2 dyplomy w 2 lata

Skończyłeś/aś studia licencjackie i myślisz o dalszej edukacji na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie? A może rozważasz zapisanie się na studia podyplomowe? Mamy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie! Teraz w dwa lat możesz zdobyć dwa dyplomy! 

 

Studia magisterskie są drugim etapem w kształceniu na uczelni wyższej. Dla wielu jednak to nie koniec edukacji i poszerzania swoich kwalifikacji. Część studentów z chęcią rozwija swoje pasje i zainteresowania wybierając studia podyplomowe. A co jakby połączyć te dwa rodzaje studiów? Otóż jest taka możliwość. Kandydatów zainteresowanych kierunkiem Zarządzanie zapraszamy do skorzystania z oferty zrobienia dwóch dyplomów w dwa lata.

Jak wyglądają studia w ramach oferty 2 dyplomy w 2 lata?

 

Studia oferujące możliwość uzyskania dwóch dyplomów w ciągu zaledwie dwóch lat to innowacyjna i intensywna forma kształcenia, która stawia na wszechstronny rozwój i zdobywanie wiedzy w dwóch powiązanych dziedzinach. Osoby wybierające tę ścieżkę, znajdują się w dynamicznym środowisku akademickim, które pozwala im osiągnąć dwa prestiżowe tytuły w stosunkowo krótkim czasie.

 

Studenci studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie przechodzą przez intensywny program, który trwa przez cztery semestry studiów magisterskich. Oprócz standardowych zajęć magisterskich, od drugiego semestru uczestniczą również w specjalistycznych zajęciach ze studiów podyplomowych. Te dodatkowe zajęcia koncentrują się na bardziej zaawansowanych tematach z zakresu zarządzania oraz innych pokrewnych dziedzin, co pozwala studentom na rozwijanie umiejętności i kompetencji w obszarze, który ich szczególnie interesuje.

Ten unikalny program studiów umożliwia absolwentom uzyskanie dwóch dyplomów: tytułu magistra oraz tytułu ukończenia trzysemestralnych studiów podyplomowych. Dyplom magistra stanowi potwierdzenie osiągnięcia kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania, przygotowując absolwentów do podejmowania skomplikowanych wyzwań zawodowych w dziedzinie finansów, logistyki czy zarządzania zasobami ludzkimi. Równocześnie, dyplom ukończenia studiów podyplomowych jest dowodem na pogłębienie umiejętności w konkretnym obszarze specjalizacji, które są szczególnie istotne dla konkretnego sektora lub branży. To potwierdzenie, że absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności nie tylko na poziomie magisterskim, ale także w specjalistycznej dziedzinie, co czyni ich atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy.

 

Podsumowując, oferta dwóch dyplomów w ciągu dwóch lat to wyjątkowa szansa dla studentów poszukujących intensywnego i kompleksowego kształcenia na poziomie magisterskim. Taki program umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności nie tylko w dziedzinie zarządzania, ale także w obszarze specjalizacji, co zwiększa atrakcyjność absolwentów na konkurencyjnym rynku pracy. To innowacyjna odpowiedź na rosnące wymagania i oczekiwania dzisiejszego świata zawodowego.

 

Kierunki studiów

Program kształcenia w ramach oferty 2 dyplomy w 2 lata ukierunkowany jest na zaspokojenie różnorodnych aspiracji i zainteresowań naszych studentów. Dlatego stworzyliśmy przemyślane i dopasowane profile edukacyjne dla każdej z dostępnych ścieżek kształcenia. Przy poniższych opisach studiów podyplomowych umieszczona jest informacja dla jakiego profilu studiów magisterskich jest ona dedykowana.

Kierunek przygotowany dla osób na studiach magisterskich na profilu ogólnym Zarządzanie. 

 

Studia podyplomowe o kierunku Coaching w Zarządzaniu Biznesem to pasjonująca i praktyczna ścieżka edukacyjna, która łączy zaawansowaną wiedzę z obszaru zarządzania z umiejętnościami coachingowymi, tworząc unikalny program dający absolwentom narzędzia do skutecznego kierowania organizacjami oraz wspierania rozwoju zespołów i jednostek na poziomie osobistym i zawodowym.

 

Program ten skupia się na rozwijaniu umiejętności liderów i menedżerów poprzez zastosowanie narzędzi i technik coachingowych. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat strategii zarządzania, komunikacji interpersonalnej, budowania efektywnych relacji, a także rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Jednak to, co wyróżnia te studia, to głębokie zanurzenie w praktyce coachingu jako narzędzia wspierającego rozwój jednostek i zespołów w kontekście biznesowym.

