Psychologia
O kierunku

Czas trwania studiów:
5 lat

Typ:
jednolite magisterskie

Forma:
on-line

Tytuł na dyplomie:
Magister

Kontynuowanie:
Studia psychologiczne są niezbędną podstawą do podjęcia szkoleń służących do zdobycia umiejętności i uprawnień do prowadzenia psychoterapii.

Studia psychologiczne online w SAN to kierunek dla osób zainteresowanych poznaniem i wytłumaczeniem różnych przejawów ludzkich aktywności, rozpoczynając od ich motywów, a na indywidualnych i społecznych skutkach kończąc. Odkrywanie tajników ludzkiej natury i mechanizmów kształtujących wnętrze człowieka jest niezwykle interesujące, zwłaszcza dzisiaj, gdy tempo współczesnego świata generuje tak wiele zmian w psychice jednostki. 

Studia on-line z zakresu Psychologii dają możliwość zgłębienia tej wiedzy i zdobycia umiejętności niezbędnych, by nieść pomoc i wsparcie drugiemu człowiekowi. Proponowane specjalizacje pozwalają ukierunkować się na wybór przyszłej ścieżki kariery i rozwoju zawodowego.

 

Zobacz jak wyglądają studia on-line

Dlaczego warto studiować Psychologię online w Społecznej Akademii Nauk?

Studia o profilu praktycznym
Studia o profilu praktycznym 
Doświadczona kadra dydaktyczna
Doświadczona kadra dydaktyczna
Szerokie możliwości zawodowe
Szerokie możliwości zawodowe
Liczne zniżki studenckie
Liczne zniżki studenckie
Kształcenie umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy psychologa
Kształcenie umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy psychologa 
Elastyczny program studiów dostosowany do potrzeb rynku pracy
Elastyczny program studiów dostosowany do potrzeb rynku pracy

Psychologia w SAN online - opinie

“Studia skończyłem w ubiegłym roku i polecam. Uczelnia kładzie nacisk przede wszystkim na praktykę, co w obecnych czasach jest ogromnie ważne. Teoria teorią, ale oczywistym jest to, że to umiejętności praktyczne są najbardziej cenione w pracy. Kierunek daje naprawdę duże możliwości."

 

Dawid Chojnacki

 

Opłaty

Psychologia SAN online - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

530 zł  430 zł*

II ROK12530 zł
III ROK12530 zł
IV ROK 12530 zł 
V ROK 10600 zł 

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2650 zł  2050 zł**

3710 zł  2910 zł**

II ROK2650 zł 3710 zł
III ROK2650 zł 3710 zł
IV ROK 2650 zł 3710 zł 
V ROK 3000 zł 3000 zł 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK6360 zł  4960 zł**
II ROK6360 zł
III ROK6360 zł
IV ROK6360 zł 
V ROK 6000 zł 

Najniższa cena sprzed 30 dni: 530 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego
**cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego oraz zniżką za wpłatę z góry

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Promocja SUMMER TIME-san-1
Grant Rekrutacyjnystudiuj od 290 zł/mies.
 i zyskaj nawet do 1900 zł rocznie
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację

zyskaj dodatową zniżkę -500 zł przy zapisie do 15 września
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Psychologia online w Społecznej Akademii Nauk

Program kształcenia na studiach on-line na kierunku Psychologia w Społecznej akademii Nauk odpowiada na zapotrzebowania rynku i stale rozwijające się potrzeby społeczne zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Psychologia wykorzystywana jest dziś dla celów diagnostycznych i terapeutycznych, ale jest też podstawą wielu ważnych dziedzin ludzkiej aktywności i oddzielnych dyscyplin naukowych: zarządzania zasobami ludzkimi, biznesu, marketingu (także politycznego), pedagogiki, sportu czy zarządzania kryzysowego. Od wielu lat należy do najbardziej popularnych i wybieranych kierunków studiów.

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Trening skutecznej komunikacji
 • Warsztat konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • Trening interpersonalny
 • Metodyka prowadzenia zajęć warsztatowych
 • Metodyka doradztwa zawodowego
 • Praca z grupą w terapii uzależnień
 • Systemowa terapia rodzin
 • Coaching i mentoring
 • Negocjacje i mediacje
 • Techniki i narzędzia wywierania wpływu – język komunikatu perswazyjnego
 • Diagnoza i terapia zaburzeń odżywiania
 • Interwencja kryzysowa
 • Przedmioty ogólnokształcące, filozofia, podstawy logiki
 • Statystyka i psychometria
 • Psychologia ogólna – osobowości, procesów poznawczych, emocji i motywacji
 • Psychologia zdrowia
 • Psychologia kliniczna i psychopatologia
 • Psychologia rozwoju człowieka i wychowawcza
 • Psychologia osobowości i różnic indywidualnych
 • Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa
 • Psychoterapia
 • Psychologia zdrowia, stres
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia zarządzania i biznesu
 • Zachowania konsumenckie i marketing
 • Psychologia pracy i doradztwa zawodowego
 • Podstawowe umiejętności psychologiczne
 • Rozwój osobisty
Specjalności

