Administracja i zarządzanie publiczne
O kierunku

Czas trwania studiów:
2 lata

Typ:
II stopnia

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
magister zarządzania, specjalność Administracja i zarządzanie publiczne

Limit miejsc:


Kontynuowanie:
dostępne studia doktoranckie

Nowoczesna i kompetentna kadra administracji publicznej w istotnym stopniu przyczynia się do zaufania obywateli do państwa i reprezentujących państwo organów. Sektor publiczny potrzebuje dziś  wykształconych i skutecznych menedżerów, wyczulonych jednocześnie na potrzeby społeczne i reagujących na zmieniającą się rzeczywistość społeczną.

Moduł specjalnościowy Administracja i zarządzanie publiczne adresowana jest do absolwentów studiów licencjackich na kierunkach: Zarządzanie i Administracja oraz Bezpieczeństwo Narodowe.

Program kształcenia w ramach specjalności Administracja i zarządzanie publiczne obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne.

Absolwent uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie w ramach oferowanego modułu specjalnościowego Administracja i zarządzanie publiczne posiada wiedzę z zakresu struktury, kompetencji i zadań administracji publicznej, zarządzania w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem takich sfer, jak służba zdrowia, ochrona środowiska, pomoc społeczna, czy bezpieczeństwo wewnętrzne. Zagadnienia gospodarki finansowej samorządu terytorialnego, czy zamówień publicznych oraz marketingu terytorialnego są absolwentowi znane. Dodatkowo zdobył szeroki zasób wiedzy dotyczący ochrony danych osobowych i dostępu do informacji niejawnych, a także elektronicznych form działania administracji.

Dlaczego warto studiować Zarządzanie II stopnia na profilu Administracja i zarządzanie publiczne w Społecznej Akademii Nauk?

Program studiów oparty m.in. o amerykańskie wzorce nauczania
Program studiów oparty m.in. o amerykańskie wzorce nauczania
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Zajęcia w formie warsztatów, case study, gier symulacyjnych
Zajęcia w formie warsztatów, case study, gier symulacyjnych
Opłaty

Zarządzanie SAN Warszawa - profil Administracja i zarządzanie publiczne - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

710 zł  610 zł* 

II ROK10710 zł 

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK3550 zł  2950 zł** 

4970 zł  4170zł** 

II ROK3550 zł 3550 zł 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK8520 zł  7120 zł** 
II ROK7100 zł 

Najniższa cena sprzed 30 dni: 610 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

660 zł  560zł* 

II ROK10660 zł 

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK3300 zł  2700 zł** 

4620 zł  3820 zł** 

II ROK3300 zł 3300 zł 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK7920 zł  6520 zł** 
II ROK
6600 zł 

Najniższa cena sprzed 30 dni: 560 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego
**cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego oraz zniżką za wpłatę z góry (zniżka nie przysługuje Cudzoziemców z wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka)

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Promocja Dzień Otwarty
Promocja Dzień Otwarty
Promocja Młody Medyk
Promocja
Młody Medyk
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Zarządzanie II stopnia o profilu Administracja i zarządzanie publiczne w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria oraz uczestnictwo w rozmaitych projektach to oferta różnorodnych zajęć na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie o profilu Administracja i zarządzanie publiczne w SAN w Warszawie.

 

Uwaga: plan studiów może ulec zmianie.

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Budżety i plany finansowe jednostek sektora finansów publicznych
 • Kontrola zarządcza w zamówieniach publicznych
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Marketing terytorialny
 • Kultura organizacyjna w administracji publicznej
 • Zarządzanie kapitałem społecznym w administracj
 • Zarządzanie zasobami informacyjnymi w administracji publicznej
 • Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych
 • Metody i narzędzia komunikacji społecznej w realizacji zadań publicznych
 • Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
 • Jednostka skarbu państwa w obrocie gospodarczym
 • Rola administracji publicznej w zarządzaniu środowiskiem
Wykładowcy

Wykładowcy kierunku Zarządzanie II stopnia profil Administracja i zarządzanie publiczne - SAN Warszawa

dr hab. Sylwia Wojciechowska-Filipek, prof. SAN
dr Maciej Dębski, prof. SAN
mgr Miron Maicki
dr hab. Barbara Bojewska
dr hab. Aneta Ejsmont
dr  hab. Elwira Gross-Gołacka
dr Justyna Fijałkowska, prof. SAN
dr inż. Małgorzata Borkowska-Niszczota
dr Jacek Mikucki
dr Małgorzata Olszewska
dr Michał Pienias
mgr Elżbieta Jung
mgr Kinga Wilczyńska
Kariera

Zarządzanie SAN Warszawa profil Administracja i zarządzanie publiczne  – praca

Absolwent specjalności Administracja i zarządzanie publiczne potrafi wykorzystywać najnowsze metody wspomagające procesy decyzyjne, w tym metody i techniki informatyczne, analizować zjawiska społeczne, zna najważniejsze problemy życia społecznego oraz  psychologiczne zasady rządzące relacjami międzyludzkimi i sposoby komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy. Absolwent tej specjalności potrafi samodzielne rozwiązywać problemy, organizować zespół pracowniczy i kierować nim, podejmuje decyzje z zachowaniem zasad etycznych i prawnych, wykazuje twórcze inicjatywy, potrafi opracowywać i wdrażać programy.

w  każdym przedsiębiorstwie, organizacji rządowej oraz jednostce administracji państwowej
w departamentach planowania i rozwoju strategicznego
w organizacjach non-profit, instytucjach kultury i rekreacji

Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować edukację na studiach doktoranckich.

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Zarządzanie?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Filologia angielska
Filologia angielska
Kosmetologia
Kosmetologia
Zarządzanie
Zarządzanie