Logistyka w zarządzaniu
O kierunku

Czas trwania studiów:
2 lata

Typ:
II stopnia

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
magister zarządzania w specjalności Logistyka w zarządzaniu

Limit miejsc:


Kontynuowanie:
dostępne studnia doktoranckie

Współcześnie Logistyka, jako nauka interdyscyplinarna, jest zaliczana do najbardziej dynamicznie rozwijających się nauk o zarządzaniu. W jej zakresie znajdują się kwestie związane z procesami planowania, realizowania i kontrolowania przepływem towarów i/lub osób oraz wszelkimi czynnościami wspomagającymi przebieg tychże procesów. Znajduje zastosowania na polu działania podmiotów gospodarczych oraz organizacji rządowych i pozarządowych. Doceniana jest zarówno przez przedsiębiorców oraz instytucje rządowe, które poszukują pracowników posiadających wiedzę oraz kompetencje właśnie z zakresu logistyki.

XXI wiek charakteryzuje się dynamizacją procesów internacjonalizacji i globalizacji. Wzrasta skala wyzwań, jakim muszą sprostać organizacje by móc sprawnie i efektywnie funkcjonować. Zwłaszcza przed przedsiębiorstwami pojawiają się liczne szanse, ale i zagrożenia, z którymi przyjdzie im się zmagać. Na tym polu uwidacznia się bezsprzecznie rola i znaczenie Logistyki.

Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Społeczna Akademia Nauk w Warszawie oferując absolwentom studiów I-go stopnia, bez względu na ukończony kierunek, możliwość kontynuowania nauki na II-gim stopniu (poziom magisterski) w ramach odrębnej specjalności Logistyka w zarządzaniu na kierunku Zarządzanie. Obowiązujący od nowego roku akademickiego program studiów II-go stopnia na kierunku Zarządzanie został w zakresie Logistyki dostosowany do wymagań absolwentów studiów I-go stopnia kierunku Logistyka oraz absolwentów po innych kierunkach.

 

Społeczna Akademia Nauk jest członkiem klastra LODZistics.

Dlaczego warto studiować Zarządzanie II stopnia o profilu Logistyka w zarządzaniu w Społecznej Akademii Nauk?

Program studiów oparty m.in. o amerykańskie wzorce nauczania
Program studiów oparty m.in. o amerykańskie wzorce nauczania
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Zajęcia w formie warsztatów, case study, gier symulacyjnych
Zajęcia w formie warsztatów, case study, gier symulacyjnych
Wykładowcy łączący pracę akademicką z biznesem
Wykładowcy łączący pracę akademicką z biznesem
Program symulacji biznesowych
Program symulacji biznesowych
Bogata oferta specjalności
Bogata oferta specjalności
Opłaty

Zarządzanie II stopnia profil Logistyka w zarządzaniu - SAN Warszawa - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

710 zł  610 zł* 

II ROK10710 zł 

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK3550 zł  2950 zł** 

4970 zł  4170zł** 

II ROK3550 zł 3550 zł 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK8520 zł  7120 zł** 
II ROK7100 zł 

Najniższa cena sprzed 30 dni: 610 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

660 zł  560zł* 

II ROK10660 zł 

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK3300 zł  2700 zł** 

4620 zł  3820 zł** 

II ROK3300 zł 3300 zł 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK7920 zł  6520 zł** 
II ROK
6600 zł 

Najniższa cena sprzed 30 dni: 560 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego
**cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego oraz zniżką za wpłatę z góry (zniżka nie przysługuje Cudzoziemców z wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka)

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Promocja SUMMER TIME-san-1
Grant Rekrutacyjnystudiuj od 290 zł/mies.
 i zyskaj nawet do 1900 zł rocznie
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację

zyskaj dodatową zniżkę -500 zł przy zapisie do 15 września
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Zarządzanie II stopnia o profilu Logistyka w zarządzaniu w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Wiedza i technologia stanowią dzisiaj podstawę prowadzenia działalności. Dlatego też studenci kierunku Zarządzanie II stopnia o profilu Logistyka w zarządzaniu w SAN Warszawa w trakcie nauki biorą udział nie tylko w wykładach i konwersatoriach, ale także w ćwiczeniach i seminariach. Na zajęciach analizujesz studia przypadków, wykorzystujesz metody analityczne i projektowe. Chcesz się rozwijać naukowo? Na Zarządzaniu w SAN Warszawa masz ku temu liczne możliwości. Możesz uczestniczyć w projektach grupowych i indywidualnych, mających na celu rozwiązywanie wybranych problemów funkcjonowania przedsiębiorstw i organizacji publicznych. Zajęcia praktyczne na specjalności "Logistyka w zarządzaniu" w formie wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

 

Uwaga: plan studiów może ulec zmianie.

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w logistyce
 • Customer Relationship Management
 • Kompetencje kadry menadżerskiej
 • Logistyka w E-Commerce i e-Businessie
 • Logistyka w zastosowaniach
 • Marketing analityczny
 • Modele e-biznesu
 • Negocjacje i mediacje w łańcuchach dostaw
 • Nowoczesne koncepcje logistyczne
 • Organizacja procesów transportowych
 • Partnerstwo w sieciach logistycznych
 • Technologie usług magazynowych
 • Zarządzanie projektami logistycznymi
 • Zarządzanie rynkiem usług logistycznych
 • Zarządzanie zakupami w logistyce
 • Zarządzanie zasobami i procesami w logistyce
Wykładowcy

Wykładowcy kierunku Zarządzanie II stopnia profil Logistyka w zarządzaniu - SAN Warszawa

dr hab. Sylwia Wojciechowska-Filipek, prof. SAN
dr Maciej Dębski, prof. SAN
mgr Miron Maicki
dr hab. Barbara Bojewska
dr hab. Aneta Ejsmont
dr  hab. Elwira Gross-Gołacka
dr Justyna Fijałkowska, prof. SAN
dr inż. Małgorzata Borkowska-Niszczota
dr Jacek Mikucki
dr Małgorzata Olszewska
dr Michał Pienias
mgr Elżbieta Jung
mgr Kinga Wilczyńska
Kariera

Zarządzanie II stopnia - profil Logistyka w zarządzaniu SAN Warszawa – praca

Absolwenci profilu Logistyka w zarządzaniu na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie w SAN w Warszawie posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki i są obecnie bardzo poszukiwani przez pracodawców - zarówno polskich, jak i zagranicznych. Są oni w pełni predestynowani do pracy na stanowiskach menedżerskich, na których podejmuje się kluczowe dla rozwoju organizacji decyzje. Znajdują zatrudnienie we wszystkich typach organizacji funkcjonujących na rynku, począwszy od przedsiębiorstw poprzez jednostki administracyjne, a na podmiotach non-profit skończywszy.

Miejsca pracy to zarówno przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowych, jak i jednostki oraz organizacje administracji państwowej. Wykształcony menedżer logistyki może zajmować prestiżowe stanowiska w każdym podmiocie gospodarczym, gdyż logistyka, jako taka, przenika wszystkie sfery działania organizacji, a odnajdzie się w szczególności:

w przedsiębiorstwach branży logistycznej
we własnej firmie lub w nowym dynamicznie rozwijającym się start-upie
w organizacjach non-profit

Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować edukację na studiach doktoranckich.

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Zarządzanie?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Filologia angielska
Filologia angielska
Kosmetologia
Kosmetologia
Zarządzanie
Zarządzanie