują także do pracy w warunkach niepewności i ryzyka, różnic kulturowych oraz rosnącego umiędzynarodowienia.


Koncepcja kształcenia na studiach on-line II stopnia otwiera również studenta na dalszą edukację odpowiednio na studiach doktorskich, a także znajduje szeroką ofertę studiów podyplomowych oferowanych przez Społeczną Akademię Nauk. 

Zobacz jak wyglądają studia on-line

Dlaczego warto studiować Filologię angielską II stopnia w Społecznej Akademii Nauk?

Profesjonalna baza dydaktyczna
Profesjonalna baza dydaktyczna
Gwarancja pogłębienia wiedzy językowej do poziomu C1
Gwarancja pogłębienia wiedzy językowej do poziomu C1
Kadra o wysokich kompetencjach naukowych
Kadra o wysokich kompetencjach naukowych
Idące z duchem czasu specjalności
Idące z duchem czasu specjalności
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Start do kariery tłumacza lub pracy w sektorze biznesowym
Start do kariery tłumacza lub pracy w sektorze biznesowym

Filologia angielska II stopnia on-line w SAN - opinie

“Studia skończyłem w ubiegłym roku i polecam. Uczelnia kładzie nacisk przede wszystkim na praktykę, co w obecnych czasach jest ogromnie ważne. Teoria teorią, ale oczywistym jest to, że to umiejętności praktyczne są najbardziej cenione w pracy. Kierunek daje naprawdę duże możliwości."

 

Mariusz Czarnecki

 

Opłaty

Filologia angielska II stopnia on-line w SAN - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

600 zł  500 zł*

II ROK10600 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK3000 zł  2400 zł**

4200 zł  3400 zł**

II ROK3000 zł 3000 zł 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK7200 zł  5900 zł**
II ROK6000 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 500 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego
**cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego oraz zniżką za wpłatę z góry (zniżka nie przysługuje Cudzoziemców w wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka)

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Promocja SUMMER TIME-san-1
Grant Rekrutacyjnystudiuj od 290 zł/mies.
 i zyskaj nawet do 1900 zł rocznie
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację

zyskaj dodatową zniżkę -500 zł przy zapisie do 15 września
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Filologia angielska II stopnia on-line w Społecznej Akademii Nauk

Zapewniamy duży wymiar zajęć praktycznej nauki języka angielskiego. Uczelnia z jednej strony oferuje gruntowne wykształcenie filologiczne - oprócz biegłej znajomości języka obcego, także przygotowanie językoznawcze, literaturoznawcze i kulturoznawcze oraz wszechstronną wiedzę o krajach anglojęzycznych, z drugiej strony obejmuje tak istotne elementy współczesnego rynku pracy, jak translatoryka.

Przedmioty podstawowe i kierunkowe

 • Wybrane zagadnienia z historii języka angielskiego
 • Wpływy obce na język angielski
 • Powieść angielska
 • Literatura postkolonialna
 • Gramatyka kontrastywna
 • Corpus-assisted language studies
 • Morfologia i leksykologia angielska
 • Wybrane zagadnienia interkulturowe w biznesie
 • Wybrane zagadnienia interkulturowe w mediach
 • PNJA - General English
 • PNJA - Pronunciation
 • PNJA - Academic Writing 

Przedmioty specjalizacyjne (w zależności od wyboru specjalizacji)

Język w biznesie i mediach:

 • Copywriting w języku angielskim
 • Kanały komunikacji medialnej w języku angielskim
 • Komunikacja marketingowa i PR w języku angielskim
 • Negocjacje w biznesie w języku angielskim
 • Praca z dokumentami w języku angielskim
 • Wprowadzenie do nauk o biznesie w języku angielskim
 • Wystąpienia i prezentacje w języku angielskim- warsztaty

Tłumaczenia pisemne i ustne:

 • Nowe technologie w tłumaczeniu pisemnym
 • Warsztat pracy tłumacza ustnego
 • Warsztat pracy tłumacza pisemnego
 • Ustne tłumaczenia specjalistyczne
 • Tłumaczenia ustne kabinowe/konferencyjne
 • Specjalistyczne tłumaczenia publiczne
 • Zespołowe projekty tłumaczeniowe
Partner Społecznej Akademii Nauk
Specjalności

Filologia angielska II stopnia on-line w SAN - specjalności

Studia anglistyczne cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem ze względu na globalną dominację języka angielskiego i rozwój współpracy międzynarodowej. Program studiów on-line na kierunku Filologia angielska |I stopnia w SAN jest skonstruowany według nowoczesnych standardów i stwarza możliwość zdobycia praktycznych umiejętności.

