« wróć...23. Międzynarodowa Konferencja ICAISC 2024

Z ogromną satysfakcją informujemy, że Społeczna Akademia Nauk (SAN) jest współorganizatorem 23. Międzynarodowej Konferencji na temat Sztucznej Inteligencji - ICAISC 2024 (International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing).

 

To prestiżowe wydarzenie, które odbędzie się w dniach 16-20 czerwca 2024 roku w Zakopanem, jest jednym z najważniejszych spotkań naukowców, badaczy i praktyków z całego świata, zajmujących się problematyką sztucznej inteligencji oraz nowoczesnych metod przetwarzania danych.

 

 

Strona wydarzenia

Sztuczna inteligencja w centrum uwagi

Konferencja ma na celu zgromadzenie specjalistów z obszaru sztucznej inteligencji, aby dzielić się najnowszymi osiągnięciami, badaniami i doświadczeniami. Od lat ta cykliczna konferencja stanowi istotne wydarzenie, które pozwala na wymianę wiedzy i doświadczeń naukowych w odniesieniu do najnowszych osiągnięć i przyszłych trendów w szeroko pojętej sztucznej inteligencji.  Zakres tematyczny konferencji obejmuje m.in.:

  • Uczenie maszynowe
  • Eksplorację danych
  • Systemy agentowe
  • Interfejsy mózg-maszyna
  • Logikę rozmytą i teorię zbiorów rozmytych
  • Przetwarzanie języka naturalnego
  • Teorię i architekturę sieci neuronowych
  • Generatywną sztuczną inteligencję

Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym: online i stacjonarnie w Zakopanem. Podczas wydarzenia, oprócz wykładów zaproszonych wybitnych naukowców, odbędzie się prezentacja zaakceptowanych wcześniej artykułów naukowych, a także panel dyskusyjny na temat najnowszych badań. osiągnięć i trendów naukowych w zakresie sztucznej inteligencji. Współorganizatorem tego panelu jest prof. dr hab. inż. Danuta Rutkowska, Prorektor ds. nauki Społecznej Akademii Nauk. Wszystkie te aktywności umożliwiają głębsze zrozumienie prezentowanych tematów, nawiązanie wartościowych kontaktów oraz wymianę doświadczeń i pomysłów z innymi ekspertami.

Publikacja artykułów konferencyjnych

Jednym z kluczowych elementów konferencji ICAISC 2024 są artykuły naukowe przygotowane przez uczestników. Wszystkie zgłoszone prace przechodzą rygorystyczny proces recenzji, co gwarantuje ich wysoką jakość merytoryczną. Artykuły te poruszają najnowsze osiągnięcia i innowacje w dziedzinie sztucznej inteligencji, w tym nowatorskie algorytmy, praktyczne zastosowania AI w różnych branżach oraz badania nad przetwarzaniem języka naturalnego, także z wykorzystaniem generatywnej sztucznej inteligencji.

 

"Artykuły te są recenzowane (double-blind review) przez międzynarodowych ekspertów i akceptowane na podstawie ich wartości naukowej oraz związku z tematyką konferencji." – podają organizatorzy na oficjalnej stronie konferencji 
Źródło: https://icaisc.eu/Program#program 

 

Wszystkie zaakceptowane artykuły są publikowane w prestiżowym wydawnictwie Springer, w serii LNAI (Lecture Notes in Artificial Intelligence), pod tytułem Artificial Intelligence and Soft Computing, co zapewnia im możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców na całym świecie.

 

Dostęp do publikacji z ubiegłorocznej konferencji (ICAISC 2023) znajduje się :

Społeczna Akademia Nauk jako współorganizator ICAISC 2024

Społeczna Akademia Nauk od wielu lat odgrywa istotną rolę w kształtowaniu przyszłości edukacji i badań naukowych w Polsce. Jako uczelnia wyższa, SAN oferuje nowoczesne programy edukacyjne, które odpowiadają na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku pracy oraz rosnące znaczenie technologii informacyjnych i sztucznej inteligencji. Wyrazem ugruntowanej wysokiej pozycji naukowej i jednocześnie znaczącej aktywności badawczo-naukowej pracowników uczelni, jest przede wszystkim uzyskanie kategorii A w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja (w wyniku przeprowadzonej ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021).

 

Współorganizowanie Konferencji ICAISC 2024 jest dla Społecznej Akademii Nauk ogromnym wyróżnieniem i świadectwem uznania dla jej dotychczasowych osiągnięć. Udział w organizacji tak prestiżowego wydarzenia podkreśla znaczenie SAN w międzynarodowej społeczności naukowej i stanowi kolejny krok w realizacji jej misji promowania nauki, innowacji i edukacji na najwyższym poziomie.