Kielce
O ośrodku

Filia Społecznej Akademii Nauk w Kielcach powstała w 2016r. jako jedyna uczelnia w regionie posiadająca status akademii. Władze SAN, mając na względzie szeroko pojęty potencjał rozwojowy regionu świętokrzyskiego, postanowiły uruchomić filię Uczelni dobierając oferowane kierunki studiów pod kątem oczekiwań potencjalnych pracodawców w regionie. W Kielcach uruchomiono kierunki: ,,bezpieczeństwo wewnętrzne’’ oraz ,,zarządzanie’’ na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Proces kształcenia i doświadczenie uczelni jest silnie połączone z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego. Absolwenci Filii znajdują pracę w bardzo szybkim czasie po ukończeniu studiów, dodatkowo mają praktyki w miejscach, dzięki którym zdobyta wiedza i praktyka przydaje im się w przyszłej pracy zawodowej.

Studia w Kielcach - Oferta edukacyjna SAN

Filia Społecznej Akademii w Kielcach posiada w swojej ofercie studia I i II stopnia, studia MBA oraz seminaria doktorskie. Kształcenie prowadzone jest na kierunku biznesowym i społecznym. Jest to jedyny ośrodek, który posiada kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne skupiając się na potrzebach lokalnego rynku.

Studia I stopnia
Studia II stopnia
Studia MBA

SAN Kielce - dlaczego warto u nas studiować?

Praktyczna nauka przedmiotów
Praktyczna nauka przedmiotów
Możliwość połączenia studiowania z własną pracą
Możliwość połączenia studiowania
z własną pracą
Szeroki wybór specjalności
Szeroki wybór specjalności
Wykładowcy praktycy łączący pracę akademicką z biznesem
Wykładowcy praktycy łączący pracę akademicką z biznesem
Liczne zniżki studenckie dla studentów
Liczne zniżki studenckie dla studentów
Program symulacji biznesowych
Program symulacji biznesowych

Struktura uczelni

dr Łukasz Wróbel
dr Łukasz Wróbel
Dziekan Wydziału Handlu i Bezpieczeństwa w Kielcach