Kielce
O ośrodku

Filia Społecznej Akademii Nauk w Kielcach powstała w 2016r. jako jedyna uczelnia w regionie posiadająca status akademii. Władze SAN, mając na względzie szeroko pojęty potencjał rozwojowy regionu świętokrzyskiego, postanowiły uruchomić filię Uczelni dobierając oferowane kierunki studiów pod kątem oczekiwań potencjalnych pracodawców w regionie. W Kielcach uruchomiono kierunki: ,,bezpieczeństwo wewnętrzne’’ oraz ,,zarządzanie’’ na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Proces kształcenia i doświadczenie uczelni jest silnie połączone z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego. Absolwenci Filii znajdują pracę w bardzo szybkim czasie po ukończeniu studiów, dodatkowo mają praktyki w miejscach, dzięki którym zdobyta wiedza i praktyka przydaje im się w przyszłej pracy zawodowej.

Studia w Kielcach - Oferta edukacyjna SAN

Filia Społecznej Akademii w Kielcach posiada w swojej ofercie studia I i II stopnia, studia MBA oraz seminaria doktorskie. Kształcenie prowadzone jest na kierunku biznesowym i społecznym. Jest to jedyny ośrodek, który posiada kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne skupiając się na potrzebach lokalnego rynku.

Studia I stopnia
Studia II stopnia

SAN Kielce - dlaczego warto u nas studiować?

Możliwość połączenia pracy ze studiowaniem
Możliwość połączenia pracy ze studiowaniem
Wysoka satysfakcja zawodowa
Wysoka satysfakcja zawodowa
Stałe uczenie się i rozwój
Stałe uczenie się i rozwój
Różnorodność specjalizacji
Różnorodność specjalizacji
Liczne zniżki studenckie
Liczne zniżki studenckie 
Wykładowcy praktycy
Wykładowcy praktycy

Struktura uczelni

dr Łukasz Wróbel
dr Łukasz Wróbel
Dziekan Filii w Kielcach Społecznej Akademii Nauk

Doktor nauk społecznych, Zastępca Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego SAN, Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Zarządzania Kryzysowego SAN.

Wykładowca akademicki, prowadzi zajęcia z zakresu: ekonomii transportu, infrastruktury przedsiębiorstw transportowych, logistycznych i spedycyjnych, inżynierii ruchu w transporcie.

Uczestnik wielu konferencji naukowych, krajowych i międzynarodowych. Autor wielu publikacji naukowych.

Odbył służbę przygotowawczą w 7 Batalionie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, ukończył w wyróżnieniem moduł podoficerski Szkoły Legii Akademickiej Sztuki Wojennej w Warszawie, następne szkolenie odbył w 18 Batalionie Desantowo-Powietrznym w Bielsku-Białej.

Członek Rady Naukowej Fundacji Instytut Wodorowy.

Miłośnik historii, strzelectwa, militariów, motoryzacji i sportu.