Socjologia
O kierunku

Czas trwania studiów:
3 lata

Typ:
I stopnia

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
Licencjat

Limit miejsc:
stacjonarne 20 osób, niestacjonarne 60 osób

Kontynuowanie:
dostępne studia II stopnia

Na kierunku Socjologia I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie zdobędziesz praktyczne umiejętności oparte na fundamentach solidnie i nowocześnie wykładanej wiedzy o motywach działań ludzi, architekturze społecznych struktur, procesach zachodzących we współczesnych społeczeństwach oraz o możliwościach zastosowania nowoczesnych technik wpływu społecznego. Bogaty program kształcenia przygotowuje do pracy w różnych instytucjach społecznych – w administracji, poradnictwie, polityce, opiece społecznej, mediach, biznesie, analityce rynkowej itp.

W trakcie studiów na kierunku Socjologia dowiesz się jak analizować i interpretować zachowania grupowe, jak rozpoznawać sprawców przestępstw oraz w jaki sposób przeciwdziałać zagrożeniom w obszarze przestępczości zorganizowanej.  Pogłębisz wiedzę dotyczącą relacji i zależności międzyludzkich oraz motywów, które kierują człowiekiem schodzącym na drogę przestępczą uzyskamy, rozwijając wiedzę z zakresu socjologii, kryminologii i kryminalistyki. Studia socjologiczne przygotowują specjalistów, potrafiących rozpoznawać ryzyko społeczne, wyodrębniać obszary patologii oraz praktycznie wykorzystywać sposoby przeciwdziałania zjawiskom negatywnym stosując techniki socjoterapii.

Dlaczego warto studiować Socjologię I stopnia w Społecznej Akademii Nauk?

Uczymy kompetencji przydatnych w pracy zawodowej
Uczymy kompetencji przydatnych w pracy zawodowej
Stawiamy na naukę praktycznych umiejętności
Stawiamy na naukę praktycznych umiejętności
Nowoczesne metody prowadzenia zajęć
Nowoczesne metody prowadzenia zajęć
Kadra złożona ze specjalistów w swoich dziedzinach
Kadra złożona ze specjalistów w swoich dziedzinach
System tutoringu
System tutoringu
Wiele zniżek studenckich specjalnie dla studentów SAN
Wiele zniżek studenckich specjalnie dla studentów SAN

Socjologia I stopnia w SAN Warszawa - opinie

“Kierunek zdecydowanie przeznaczony dla osób, którym los innych nie jest obojętny, które czują potrzebę pomagania. Dzięki skończonym studiom na Socjokryminologii czuję się spełniony zawodowo.”

 

Grzegorz Walczak

Opłaty

Socjologia SAN Warszawa - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12580 zł   480 zł*
II ROK12580 zł 
III ROK10
670 zł 

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2900 zł  2300 zł** 

4060 zł  3260 zł** 

II ROK2900 zł 4060 zł 
III ROK3350 zł3350 zł 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK6960 zł  5560 zł**
II ROK6960 zł
III ROK6700 zł 

Najniższa cena sprzed 30 dni: 480 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

510 zł  410 zł*

II ROK12510 zł 
III ROK10620 zł 

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2550 zł  1950 zł** 

3570 zł  2770 zł** 

II ROK2550 zł 3570 zł 
III ROK3100 zł 3100 zł 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK6120 zł  4720 zł** 
II ROK6120 zł 
III ROK6200 zł 

Najniższa cena sprzed 30 dni: 410 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego
**cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego oraz zniżką za wpłatę z góry (zniżka nie przysługuje Cudzoziemców z wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka)

Sprawdź jak obiżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Promocja SUMMER TIME-san-1
Grant Rekrutacyjnystudiuj od 290 zł/mies.
 i zyskaj nawet do 1900 zł rocznie
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację

zyskaj dodatową zniżkę -500 zł przy zapisie do 15 września
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Socjologia I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Zajęcia na kierunku Socjologia I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie prowadzone są metodami aktywizującymi, które pomagają studentom na praktyczną analizę realizowanych zagadnień. W ramach zajęć praktycznych studenci uczestniczą w rozmaitych warsztatach, realizują projekty, odbywają wizyty studyjne oraz przygotowują narzędzia badawcze.

 

Uwaga: plan studiów może ulec zmianie.

