Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
O kierunku

Czas trwania studiów:
2 lata

Typ:
II stopnia

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
magister zarządzania o profilu Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

Limit miejsc:


Kontynuowanie:
dostępne studnia doktoranckie

Celem specjalności Rachunkowość  i finanse  w zarządzaniu na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie w SAN w Warszawie jest przekazanie wiedzy z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami oraz wykształcenie umiejętności wykorzystywania tej wiedzy w praktyce. W ramach modułu specjalnościowego są kształceni specjaliści, przygotowywani do organizowania księgowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych, projektowania i zastosowania systemów rachunkowości zarządczej, strategicznego i operatywnego zarządzania kosztami we współczesnych organizacjach gospodarczych, rozrachunków i strategii podatkowych, wiarygodnego i zgodnego z prawem generowania informacji ekonomicznych przez jednostki gospodarcze, sporządzania i analizy sprawozdań finansowych, oceny projektów inwestycyjnych, zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie i instytucjach finansowych, podejmowania bieżących i strategicznych decyzji finansowych w przedsiębiorstwach.

W ostatnich latach ma miejsce w Polsce dynamiczny rozwój rynku usług finansowych i księgowych. Powoduje to, że popyt na księgowych, doradców finansowych i inwestycyjnych a także na specjalistów z zakresu bankowości i ubezpieczeń istotnie przybiera na sile. Absolwenci studiów w ramach specjalności Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu będą dysponowali teoretyczną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami pozwalające świadczyć profesjonalną obsługę finansową firm oraz innych podmiotów.

 

Specjalność Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu adresowana jest do absolwentów studiów licencjackich na kierunkach: Finanse i Rachunkowość.

Dlaczego warto studiować Zarządzanie II stopnia w Społecznej Akademii Nauk?

Program studiów oparty m.in. o amerykańskie wzorce nauczania
Program studiów oparty m.in. o amerykańskie wzorce nauczania
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Zajęcia w formie warsztatów, case study, gier symulacyjnych
Zajęcia w formie warsztatów, case study, gier symulacyjnych
Wykładowcy łączący pracę akademicką z biznesem
Wykładowcy łączący pracę akademicką z biznesem
Program symulacji biznesowych
Program symulacji biznesowych
Bogata oferta specjalności
Bogata oferta specjalności
Opłaty

Zarządzanie II stopnia profil Rachunkowość i finanse w zarządzaniu - SAN Warszawa - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

710 zł  610 zł* 

II ROK10710 zł 

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK3550 zł  2950 zł** 

4970 zł  4170zł** 

II ROK3550 zł 3550 zł 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK8520 zł  7120 zł** 
II ROK7100 zł 

Najniższa cena sprzed 30 dni: 610 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

660 zł  560zł* 

II ROK10660 zł 

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK3300 zł  2700 zł** 

4620 zł  3820 zł** 

II ROK3300 zł 3300 zł 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK7920 zł  6520 zł** 
II ROK
6600 zł 

Najniższa cena sprzed 30 dni: 560 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego
**cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego oraz zniżką za wpłatę z góry (zniżka nie przysługuje Cudzoziemców z wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka)

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Promocja SUMMER TIME-san-1
Grant Rekrutacyjnystudiuj od 290 zł/mies.
 i zyskaj nawet do 1900 zł rocznie
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację

zyskaj dodatową zniżkę -500 zł przy zapisie do 15 września
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Zarządzanie II stopnia profil Rachunkowość i finanse w zarządzaniu w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Elastyczny program studiów uwzględniający zmieniające się warunki rynkowe i oczekiwania pracodawców, możliwość odbywania praktyk w renomowanych instytucjach sektora finansowego i biznesu, tematyka prac dyplomowych ściśle powiązana z wymogami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców. Podczas studiów zdobędziesz solidną wiedzę ogólnoekonomiczną oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości. Naszymi wykładowcami są osoby, które oprócz dorobku naukowego posiadają doświadczenie w praktyce gospodarczej: konsultanci Ministerstwa Finansów, prezesi i dyrektorzy banków, dyrektorzy Departamentów Doradztwa Inwestycyjnego oraz znakomici ekonomiści.

 

Uwaga: plan studiów może ulec zmianie.

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Fuzje, przejęcia i przekształcenia przedsiębiorstw 
 • Zarządzanie finansami grup kapitałowych
 • Strategie i doradztwo podatkowe
 • Strategiczna rachunkowość zarządcza
 • Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem  
 • Kontrola i audyt wewnętrzny
 • Kontrola podatkowa i skarbowa
 • Rewizja finansowa i nadzór publiczny
 • Zaawansowana rachunkowość finansowa
 • Nanofinanse
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Międzynarodowe standardy rachunkowości
 • Zarządzanie majątkiem rodzinnym
 • Prawo cywilne
 • Rachunkowość instrumentów finansowych
 • Optymalizacja obciążeń podatkowych
 • Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Wykładowcy

Wykładowcy kierunku Zarządzanie II stopnia profil Rachunkowość i finanse w zarządzaniu - SAN Warszawa

dr hab. Sylwia Wojciechowska-Filipek, prof. SAN
dr Maciej Dębski, prof. SAN
mgr Miron Maicki
dr hab. Barbara Bojewska
dr hab. Aneta Ejsmont
dr  hab. Elwira Gross-Gołacka
dr Justyna Fijałkowska, prof. SAN
dr inż. Małgorzata Borkowska-Niszczota
dr Jacek Mikucki
dr Małgorzata Olszewska
dr Michał Pienias
mgr Elżbieta Jung
mgr Kinga Wilczyńska
Kariera

Zarządzanie SAN Warszawa – praca

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie w ramach oferowanego modułu specjalnościowego „Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu” mogą wykonywać zadania analityczne i praktyczne oraz pełnić funkcje kierownicze w działach: księgowości, ekonomicznych, rachunkowości zarządczej i controllingu podmiotów gospodarczych różnych branż, w jednostkach budżetowych, bankach i innych instytucjach finansowych. Mogą też podjąć pracę w biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, firmach doradczych i audytorskich, biurach maklerskich. Po odbyciu  odpowiedniej  praktyki i zdaniu wymaganych egzaminów mogą zostać biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi i finansowymi, kierować biurami konsultingowymi lub rachunkowymi oraz podejmować funkcje menadżerskie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi.

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie o specjalności Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu absolwenci mają przed sobą kolejne możliwości swojego rozwoju edukacyjnego. Może to mieć postać ukończenia studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości, analityki ryzyka kredytowego, bądź Studiów Menedżerskich – MBA. Możliwa jest również kontynuacja edukacji na studiach III stopnia, uczestnictwa w studiach podyplomowych z zakresu Metodyki badań w naukach o zarządzaniu, które w wydatny sposób pomogą w przygotowywaniu dysertacji oraz uzyskania stopnia Doktora w zakresie nauk o zarządzaniu.

Po ukończeniu studiów na specjalności Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu możesz zostać:

Analitykiem finansowym/inwestycyjnym
Doradcą finansowym
Księgowym w różnego typu podmiotach
Maklerem giełdowym
Specjalistą ds. podatków i skarbowości
Pośrednikiem finansowym

Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować edukację na studiach doktoranckich.

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Zarządzanie?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Filologia angielska
Filologia angielska
Kosmetologia
Kosmetologia
Zarządzanie
Zarządzanie