Studia I stopnia

Studia licencjackie Kielce

Program nauczania na studiach licencjackich w Kielcach dostarcza wiedzy i umiejętności przydatnych do pracy w różnorodnych branżach, w zależności od wybranego kierunku:

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Zarządzanie

Studia zaoczne Kielce

Studia niestacjonarne w Kielcach trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studenci zaoczni uczestniczą w zajęciach na uczelni w weekendy, co umożliwia połączenia nauki z pracą lub innymi zajęciami, które realizują w ciągu tygodnia. Studenci do wyboru mają:

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Zarządzanie

Absolwenci uzyskują dyplom licencjata i mają możliwość podjęcia dalszej nauki na studiach magisterskich II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe lub Zarządzanie.

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Kielce