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Przestępczość zorganizowana
 • Przestępczość gospodarcza
 • Cyberprzestępczość
 • Współczesny terroryzm polityczny
 • Kryminologia
 • Techniki kryminalistyczne
 • Polityka walki z przestępczością
 • Techniki wpływu społecznego
 • Negocjacje i mediacje
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo penitencjarne
 • Prawo karne
 • Prawo administracyjne
 • Środowiska defaworyzowane
 • Problematyka uzależnień
 • Wiktymologia
 • Praca z ofiarami przestępstw
 • Funkcjonowanie jednostek penitencjarnych
 • Socjoterapia i resocjalizacja
 • Psychologia ogólna i społeczna

Rekrutacja na kierunek Socjologia I stopnia

Od kandydatów chcących podjąć studia I stopnia na kierunku „Socjologia” wymagane jest świadectwo maturalne - brane są pod uwagę wyniki egzaminów z przedmiotów: język nowożytny (poziom B1) i przedmiot do wyboru: wiedza o społeczeństwie lub historia. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy. Szczególne preferencje mają kandydaci posiadający świadectwo maturalne z wyróżnieniem i laureaci olimpiad i/lub konkursów przedmiotowych. O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów kwalifikacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniających oceny ze wskazanych przedmiotów. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek „Socjologia” tworzona jest wg kolejności uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym punktów zgodnie z planowanymi limitami przyjęć.

Specjalności

Socjologia I stopnia SAN Warszawa - specjalności

Studenci kierunku Socjologia z profilem Socjokryminologia otrzymują solidne podstawy wiedzy socjologicznej, na których opiera się ich kształcenie specjalizacyjne z zakresu socjokryminologii. Studia przygotowują specjalistów rozpoznających ryzyka społeczne, obszary patologii, ekskluzji i inkluzji społecznej oraz uwarunkowania i sposoby przeciwdziałania zjawiskom negatywnym. Środkiem prowadzącym do tego celu jest dobra orientacja słuchaczy w systemach instytucjonalnych, umiejętności komunikacyjne oraz otwartość na nowe metody pracy ze środowiskami zagrożonymi.

Socjokryminologia

Specjalizacja Socjokryminologia to specjalizacja uzupełniająca kształcenie profilowe. Dzięki niej dowiesz się, jak rozpoznawać zagrożenia społeczne i zapobiegać im. Dokładnie poznasz najgroźniejsze rodzaje przestępstw oraz metody walki z nimi. Zgłębisz tajniki prawa karnego. Nauczysz się pracować z ludźmi potrzebującymi pomocy i poznasz techniki wywierania na nich pozytywnego wpływu. Zyskasz wiedzę o społecznych uwarunkowaniach współczesnych zagrożeń, poszerzysz kompetencje z zakresu kryminologii i kryminalistyki oraz zdobędziesz umiejętność posługiwania się metodą socjoterapii.

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku Socjologia SAN Warszawa

dr hab. Karol Chylak, prof. SAN
dr hab. Karol Chylak, prof. SAN

Przez ponad dekadę związany z pracownią badań społecznych ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. Z o.o. w Kutnie, gdzie w praktyce realizował zadania z zakresu organizacji i kierowania badaniami społecznymi oraz przygotowania merytorycznej strony badań (metodologia badań, analiza danych, przygotowanie raportów z badań). Zakres badań obejmował zagadnienia polityki społecznej, przedsiębiorczości, funkcjonowania administracji publicznej i szkolnictwa wyższego. Zakres badań krajowy i międzynarodowy. Prowadzi własną działalność gospodarczą o profilu produkcyjnym i handlowym w skali międzynarodowej. Współpracował z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną (konsultant).

Zainteresowania naukowe obejmują trzy grupy zagadnień. Po pierwsze - polityka społeczna, w tym ubezpieczenia społeczne, zjawiska bezrobocia, handlu ludźmi, integracji wspólnot w różnych wymiarach. Po drugie - społeczne przejawy aktywności wspólnot religijnych. Po trzecie – idee polityczne, głównie myśl niepodległościowa i aktywność wydawnicza opozycji niepodległościowej w PRL. Współpracownik w Zakładzie Historii Społecznej XIX i XX wieku Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Wybrana list publikacji 

Wykładowcy kierunku Socjologia SAN Warszawa

dr Małgorzata Nowastowska
Kariera

Socjologia SAN Warszawa – praca

Studia na kierunku Socjologia I stopnia w SAN w Warszawie przygotowują do pracy w organach ochrony porządku publicznego (policja, straż miejska, straż graniczna, służba więzienna, zakłady poprawcze, kuratorzy sądowi), placówkach wychowawczych i opiekuńczych (pogotowie opiekuńcze, domy dziecka), diagnostycznych i terapeutycznych (ośrodki pomocy rodzinie, pogotowie opiekuńcze, ośrodki dla bezdomnych oraz osób z zaburzeniami zachowania i z uzależnieniami), a także w innych sektorach pozarządowych (mediatorzy, dziennikarze specjalizujący się w problematyce kryminalnej i dewiacjach społecznych).

Absolwenci Socjologii znajdują również zatrudnienie w:

organach administracji publicznej i samorządowej
instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych
organizacjach pozarządowych
działach personalnych przedsiębiorstw
agencjach badania rynku
ośrodkach badania opinii publicznej
firmach konsultingowych
firmach szkoleniowych
placówkach diagnostycznych i terapeutycznych

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, absolwenci Socjologii mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia.

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Socjologia?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Logistyka
Logistyka