Rachunkowość finansowa, budżetowa i podatkowa
O kierunku

Czas trwania studiów:
2 semestry

Forma:
niestacjonarne

Zjazdy:
zjazdy sobotnio – niedzielne + piątki od 17:00 (do ustalenia z grupą)

Liczba godzin dydaktycznych:
306

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni licencjackich, magisterskich, chcących poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z szeroko pojętą problematyką aspektów prawnych, ekonomicznych, technicznych, działalności deweloperskiej i zarządzania nieruchomościami  oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Ponadto studia skierowane są do pracowników przedsiębiorstw realizujących  projekty deweloperskie i zarządców nieruchomości.

Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę i umiejętności oraz kompetencje pozwalające nie tylko na właściwe zrozumienie i zastosowanie w pracy zawodowej nowoczesnych koncepcji, metod i technik zarządzania nieruchomościami, ale także niezbędne do udziału w zespole zajmującym się przygotowaniem i realizacją projektów deweloperskich. Absolwent będzie mógł pracować zarówno przy zarządzaniu i projektach mieszkaniowych, komercyjnych oraz inwestycjach typu „land development”. Będzie posiadał umiejętności pozwalające na przygotowanie projektów od strony organizacyjnej, formalnej, marketingowej oraz finansowej.

Dzięki wiedzy i umiejętnościom nabytym podczas uczestnictwa w studiach podyplomowych, absolwent otrzymuje gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości przedsiębiorstwa oraz sektora publicznego:
- rachunkowości finansowej
- rachunkowości budżetowej
- rachunkowości zarządczej
- rachunkowości podatkowej
- zamówień publicznych
- sprawozdawczości finansowej
- sprawozdawczości budżetowej
- planowania, finansowania i prognozowania
- analizy finansowej
- prawnych aspektów prowadzenia ksiąg rachunkowych
- prawa bankowego
- audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
- dyscypliny finansów publicznych
- prawa gospodarczego
- ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego
- MSR/MSSF oraz badania sprawozdań finansowych
- pozyskiwania środków finansowych na realizację przedsięwzięć rozwojowych w sektorze prywatnym oraz sektorze finansów publicznych
- tworzenia planów rzeczowo – finansowych
- budżetowania i raportowania
- rozliczania funduszy i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
- zarządzania zasobami rzeczowymi oraz kapitałem ludzkim w sektorze przedsiębiorstw i sektorze finansów publicznych 

Celem studiów jest przekazanie studentom wiedzy o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, technicznym, działalności deweloperskiej  i zarządzania nieruchomościami niezbędnej w samodzielnym wykonywaniu zawodu zarządcy nieruchomości oraz dla pracowników przedsiębiorstw realizujących projekty deweloperskie.

Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Rachunkowość finansowa, budżetowa i podatkowa

dr Paweł Trippner, prof. SAN

Od 2005 roku doktorem nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii o specjalności finanse publiczne. Pracuje na stanowisku adiunkta w katedrze finansów i rachunkowości w Społecznej Akademii Nauk, managera kierunku studiów Finanse i Rachunkowość oraz przewodniczącego odwoławczej komisji stypendialnej. Od października 2013 roku pełni funkcję pełnomocnika Dziekana Wydziału Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Pełni również funkcję starszego specjalisty w Dziale controllingu finansowego Społecznej Akademii Nauk.
Jest autorem ponad 70 publikacji na temat: zarządzania finansami przedsiębiorstw, ubezpieczeń społecznych, bankowości, rynków finansowych oraz uczestnikiem ponad 40 konferencji naukowych z zakresu finansów. Jest autorem 5 podręczników i skryptów akademickich. Jest redaktorem 11 zeszytów naukowych z serii Przedsiębiorczość i Zarządzanie (Entrepreneurship and Management).
Paweł Trippner jest promotorem blisko 600 prac licencjackich oraz magisterskich, obronionych na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk oraz w Brodnicy, Garwolinie i Londynie. Pełni funkcję sekretarza naukowego czasopisma „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (Entrepreneurship and Management). Jest przewodniczącym komitetu organizacyjnego konferencji naukowej „Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości”, która odbywa się cyklicznie od 2012 roku w Garwolinie.

