Studia I stopnia

Studia licencjackie Garwolin

Na studiach z zarządzania studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania zasobów ludzkich, finansowych i materialnych. Studia licencjackie w Garwolinie kończą się dyplomem licencjata, po czym jest możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie.

Studia zaoczne Garwolin

Absolwent kierunku Zarządzanie posiada kompetencje umożliwiające pracę jako specjalista analityk i menedżer w przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit, administracji publicznej, agencjach konsultingowych. Spośród specjalności, wybieranych po 2 semestrze, dostępne są: Rachunkowość i finanse w zarządzaniu lub Zarządzanie organizacją. Limit miejsc na studiach niestacjonarnych w Garwolinie wynosi 60 osób.