Świdnica
O ośrodku
swidnica-san-osrodek-1

Ośrodek w Świdnicy  Społecznej Akademii Nauk został założony w 2008 r. Filia powstała w związku z rozwojem przedsiębiorstw Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wydział rozwijał się w związku z zapotrzebowaniem środowiska na podniesienie poziomu wykształcenia w tym rejonie. Studenci mieli możliwość realizować kształcenie akademickie blisko miejsca zamieszkania oraz miejsca pracy. Znaczna część kadry dydaktycznej posiadała i posiada doświadczenie praktyczne, które stanowi wartość dodaną w ramach prowadzonych zajęć. Do atutów Filii SAN w Świdnicy można zaliczyć przede wszystkim jej okres działalności wynoszący ponad 10 lat, liczbę absolwentów studiów I i II stopnia przekraczającą 1200 oraz wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.

Studia w Świdnicy - Oferta edukacyjna SAN

Filia Społecznej Akademii w Świdnicy posiada w swojej ofercie studia I i II stopnia, studia MBA oraz seminaria doktorskie. Kształcenie prowadzone jest na kierunku społecznym oraz biznesowym.

Studia I stopnia
Studia II stopnia
Studia MBA

SAN Świdnica - dlaczego warto u nas studiować?

Praktyczna nauka przedmiotów
Praktyczna nauka przedmiotów
Możliwość połączenia studiowania z własną pracą
Możliwość połączenia studiowania
z własną pracą
Szeroki wybór specjalności
Szeroki wybór specjalności
Wykładowcy praktycy łączący pracę akademicką z biznesem
Wykładowcy praktycy łączący pracę akademicką z biznesem
Liczne zniżki studenckie dla studentów
Liczne zniżki studenckie dla studentów
Program symulacji biznesowych
Program symulacji biznesowych

Struktura uczelni w Świdnicy

dr Jarosław Szandurski
dr Jarosław Szandurski
Dziekan  Wydziału Społecznej Akademii Nauk w Świdnicy
dr n. med. Ireneusz Skawina
dr n. med. Ireneusz Skawina
Prodziekan Wydziału Społecznej Akademii Nauk w Świdnicy