« wróć...Koło Naukowe Marketingu i Turystyki

Cele koła naukowego

cele-kola-naukowego-turystyki-i-marketingu-san-warszawa

Koło naukowe zajmuje się problematyką i zagadnieniami z zakresu szeroko rozumianej turystyki oraz marketingu, podejmowaniem dyskusji i połączeniem doświadczeń podróżników, przedsiębiorców i naukowców w celu rozwijania ducha podróżnika.

 

Cele koła naukowego:

  • obserwowanie i analizowanie tendencji rozwojowych z zakresu turystyki 
  • prezentowanie dorobku naukowego podejmującego problematykę zagadnienia
  • badanie perspektyw rozwoju przedsiębiorstw turystycznych 
  • zorganizowanie forum wymiany doświadczeń, umożliwiając w ten sposób przepływ informacji i wiedzy.
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia statutu Koła Naukowego Marketingu i Turystyki
Format: pdf
257 KB
Statut Studenckiego Koła Naukowego Marketingu i Turystyki
Format: pdf
2.1 MB

Sposób realizacji celów

realizacja-celow-kola-naukowego-turystyki-i=marketingu-san-warszawa

Sposób realizacji celów:

  • regularne spotkania z członkami Koła Naukowego
  • spotkania gościnne z praktykami, podróżnikami (wykłady, dyskusje, konwersatoria)
  • warsztaty dotyczące umiejętności turystycznych
  • uaktywnienie forum wymiany poglądów i doświadczeń z zakresu różnych form turystyki i rekreacji
 
Zapisy do koła naukowego
zapisy-kolo-naukowe-marketingu-i-turystyki-san-warszawa

Zainteresowanych Studentów zapraszamy do kontaktu: 

dr Maciej Dębski, prof. SAN - Opiekun Koła Naukowego

e-mail: mdebski@san.edu.pl