Psychologia studia jednolite magisterskie SAN online - specjalności

Koncepcja kształcenia na studiach on-line na kierunku Psychologia Społecznej Akademii Nauk zakłada elastyczność kształcenia poprzez oferowane specjalności. Oznacza to, że kształcenie jest dostosowywane do dynamicznie rozwijającego się rynku pracy i zapewnia spójność koncepcji z celami strategicznymi Uczelni i Wydziału. Studenci kierunku Psychologia na studiach jednolitych magisterskich w ramach studiów mają do wyboru dobrze osadzone w potrzebach rynku pracy następujące specjalności:

Psychologia zdrowia i kliniczna

Absolwent kierunku psychologia wybierający moduły związane ze specjalnością psychologii zdrowia i klinicznej uzyskuje kwalifikacje przygotowujące do prowadzenia działań edukacyjnych i promowania zdrowia, stawiania diagnoz i prowadzenia terapii zaburzeń i chorób oraz niesienia pomocy psychologicznej osobom przewlekle chorym i w wieku podeszłym. Jest przygotowany do pracy w roli psychologa w różnych placówkach opieki zdrowotnej, w szpitalach, poradniach specjalistycznych, domach pomocy społecznej oraz zakładach opiekuńczych i hospicjach. Psycholog może pracować, jako specjalista w placówkach pomocowych i usługowych, w organizacjach zaangażowanych w wychowanie zdrowotne.

Psychologia doradztwa zawodowego

Absolwent kierunku psychologia online o specjalności związanej z psychologią zarządzania i psychologicznego doradztwa zawodowego posiada kompetencje umożliwiające planowanie i realizowanie strategii personalnych w organizacji, w tym procesów rekrutacji i selekcji pracowników, zarządzania konfliktem z wykorzystaniem znajomości strategii i technik negocjacyjnych i mediacji, planowania polityki kadrowej, kierowanie zespołem i motywowanie pracowników w różnych typach organizacji. Jest przygotowany do wspierania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w konstruowaniu indywidualnych ścieżek kariery, przy wykorzystaniu umiejętności do diagnozowania zainteresowań i predyspozycji zawodowych,. Specjalność pozwala na zatrudnienie w przedsiębiorstwach na stanowiskach specjalistów do spraw zarządzania personelem, kierowników, menadżerów, coachów i mentorów, pomagających w wytyczaniu i realizacji ścieżek rozwoju kariery. Można pracować w publicznych i niepublicznych służbach zatrudnienia, agencjach doradztwa zawodowego i personalnego, w realizacji projektów ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów społecznych środowisk lokalnych.

Psychologia biznesu

Psychologia biznesu to dziedzina, która pozwala na zastosowanie wiedzy psychologicznej w kontekście m.in. działalności gospodarczej. Studenci tego kierunku po ukończeniu kształcenia będą posiadać umiejętność analizy w zachowaniach konsumenckich oraz procesów rekrutacji, co pozwoli im na skuteczne radzenie sobie z kwestią podejmowania decyzji w obszarze marketingu czy zarządzania zasobami ludzkimi. Studia na kierunku psychologia biznesu dają również możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej perswazji, negocjacji czy motywacji pracowników. Jest to kierunek bardzo przyszłościowy, który zapewnia szerokie spektrum możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów.

Wykładowcy

Opiekun kierunku Psychologia SAN online

dr Łukasz Prysiński
dr Łukasz Prysiński

Wykładowcy kierunku Psychologia SAN online

dr Jolanta Chanduszko-Saska
dr Martyna Kaflik-Pieróg
dr Konrad Kulikowski
dr Paweł Majchrzak
dr Łukasz Prysiński
dr Małgorzata Roślak-Olczyk
dr Waldemar Świętochowski
dr Dariusz Tarczyński
dr n. med. Marta Strombek-Milczarek
dr Elżbieta Wróblewska
mgr Luiza Kwiecińska
mgr Róża Niedek-Krakowiak
mgr Monika Skupińska-Majchrzak
mgr Małgorzata Tarkowska
mgr Arkadiusz Trzuskowski
Kariera

Psychologia SAN online – praca

Absolwent studiów nakierunku Psychologia online jest przygotowany do pracy w obszarach psychologii klinicznej i psychologii zdrowia, psychologii wychowawczej i psychologii rozwoju człowieka, specjalizuje się w zakresie trudności szkolnych, psychologii penitencjarnej i sądowej, psychologii sportu, zarządzania, biznesu i doradztwa zawodowego. Może zajmować się diagnostyką, orzecznictwem, profilaktyką oraz różnymi formami pomocy psychologicznej. Absolwent może podjąć pracę w:

placówkach służby zdrowia: poradnie zdrowia psychicznego, oddziały leczenia nerwic, szpitale psychiatryczne
placówkach oświatowych i opiekuńczych, w tym w szkołach, Poradniach Psychologiczno Pedagogicznych i podobnych, domach dziecka
służbach społecznych: instytucjach rynku pracy, agendach pomocy społecznej, biurach karier studenckich, organizacjach pozarządowych
firmach specjalizujących się w sprzedaży, reklamie, badaniach
organach ścigania, więzieniach (jako pracownik cywilny lub mundurowy w zależności od sposobu prowadzonej rekrutacji)
wojsku

Studia psychologiczne są niezbędną podstawą do podjęcia szkoleń służących do zdobycia umiejętności i uprawnień do prowadzenia psychoterapii.

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Psychologia online?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków online w Społecznej Akademii Nauk

Pedagogika
Pedagogika
Prawo
Prawo
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe