« wróć...Promocja Młody Medyk

Promocja "Młody Medyk"

Opis promocji

  • Promocja dotyczy osób biorących udział w konkursie „Młody Medyk” organizowanym przez Społeczną Akademię Nauk 19 marca 2024 r. w Łodzi.
  • Zniżka dotyczy kierunków: administracja, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia angielska, finanse i rachunkowość, fizjoterapia, grafika, informatyka, kosmetologia, logistyka, organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, prawo, psychologia, stosunki międzynarodowe, turystyka oraz zarządzanie w semestrze zimowym w roku akademickim 2024/2025.
  • Kandydaci zapisujący się na pierwszy rok studiów licencjackich, inżynierskich lub jednolitych magisterskich w semestrze zimowym w roku akademickim 2024/2025 otrzymują zniżkę na studia w wysokości 500 zł na czesne do wykorzystania przy złożeniu kompletu dokumentów do 31 lipca włącznie.
  • Dla jednego Kandydata/ Studenta przysługuje jedna zniżka i może być wykorzystana przez jedną osobę.
  • Promocja w czesnym wymieniona w §2 w ust. 1 rozliczana jest w dwóch ostatnich miesiącach drugiego semestru studiów pod warunkiem realizacji studiów zgodnie z harmonogramem. Student traci prawo do zniżki w sytuacjach: powtarzanie roku, przebywania na urlopie dziekańskim, reaktywacji studiów, przyjęcia na wyższy semestr oraz rezygnacji ze studiów.
  • Promocja nie łączy się z innymi zniżkami chyba że w Regulaminie promocji dla Studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2024/2025 w Społecznej Akademii nauk stanowiącym załącznik nr 4 do Zarządzenia Rektora w sprawie ustalenia wysokości czesnego i innych opłat związanych z tokiem studiów zapisano inaczej.