Egzamin TOEIC

Testy TOEIC® są formą  diagnostycznej oceny znajomości języka angielskiego. Wykorzystywane są  przez ponad 14 000 organizacji w ponad 160 krajach. Pozwalają skutecznie ocenić znajomość języka angielskiego i określić stopień skutecznej komunikacji ze współpracownikami i klientami z różnych kręgów kulturowych. TOEIC® Listening and Reading to obecnie najczęściej zdawany test z języka angielskiego w środowisku pracy. To najważniejszy certyfikat językowy, który:

 • został stworzony na życzenie firm i pracodawców i odpowiada na ich potrzeby weryfikacji i certyfikacji zaawansowania z języka angielskiego
 • każdego roku zdaje prawie 7 000 000 kandydatów
 • jest uznawany przez ponad 14 000 globalnych firm i korporacji
 • skupia się na praktycznej stronie znajomości języka
 • można zdać w dowolnym momencie w sesjach zamkniętych (na żądanie) lub sesjach otwartych w ośrodkach ETS w całej Polsce
 • pozwala na otrzymanie wyników nawet już w 24 godziny od testu, maksymalnie w 10 dni kalendarzowych
 • jest ekwiwalentem zaliczenia testu z lektoratu na wielu polskich i zagranicznych uczelniach
 • jest uznawany przez Służbę Cywilną w Polsce, 
 • zawsze się zdaje - kandydat otrzymuje wynik w postaci punktów na skali 10-990
 • daje kandydatowi szczegółowy Raport Wynikówz interpretacją wyniku punktowego
 • daje kandydatowiCertyfikat, który jest cennym dodatkiem do CV
 • jest narzędziem audytu językowegostosowanym przez wiodących pracodawców
 • stanowi podstawę do zaliczenia lektoratu

Więcej o egzaminie TOEIC

TOEIC mierzy kompetencje językowe na poziomach od A1 do C1

TOEIC® składa się z 200 pytań testowych, podzielonych na dwie sekcje Listening Comprehension (100 pytań) i Reading Comprehension (100 pytań). Wynik testu to liczba punktów na skali 10-990, precyzyjny raport wyników z opisem mocniejszych i słabszych stron kandydata oraz certyfikat w pięciu różnych kolorach, zależnie od wyniku. Udoskonalona wersja testu to przede wszystkim:

 

 • zwiększony nacisk na praktyczne użycie języka
 • 4 różne akcenty w części Listening (kanadyjski, brytyjski, amerykański i australijski)
 • testowanie umiejętności zrozumienia słownictwa w kontekście pracy
 • testowanie łączenia faktów i informacji w języku obcym

Korzyści z posiadsania certyfikatu TOEIC

 • Potwierdzenie poziomu językowego w procesie rekrutacji na studia na programy anglojęzyczne
 • Potwierdzenie poziomu językowego w procesie rekrutacji zawodowej
 • Pozwala na międzynarodowe wykorzystanie wyników testu [staże, uczelnie wyższe, instytucje międzynarodowe, zatrudnienie zagranicą]
 • Do zaliczenia lektoratu/ kursu językowego [ na SAN: TOEIC zalicza cały lektorat wraz z egzaminem końcowym]
 • Do oceny potrzeb językowych
 • Do oceny postępów w nauce języka angielskiego
 • Egzaminy TOEIC zapewniają rzetelne, obiektywne i wiarygodne wyniki testów z języka angielskiego w odniesieniu do skali CEF [Poziomy Rady Europy].

TOEIC L&R sesje zamknięte/ sesje otwarte- różnica

ETS stworzył dwa rodzaje sesji egzaminacyjnych, w zależności od aktualnych potrzeb diagnostycznych:

 

 • Sesje zamknięte testów TOEIC® (Institutional Testing Programme): dostarczają raport wyników bez zdjęcia kandydata, do wykorzystania wyłącznie w celach wewnętrznych, w firmach, szkołach językowych, instytucjach akademickich organizujących daną sesję.
 • Sesje otwarte testów TOEIC® (Public Testing Programme): dostarczają raport wyników ze zdjęciem kandydata do wykorzystania w celach wewnętrznych i zewnętrznych, pozwala również na międzynarodowe wykorzystanie wyników testu.

Sesje otwarte TOEIC

Sesja otwarta zapewnia kandydatom Oficjalny Raport Wyników ze zdjęciem (zrobionym w dniu testu), który pozwala na międzynarodowe wykorzystanie wyników egzaminu. Otwarte sesje testowe są organizowane WYŁĄCZNIE w Autoryzowanym Ośrodku Testowym ETS Global.

Wyniki oraz Oficjalny Raport Wyników są wykorzystywane na całym świecie. Organizacje wymagające znajomości języka danego kandydata mogą prosić ETS Global o weryfikację wyniku w ciągu 2 lat od daty przystąpienia do testu. Każdy kandydat otrzymuje Oficjalny Raport Wyników, wydrukowany na specjalnie zabezpieczonym papierze, opatrzony zdjęciem kandydata wraz z wynikiem całkowitym oraz punktacją poszczególnych sekcji, które pokazują mocne strony kandydata, jak i obszary wymagające poprawy. Wydruk Certyfikatu jest dostępny na życzenie. Jego kolor zależy od liczby uzyskanych punktów.

Wynik testu zapewnia obiektywne i wiarygodne odniesienie do skali CEF [Europejski System Opisu Kształcenia Językowego].

Egzaminy TOEIC w SAN- zapisy, daty, cennik

Zapraszamy na egzamin w Społecznej Akademii Nauk w następujących terminach:SAN Łódź, ul. Kilińskiego 98: 

 • 16 czerwca 2023 
 • 15 września 2023 

CENY EGZAMINU TOEIC L&R: 

 • 390 PLN [dla studentów SAN] 
 • 420 PLN [dla kandydatów z zewnątrz] 

ZAPISY:Aby wstępnie zarezerwować miejsce na egzaminie należy wysłać wiadomość na adres msobocinska@san.edu.pl. (Rejestracja kandydatów kończy się 10 dni przed datą sesji).W treści prosimy o wskazanie daty egzaminu, na którą chcą Państwo dokonać rejestracji oraz przekazanie następujących danych: imię i nazwisko, numer telefonu. W odpowiedzi przekażemy szczegóły dalszego postępowania. 

 

Dodatkowe informacje 

Test próbny TOEIC Listening&Reading dostępny na stronie: TEST

Dodatkowe informacje na stronach: 

O PROGRAMIE 

ZALETY EGZAMINU