« wróć...Promocja Dzień Otwarty

Promoacja "Dzień Otwarty"

  • Promocja dotyczy osób biorących udział w wydarzeniach Dni Otwartych organizowanych przez Społeczną Akademię Nauk.
  • Zniżka dotyczy kierunków: administracja, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia angielska, finanse i rachunkowość, fizjoterapia, grafika, informatyka, kosmetologia, logistyka, organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, prawo, psychologia, stosunki międzynarodowe, turystyka oraz zarządzanie w semestrze zimowym w roku akademickim 2024/2025.
  • Kandydaci zapisujący się na pierwszy rok studiów licencjackich, inżynierskich lub jednolitych magisterskich w semestrze zimowym w roku akademickim 2024/2025 otrzymują zniżkę na studia w wysokości 500 zł na czesne do wykorzystania w ramach uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Społeczną Akademię Nauk.
  • Dla jednego Kandydata/ Studenta przysługuje jedna zniżka i może być wykorzystana przez jedną osobę.
  • Promocja w czesnym wymieniona rozliczana jest w dwóch ostatnich miesiącach drugiego semestru studiów pod warunkiem realizacji studiów zgodnie z harmonogramem. Student traci prawo do zniżki w sytuacjach: powtarzanie roku, przebywania na urlopie dziekańskim, reaktywacji studiów, przyjęcia na wyższy semestr oraz rezygnacji ze studiów.
  • Promocja nie łączy się z innymi zniżkami chyba że w Regulaminie promocji dla Studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2024/2025 w Społecznej Akademii nauk stanowiącym załącznik nr 4 do Zarządzenia Rektora w sprawie ustalenia wysokości czesnego i innych opłat związanych z tokiem studiów zapisano inaczej.