 

Absolwenci tego programu stają się wyjątkowymi liderami, którzy nie tylko posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu zarządzania, ale również potrafią tworzyć inspirujące i efektywne środowisko pracy, oparte na zrozumieniu, wsparciu i rozwoju jednostek. Dzięki połączeniu kompetencji zarządzania i coachingowych, są w stanie osiągać doskonałe wyniki biznesowe, jednocześnie tworząc atmosferę, w której pracownicy rozwijają się i odnoszą sukcesy.

Kierunek przygotowany dla osób na studiach magisterskich na profilu ogólnym Zarządzanie. 

 

Kierunek studiów podyplomowych Zarządzanie Kapitałem Ludzkim to fascynująca ścieżka edukacyjna, która skupia się na kluczowym zasobie każdej organizacji - jej ludziach. Ten program daje uczestnikom głęboką wiedzę i umiejętności z zakresu efektywnego zarządzania pracownikami, tworzenia inspirujących miejsc pracy oraz kształtowania strategii personalnych, które wspierają rozwój organizacji.

 

Absolwenci kierunku "Zarządzanie Kapitałem Ludzkim" są nie tylko przygotowani do skutecznego zarządzania personelem, ale także do tworzenia korzystnych warunków pracy, które przyciągają, angażują i rozwijają pracowników. Dzięki ich umiejętnościom organizacje mogą tworzyć zespoły gotowe na zmiany, skutecznie osiągające cele biznesowe i przyczyniające się do długofalowego sukcesu organizacji.

Kierunek przygotowany dla osób na studiach magisterskich na kierunku Zarządzanie ze ścieżką kształcenia Rachunkowość i finanse w zarządzaniu.

 

Studia podyplomowe o kierunku Kadry i Płace z Elementami Rachunkowości stanowią niezwykle istotną ścieżkę edukacyjną dla osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi zarówno z obszarem personalnym, jak i finansowym organizacji. Ten program łączy w sobie umiejętności z zakresu zarządzania personelem, procesów płacowych oraz elementów rachunkowości, co pozwala na pełniejsze zrozumienie i skuteczne zarządzanie kluczowymi aspektami funkcjonowania firmy.

 

Studia podyplomowe Kadry i Płace z Elementami Rachunkowości przygotowują absolwentów do skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście finansowym. Absolwenci są w stanie precyzyjnie obliczać i administrować płacami, zapewniać przestrzeganie przepisów prawa pracy oraz efektywnie zarządzać danymi kadrowymi. Dzięki tej wiedzy i umiejętnościom są cennymi ekspertami w dziedzinie HR i finansów, zdolnymi do wspierania organizacji w osiąganiu sukcesów poprzez właściwe zarządzanie kadrami i kosztami związanymi z personelem.

Kierunek przygotowany dla osób na studiach magisterskich na kierunku Zarządzanie ze ścieżką kształcenia Logistyka w zarządzaniu.

 

Studia podyplomowe Menedżer logistyki, służą poszerzeniu i aktualizacji przygotowania zawodowego wyniesionego z edukacji na poziomie licencjackim lub magisterskim oraz zdobycie nowych kompetencji w zakresie innego kierunku niż wykształcenie dotychczasowe. Zakres i tematyka zajęć ukierunkowane są na kształtowanie umiejętności, których wymaga obecnie rynek pracy. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców posiadających wiedzę praktyczną w tematyce logistyki a zdobyte wiedza i umiejętności wpłyną na podniesienie praktycznych kompetencji przyszłych i obecnych menedżerów logistyki. Celem studiów jest zdobycie kompleksowej wiedzy w zakresie zarządzania obszarem logistyki w przedsiębiorstwach, poszerzonej o wiedzę praktyczną oraz wymianę doświadczeń, zdobycie holistycznego spojrzenia na wszystkie obszary. Podczas studiów rozwijane będą dodatkowo kompetencje w obszarze zarządzanie zespołem z uwzględnieniem specyfiki branży.