Tłumaczenia pisemne i ustne 

Pozwala zdobyć niezbędne kompetencje językowe w stopniu biegłym na poziomie C2, co umożliwia efektywne funkcjonowanie w dowolnych dziedzinach działalności zawodowej. Specjalizacja pozwala na analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz translacji bazując na odpowiednich metodach i narzędziach, w tym zaawansowanych technikach informacyjno- komunikacyjnych. Rozwijając warsztat tłumacza poprzez ćwiczenia praktyczne z przekładu studenci doskonalą umiejętności językowe, uczą się teorii przekładu, językoznawstwa oraz historii, literatury i kultury Wielkiej Brytanii, Irlandii i Stanów Zjednoczonych. Absolwenci posiadają wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie doskonalenia umiejętności językowych, dzięki którym będą mogli znaleźć w przyszłości zatrudnienie w tych wszystkich dziedzinach życia zawodowego, gdzie znajomość języka angielskiego jest kluczowym elementem wykonywanych obowiązków. Specjalizacja przygotowuje absolwentów do pracy w wydawnictwach, biurach tłumaczeń, działach współpracy z zagranicą oraz instytucjach kulturalnych. Studia przygotowują absolwentów do wykonywania zawodu tłumacza oraz pozwalają mu ubiegać się o uzyskanie uprawnień tłumacza przysięgłego.

Język w biznesie i mediach 

Umożliwia rozwinięcie umiejętności niezbędnych w relacjach biznesowych i komunikacji międzykulturowej. Specjalizacja pozwala zdobyć kompetencje z zakresu współczesnych mediów, biznesu oraz współpracy międzynarodowej. Student pozyska wiedzę z zakresu nowych mediów i zasad ich funkcjonowania, marketingu, biznesu, poszerzy swoją znajomość słownictwa specjalistycznego, oraz rozwinie kompetencje miękkie, w tym umiejętność prowadzenia dyskusji i przekonującej argumentacji oraz zasady pracy zespołowej i podstawy działania międzynarodowych firm. Specjalizacja umożliwia zaznajomienie się z dynamiką mediów, rozwinięcie umiejętności efektywnej komunikacji w biznesie. Zdobytą wiedzę i umiejętności student wykorzysta zarówno w biznesie, jak i w działalności medialnej. Uzyskane kompetencje pozwolą absolwentom na zatrudnienie jako organizator i manager wydarzeń kulturalnych, manager międzynarodowych firm i korporacji, pracownik firm marketingowych, pracownik organizacji państwowych i pozarządowych, instytucji edukacyjnych i kulturalnych.

Wykładowcy

Opiekun kierunku Filologia angielska on-line w SAN

dr Maja Sobotka
dr Maja Sobotka

Wykładowcy kierunku Filologia angielska on-line w SAN

dr hab. Agnieszka Łowczanin
dr hab. Katarzyna Szmigiero
dr hab. Ewa Waniek-Klimczak
dr Adam Bednarek
dr Dorota Wiśniewska
dr Wiktor Pskit
mgr Paulina Popławska
mgr Jacek Tomaszewski
Kariera

Filologia angielska II stopnia on-line w SAN – praca

Absolwenci kierunku Filologia angielska II stopnia on-line posiadają kompetencje komunikacyjne umożliwiające popularyzację języków obcych i dbałość o poprawność językową oraz dziedzictwo kulturowe kraju języka studiowanej specjalności. Mają także umiejętności nawiązywania kontaktów oraz planowania, organizowania pracy samodzielnej oraz w zespole. Absolwenci są również przygotowani do pracy w warunkach niepewności i ryzyka, różnic kulturowych oraz rosnącego umiędzynarodowienia.

 

Absolwent studiów Filologii angielskiej mogą podjąć pracę lub prowadzić własną działalność gospodarczą w zawodzie tłumacza (w dziedzinie tłumaczeń pisemnych, a także symultanicznych, także w zakresie przekładu specjalistycznego) lub podjąć zatrudnienie w:

instytucjach międzynarodowych środowiska biznesowego
organizacjach pozarządowych
instytucjach kulturalnych i edukacyjnych
turystyce
agencjach reklamowych i PR 
administracji publicznej
sektorach usług wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych
przy produkcji telewizyjnej i filmowej
turystyce i sektorach usług wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych
instytucjach kulturalnych i edukacyjnych, uczelniach
innych firmach wykorzystujących umiejętności komunikacji w języku obcym

Absolwenci studiów II stopnia mogą kontynuować naukę w SAN na studiach podyplomowych lub seminariach doktoranckich w zakresie językoznawstwa.

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Filologia angielska?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków on-line w Społecznej Akademii Nauk

Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Logistyka
Logistyka
Pedagogika
Pedagogika