Artykuły wykładowców oraz studentów SAN

Skutki stosowania niewłaściwych kosmetyków przez młodzież.
Autor: mgr Alicja Szymańska-Paszczuk
Skutki stosowania niewłaściwych kosmetyków przez młodzież.

 

Artykuł opiekuna merytorycznego kierunku Kosmetologia SAN Łódź.

Studencie! Przejmij kontrolę nad emocjami. Jak zachować spokój podczas sesji egzaminacyjnej i pisania pracy dyplomowej?
Autor: Wiktoria Abramczyk 
Studencie! Przejmij kontrolę nad emocjami. Jak zachować spokój podczas sesji egzaminacyjnej i pisania pracy dyplomowej?

Artykuł studentki Dziennikarstwa i komunikacji społecznej, III rok.