Łódź
O ośrodku
osrodek-san-lodz-2

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi jest główną siedzibą Uczelni powstałą w 1994 roku. Do końca 2011 roku funkcjonowała pod nazwą Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Zarządzania. Uzyskanie kolejnego uprawnienia do doktoryzowania spowodowało, iż na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uczelnia uzyskała status i miano Akademii. Nowa nazwa Uczelni ma służyć zachowaniu ciągłości, jednocześnie obejmując swoim zasięgiem szerokie spektrum dziedzin, w zakresie których prowadzone jest kształcenie. Zgodnie z misją, propagowanymi wartościami oraz wizją przyszłości, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi swoje wysiłki koncentruje na rozwoju czterech obszarów: kształceniu, działalności naukowo-badawczej, kreowaniu dobrych relacji z otoczeniem oraz kształtowaniu przyjaznego środowiska akademickiego. Obecnie oferuje kształcenie na studiach I i II  stopnia, jednolitych magisterskich, on-line, programach anglojęzycznych, studiach MBA czy doktoranckich. Uczelnia oferuje również studia podyplomowe, organizuje liczne kursy i szkolenia o bardzo szerokim zakresie

Studia w Łodzi - Oferta edukacyjna SAN

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi posiada w swojej ofercie studia I i II stopnia, jednolite magisterskie, studia MBA, seminaria doktorskie oraz studia w języku angielskim. Kształcenie prowadzone jest na kierunkach biznesowych, humanistycznych, prawnych, medycznych, artystycznych, technicznych oraz społecznych.

Studia I stopnia
Studia II stopnia
Studia jednolite magisterskie
Studia podyplomowe
Studia MBA
Seminaria doktorskie
Kursy i szkolenia

SAN Łódź - dlaczego warto u nas studiować?

Praktyczna nauka przedmiotów
Praktyczna nauka przedmiotów
Możliwość połączenia studiowania z własną pracą
Możliwość połączenia studiowania
z własną pracą
Szeroki wybór specjalności
Szeroki wybór specjalności
Wykładowcy praktycy łączący pracę akademicką z biznesem
Wykładowcy praktycy łączący pracę akademicką z biznesem
Liczne zniżki studenckie dla studentów
Liczne zniżki studenckie dla studentów
Program symulacji biznesowych
Program symulacji biznesowych

Struktura uczelni

dr hab. Grzegorz Ignatowski, prof. Społecznej Akademii Nauk
dr hab. Grzegorz Ignatowski, prof. Społecznej Akademii Nauk
Dziekan Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
dr n. med. Katarzyna Dudek, prof. SAN
Prodziekan ds. Nauk o Zdrowiu i Psychologii
dr Agata Kołodziejska, prof. SAN
dr Agata Kołodziejska, prof. SAN 
Prodziekan ds. Bezpieczeństwa, Prawa i Administracji
dr Krzysztof Przybyszewski, prof. SAN
dr Krzysztof Przybyszewski, prof. SAN
Prodziekan ds. Cyfryzacji
dr Bożena Zając, prof. SAN
dr Bożena Zając, prof. SAN
Prodziekan ds. Pedagogiki
dr Iwona Gawryś, prof. SAN
Prodziekan ds. Finansów i Rachunkowości, Logistyki i Zarządzania
dr Małgorzata Nowastowska
Prodziekan ds. Dziennikarstwa, Filologii i Socjologii