 

Adresaci studiów

Program studiów powstał z myślą o wszystkich osobach, które pracują w logistyce oraz tych którzy wiążą swoją przyszłość z tą branżą. Przede wszystkim kierowany jest do:

  • absolwentów studiów minimum pierwszego stopnia planujących rozpoczęcie kariery zawodowej w szeroko rozumianej logistyce
  • pracowników logistyki, którzy chcą usystematyzować swoją wiedzę, planują rozwijać swoje kompetencje w kierunku menedżerskim, ale dodatkowo zyskać holistyczne spojrzenie na wszystkie obszary zarządzania logistyką przedsiębiorstwa, wychodząc poza obszar, w którym pracują na co dzień
  • osób pragnących zmienić branżę, którzy poszukują inspiracji oraz kompleksowej wiedzy przygotowującej ich do pracy w logistyce. Program pozwoli tym osobom w krótkim czasie zdobyć wiedzę wzbogaconą o aspekty praktyczne, aby następnie samodzielnie ją wykorzystać podczas procesu rekrutacyjnego, a tym samym już w pracy dla nowego pracodawcy

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych „Menedżer logistyki” zdobędzie kompleksową wiedzę poszerzoną o umiejętności praktyczne i wymianę doświadczeń, które przygotują go do pracy lub rozwoju kariery zawodowej w obszarze logistyki.  Zdobędzie również wiedze i praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania zespołami w obszarze logistyki. Po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł skorzystać ze wsparcia w profilowaniu własnej kariery zawodowej.

Kierunek przygotowany dla osób na studiach magisterskich na kierunku Zarządzanie ze ścieżką kształcenia Digital marketing i Social Media.

 

Celem studiów Digital Media i Komunikacja PR jest przygotowanie profesjonalnej kadry do pracy w mediach cyfrowych, w marketingu internetowym oraz w branży public relations.
Studia pozwalają nabyć wiedzę i umiejętności potrzebne do tworzenia dziennikarskich treści multimedialnych, do pracy z dźwiękiem i obrazem (nagrywanie, montaż, konwersja różnych formatów), do zdobywania istotnych informacji, ich pozycjonowania i przekazywania odbiorcom. Dzięki studiom poznajemy znaczenie pozawerbalnego przekazu i specyfikę języka nowych mediów, potrafimy też posługiwać się językiem cyfrowym w praktyce.

 

Jednocześnie studia przygotowują do działań w zakresie e-marketingu i prowadzenia wielu kanałów dystrybucji treści – w obszarze komunikacji zewnętrznej, wewnętrznej, nowoczesnej reklamy i działań promocyjnych. Celem studiów jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności umożliwiających im wykorzystanie Internetu do tworzenia wizerunku marki; narzędzi pozwalających na rebranding; planowania kampanii PR; nabycie umiejętności targetowania, analizowania i monitorowania relacji z klientami.
Oprócz praktycznej wiedzy o narzędziach PR, istotne będzie kształcenie sprawności komunikacyjnej, rozumianej jako pożądana umiejętność kreowania treści, stosowania content marketingu, zależnie od potrzeb organizacji macierzystej lub klienta.

 

Absolwent studiów podyplomowych Digital media i komunikacja PR będzie potrafił przygotowywać materiały dziennikarskie do mediów internetowych; pozna różnice między klasycznym przekazem dziennikarskim a językiem nowych mediów. Absolwent studiów będzie potrafił też wykorzystywać media społecznościowe w celach marketingowych i promocyjnych; planować i zarządzać kampaniami realizowanymi w świecie wirtualnym; stosować nowoczesne metody działań promocyjno-sprzedażowych w obszarze Internetu oraz projektować strategie komunikacyjne w wielu obszarach z użyciem zasad i narzędzi marketingu treści.

Opłaty

Opłata wpisowa: 100 zł 

 

Opłaty związane ze studiami podyplomowymi przy równoczesnym zapisie na studia magisterskie i podyplomowe: 

 

 CzesneIlość ratRazem
Dla absolwentów studiów licencjackich w SAN zapisujących się na studia magisterskie na kierunek Zarządzanie125 zł16*2000 zł
Dla absolwentów innych uczelni zapisujących się na studia magisterskie na kierunek Zarządzanie175 zł16*2800 zł
Dla osób zapisujących się wyłącznie na studia podyplomowe 300 zł16*4800 zł

*Płatne od drugiego semestru studiów magisterskich

Rekrutacja

Warunkiem zapisania się na studia podyplomowe w Społecznej Akademii Nauk jest:

 

posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich wniesienie opłaty za wpis w wysokości 100 zł złożenie kompletnej dokumentacji tj.:

a) formularza rekrutacyjnego na studia podyplomowe,

b) kserokopii oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich,

c) kserokopii suplementu do dyplomu lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, których posiadanie przewiduje program danych studiów podyplomowych,

d) jednej fotografii w formacie legitymacyjnym,

e) podpisanej umowy o świadczenie nauki oraz warunkach odpłatności na studiach podyplomowych – w dwóch egzemplarzach.

Masz pytania związane z ofertą 2 dyplomy w 2 lata?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk