UNIVERISTY'S OFFICES

 

University of Social Sciences 

 9 Sienkiewicza St., 90-113 Łódź, Poland


phone number: 42 664 66 66
fax: 42 636 55 32

e-mail: uczelnia@san.edu.pl

NIP: 725-10-56-220

Rector's office

9 Sienkiewicza St., 90-113 Łódź, Poland

tel.: 42 664 66 01

fax.: 42 636 55 32

e-mail: rektorat@san.edu.pl

Assistant to the Rector

Joanna Chołys

tel.: 42 664 66 01

e-mail: jcholys@san.edu.pl

 

Assistant to the Rector

Marta Zielińska

tel.: 42 664 66 39

e-mail: rektorat@san.edu.pl 

Promotion office

9 Sienkiewicza St., 90-113 Łódź, Poland

11 Łucka St, 00-842 Warsaw, Poland

tel. 22 656 31 06

e-mail: marketing@san.edu.pl

Magdalena Piątek

Coordinator of the Promotion Office of the Warsaw Branch of the UoSS

e-mail: mpiatek1@san.edu.pl

Emilia Sosnowska

Coordinator of the Promotion Office in Lodz

e-mail: esosnowska@san.edu.pl

Studia SAN ON-LINE

ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, pok. 405
tel. 42 664 66 50
e-mail: studiaonline@san.edu.pl 

 

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8.00-16.00
Wtorek: 8.00-16.00
Środa: 8.00-16.00
Czwartek: 8.00-16.00
Piątek: 8.00-16.00

Kierownik Działu SAN on-line

Karolina Antas
tel.: 42 664 66 74

e-mail: kantas@san.edu.pl 

 

Specjalista ds. kształcenia na odległość
Natalia Gać 
tel.: 42 664 66 50
e-mail: studiaonline@san.edu.pl 

Specjalista ds. kształcenia na odległość
Aleksandra Kaczorowska
tel.: 42 664 66 50
e-mail: studiaonline@san.edu.pl 

 

Specjalista ds. kształcenia na odległość
Daria Pietruszewska
tel.: 42 664 66 50
e-mail: studiaonline@san.edu.pl 

Dział Jakości Kształcenia i Rozwoju

ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
piętro III, pokój nr 312
tel. 42 664 66 70
e-mail: djk@san.edu.pl

 

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek: 8:00-16:00
Środa: 8:00-16:00
Czwartek: 8:00-16:00
Piątek: 8:00-16:00

Pełnomocnik Prorektora ds. Jakości Kształcenia
dr inż. Zdzisław Szymański, prof. SAN
e-mail: zszymanski@san.edu.pl

 

Kierownik Działu Jakości Kształcenia
Ewelina Szmyt
e-mail: eszmyt@san.edu.pl

Specjalista ds. Jakości Kształcenia
Katarzyna Koszyczarska
e-mail: kkoszyczarska@san.edu.pl

 

Specjalista ds. Jakości Kształcenia
Krystian Karolak
e-mail: kkarolak@san.edu.pl

 

Specjalista ds. wniosków o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów
Ewa Porębska
e-mail: eporebska@san.edu.pl

Dział Nauki

ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
piętro III, pokój nr 304
tel.: 42 664 66 31

Dyrektor Działu Nauki
Agnieszka Gabryelczyk
e-mail: agabryelczyk@san.edu.pl
Skype: Agnieszka Gabryelczyk - SAN
Microsoft Teams: Agnieszka Gabryelczyk

Dział Projektów Strukturalnych

ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
pokój 402, IV piętro
tel.: 42 664 66 47
tel.: 42 664 66 10

Dyrektor Działu Projektów Strukturalnych
dr Bożena Zając

e-mail: bzajac@san.edu.pl

 
Kierownik Działu Projektów Strukturalnych 
Maciej Kiełbasiński
Dział Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych

Biuro w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk

ul. Łucka 11

00-842 Warszawa

Tel.+48 22 656 30 34

 

 

Biuro w Łodzi
Społecznej Akademii Nauk
ul. Kilińskiego 98
90-012 Łódź
Tel.+48 42 664 22 78

 

biuro znajduje się w pokoju nr K42 (IV piętro)

biuro znajduje się w pokoju nr 420 (IV piętro)

Dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych
mgr Aleksandra Zając
azajac@san.edu.pl

 

Młodszy Specjalista ds. Projektów Międzynarodowych
Magdalena Chmielewska
mchmielewska@san.edu.pl

 

Specjalista ds. Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych
Anna Bogacz
abogacz@san.edu.pl 

 

Specjalista ds. Finansów Projektów Międzynarodowych
Anna Samulczyk
asamulczyk@san.edu.pl

 Biuro Erasmus+

Biuro Erasmus+ 

Wydział zamiejscowy w Kielcach

ul. Peryferyjna 15

25-562 Kielce

Koordynator ds. Mobilności Wyjeżdżających
Anita Wojciechowska-Chrabąszcz 
erasmus@san.edu.pl

 

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
Zbigniew Pyszka
zpyszka@san.edu.pl 

Biuro ds. Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami

ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
tel.  42 664 66 76

 

Godziny pracy: 

Wtorek: 15:00-17:00
Czwartek: 12:30-14:30

Rzecznik Osób z Niepełnosprawnością 
Magdalena Koperkiewicz
tel.: 42 664 66 47
e-mail: mkoperkiewicz@san.edu.pl 

Akademickie Biuro Karier

ul. Sienkiewicza 9, 90-013 Łódź
(wejście przez Dziekanat nr 2)

tel.: 42 664 66 13

e-mail: abk@san.edu.pl

 

Godziny pracy:

Poniedziałek: 9:00-16:00
Wtorek: 9:00-16:00
Środa: 9:00-16:00
Czwartek: 9:00-16:00
Piątek: 9:00-16:00

Kierownik Akademickiego Biura Karier
Aleksandra Jaros 
tel. 42 664 66 13
e-mail: ajaros@san.edu.pl 

Dział Spraw Pracowniczych i Dział Płac

Dział Spraw Pracowniczych

ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź

te.: 42 664 66 30

e-mail: kadry@san.edu.pl

Dział Płac - sprawy pracownicze
ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
tel.: 42 664 66 12
tel.: 42 664 66 90
e-mail: place@san.edu.pl

Kasa dla Studentów

ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
tel.: (42) 664-66-22

e-mail: oplatystudent@san.edu.pl

  • indywidualna obsługa płatności studentów
  • faktura imienna na Studenta

Godziny otwarcia:

 

Poniedziałek: 12.00-17.00

Środa: 08:00-16:00

Czwartek: 11:00-16:00

Kasa Główna

 

Sylwia Bartczak

tel. (42) 664-66-14

e-mail: sbartczak@san.edu.pl

  • wystawianie faktur za studia dla firm
Księgowość

ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
tel.: 42 664 66 44

e-mail: kwestura@san.edu.pl

Główna Księgowa

Anna Biskupska

tel.: 42 664 66 16

e-mail: abiskupska@san.edu.pl

 Dział Windykacji

ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź

e-mail: windykacja@san.edu.pl 

Kierownik Działu

Paweł Wypych

e-mail: pawypych@san.edu.pl 

Windykacja

Konrad Ryba

tel.: 42 664 66 79

e-mail: kryba@san.edu.pl

Dział IT

ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
tel.: 42 664 66 96
e-mail: helpdesk@san.edu.pl 

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek: 8:00-16:00
Środa: 8:00-16:00
Czwartek: 8:00-16:00
Piątek: 8:00-16:00

Punk kontaktowy IOD

Z dniem 25 maja 2018 r. zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO.

Zgodnie z przepisami RODO, powołany w Społecznej Akademii Nauk Inspektor Ochrony Danych pełni funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego, oraz dla osób, których dane dotyczą.

Mając na uwadze powyższe, oraz w celu umożliwienia Państwu uzyskania więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych przez Społeczną Akademię Nauk, poniżej zamieszamy dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

 

Inspektor Ochrony Danych

ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź

pok. 17 (parter)

e-mail: iod@san.edu.pl