Wykładowcy studiów podyplomowych Rachunkowość finansowa, budżetowa i podatkowa

dr Małgorzata Domańska
dr Małgorzata Olszewska
dr Paweł Sydor
mgr Małgorzata Wojtczak
mgr Iwona Tontała
mgr Jędrzej Dzikowski
mgr Andrzej Stolarski
mgr Ksawery Karliński
Program i realizacja

Program studiów podyplomowych na kierunku Rachunkowość finansowa, budżetowa i podatkowa w SAN

 Program studiów realizowany jest w oparciu o następujące bloki kształcenia:

Rachunkowość finansowa 40 
Rachunkowość budżetowa 35 
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 10 
Akty prawne oraz prawne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych 10 
Systemy informatyczne, bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych 10 
Planowanie, finansowanie i prognozowanie 20 
Sprawozdawczość finansowa 15 
Sprawozdawczość budżetowa 15 
Rachunkowość zarządcza 10 
Procedury zamówień publicznych 5 
Podatek dochodowy od osób fizycznych 20 
Podatek od towarów i usług 15 

Ordynacja podatkowa 10 
Podatek dochodowy od osób prawnych 20 
Bank a przedsiębiorstwo oraz jednostka sektora publicznego 10 
Rozliczanie funduszy Unii Europejskiej 5 
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza 10 
Dyscyplina finansów publicznych 10 
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR/MSSF) 10 
Prawo gospodarcze 10 
Badanie sprawozdań finansowych 5 
Przygotowanie do egzaminu/Praca własna studenta (PWS) 11 
Egzamin końcowy 2

Zasady naboru

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów: minimum I stopnia.

Elektroniczne składanie dokumentów

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie należy ustalić telefonicznie, czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (+48 666 347 889, 42 664 66 99)

 

Wymagane dokumenty:

  • skan dyplomu ukończenia studiów,
  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
  • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz ze zdjęciem (3,5 cm  x 4,5 cm),
  • skan 1 egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze).

 

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

Składanie dokumentów w Dziale studiów podyplomowych

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie termin i godzinę wizyty (+48 666 347 889)

 

Wymagane dokumenty:

  • oryginał i ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał jedynie do wglądu),
  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
  • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
  • 1 zdjęcie (3,5 cm  x 4,5 cm) przypięte do formularza rekrutacyjnego,
  • 2 wypełnione i podpisane umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych.

 

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

Opłaty

Opłat za czesne należy dokonywać w terminie zawartym w umowie.

Dane do przelewu:

Społeczna Akademia Nauk,

ul. Sienkiewicza 9,

90-113 Łódź

nr konta: (PKO BP SA I Oddział w Łodzi) 66 1020 3352 0000 1102 0225 4001

TYTUŁ: imię i nazwisko słuchacza, czesne – studia podyplomowe - wpisać nazwę kierunku

Promocje
Zapoznaj się z naszymi promocjami
Zapoznaj się z naszymi promocjami
DO KOŃCA LATA I 1 DZIEŃ DŁUŻEJ
DO KOŃCA LATA I 1 DZIEŃ DŁUŻEJ
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
20 % taniej - prestiżowy kurs PODOLOGIA - KOŁOBRZEG
20 % taniej - prestiżowy kurs PODOLOGIA - KOŁOBRZEG
600 ZŁ ZNIŻKI DLAABSOLWENTA, SŁUCHACZA LUB STUDENTA SAN
600 ZŁ ZNIŻKI DLA
ABSOLWENTA, SŁUCHACZA
LUB STUDENTA SAN
RAZEM RAŻNIEJ I TANIEJ - 600 ZŁ DLA CIEBIE I ZNAJOMEGO LUB DLA KOGOŚ RODZINY
RAZEM RAŻNIEJ I TANIEJ - 600 ZŁ DLA CIEBIE I ZNAJOMEGO LUB DLA KOGOŚ RODZINY
STUDIA PODYPLOMOWE JUŻ OD 200 ZŁ MIESIĘCZNIE
STUDIA PODYPLOMOWE JUŻ OD 200 ZŁ MIESIĘCZNIE
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz:

+48 666 347 889, +48 42 664 66 99

podyplomowe@san.edu.pl 

Skorzystaj z naszej oferty

Umów się na wizytę w Dziale Studiów Podyplomowych

Szanowni Państwo,
Dział Studiów Podyplomowych przyjmuje Interesantów

po  uprzednim ustaleniu terminu i godziny wizyty telefonicznie

 

+48 666 347 889 ,   +48 42 664 66 99

 

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9, pok. 19
 (parter, na końcu korytarza)

 

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek - Czwartek 9-17
Piątek 8-16
(przed przybyciem należy umówić wizytę telefonicznie)