Zakład Anatomii Prawidłowej

Zakład Anatomii Prawidłowej w Społecznej Akademii Nauk

Najważniejszą częścią każdego Zakładu Anatomii jest prosektorium, bowiem  źródłem wiedzy anatomicznej jest przede wszystkim ciało ludzkie. Z chwilą utworzenia kierunku lekarskiego w Społecznej Akademii Nauk, oczywistym dążeniem było uruchomienie wzorem innych uczelni medycznych, programu pozyskiwania zwłok dla potrzeb kształcenia przeddyplomowego na kierunku lekarskim Społecznej Akademii Nauk. Taki Program Świadomej Donacji zwłok został zaakceptowany Zarządzenie nr 1 z dn.29.09.2023roku, a więc przed inauguracją kształcenia na kierunku lekarskim. Musimy bowiem pamiętać, że zmiany w świadomości ludzi przebiegają wolniej niż decyzje o otwarciu nowych kierunków. W programie donacji zwłok, Dzięki woli Donatora, który decyduje się na poświęcenie swojego ciała dla celów dydaktycznych, młodzi adepci kierunków medycznych mają niepowtarzalną okazję poznać wnętrze ludzkiego ciała. Ciało człowieka które leży przed nami, jest „najdoskonalszym atlasem anatomii”, a dla kogoś innego bardzo bliskim członkiem rodziny. To największy dar, jaki człowiek może podarować drugiemu człowiekowi, ponieważ taka forma wsparcia adeptów medycyny, ma na celu najlepsze przygotowanie lekarza do zawodu, by w przyszłości leczyć, badać i pomagać innym. 

Tymczasowe prosektorium od października 2023 tętni życiem, bowiem rozpoczęły się w nim zajęcia prosektoryjne z anatomii prawidłowej człowieka. Łacińska maksyma widniejąca często nad drzwiami wejściowymi do prosektorium „HIC MORTUI DOCENT VIVOS” (Tu umarli uczą żywych) podkreśla, że źródłem wiedzy anatomicznej jest przede wszystkim ciało ludzkie. Studenci I roku kierunku lekarskiego w trakcie zajęć praktycznych w prosektorium, poznają budowę narządów i układów człowieka m.in. na pozyskanych zwłokach. Mamy ponadto nadzieję, że wraz z upływem czasu, polepszaniem się jakości służby zdrowia, będzie rosła świadomość potrzeb i wiary w wiedzę tych, w ręce których oddajemy nasze zdrowie, co przełoży się na liczbę donatorów.   

Program świadomej donacji zwłok ma pomagać w informowaniu i pozyskiwaniu na rzecz uczelni donatorów - przy zagwarantowaniu właściwego traktowania ciała podczas wykonywania sekcji lub badań. Aby wziąć udział w programie, należy poświadczyć notarialnie dwa egzemplarze aktu przekazania zwłok, po czym jeden dostarczyć uczelni. Uczelnia dopełnia wszelkich formalności, m.in. transportu zwłok i ich późniejszego pochówku, zgodnego z wyznaniem i życzeniem ofiarodawcy. Część donatorów zastrzega sobie anonimowość. W dydaktyce anatomii bardzo pomocne są realistyczne modele całej sylwetki jak również poszczególnych części ciała i narządów składających się na układy organizmu człowieka w które wyposażony jest Zakład Anatomii Człowieka SAN.

Wyposażenie Zakładu Anatomii Prawidłowej Collegium Medicum Społecznej Akademii Nauk