Zarządzanie relacjami międzynarodowymi
O kierunku

Czas trwania studiów:
2 lata

Typ:
II stopnia

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
magister Zarządzania o specjalności Zarządzanie relacjami międzynarodowymi

Limit miejsc:


Kontynuowanie:
dostępne studia doktoranckie

We współczesnym świecie przepływ informacji za pośrednictwem wszechobecnego Internetu następuje błyskawicznie. Także transport towarów i podróże do nawet najdalszych zakątków globu nie stanowią już żadnego problemu, a ich koszt spada. Stabilność polityczna i gospodarcza, a także społeczna, zarówno w wymiarze krajowym, regionalnym, jak i ogólnoświatowym, to zjawiska nierozłączne. Dlatego obecne w nauce tradycyjne podziały na nauki polityczne, ekonomiczne i o zarządzaniu tracą na aktualności, a poszczególne gałęzie wiedzy się wzajemnie przenikają i uzupełniają.

Aby lepiej rozumieć mechanizmy rządzące współczesnymi międzynarodowymi stosunkami politycznymi, gospodarczymi oraz kwestiami społecznymi, relacjami między państwami, organizacjami międzynarodowymi i wielkimi koncernami, potrzebna jest zatem wiedza interdyscyplinarna. Jest ona coraz wyżej ceniona przez pracodawców zarówno z biznesu, jak i administracji publicznej, poszukujących pracowników potrafiących poruszać się w zawiłościach sytuacji polityczno-gospodarczej w różnych regionach świata, potrafiących nawiązywać kontakty biznesowe i osobiste z ludźmi z różnych kręgów kulturowych, wdrażać różne systemy zarządzania, pozyskiwania informacji, zarządzania ryzykiem, potrafiących realnie ocenić zagrożenia, ale i dostrzec szanse pojawiające się w handlu zagranicznym czy inwestycjach w różnych zakątkach globu. Krzewienie takiej wiedzy i takiego jej rozumienia – multi- i interdyscyplinarnego, praktycznego i podlegającego ustawicznej aktualizacji, jest ambicją Społecznej Akademii Nauk.

Dlaczego warto studiować Zarządzanie II stopnia w Społecznej Akademii Nauk?

Program studiów oparty m.in. o amerykańskie wzorce nauczania
Program studiów oparty m.in. o amerykańskie wzorce nauczania
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Zajęcia w formie warsztatów, case study, gier symulacyjnych
Zajęcia w formie warsztatów, case study, gier symulacyjnych
Wykładowcy łączący pracę akademicką z biznesem
Wykładowcy łączący pracę akademicką z biznesem
Program symulacji biznesowych
Program symulacji biznesowych
Bogata oferta specjalności
Bogata oferta specjalności
Opłaty

Zarządzanie II stopnia profil Zarządzanie relacjami międzynarodowymi SAN Warszawa - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

710 zł  610 zł* 

II ROK10710 zł 

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK3550 zł  2950 zł** 

4970 zł  4170zł** 

II ROK3550 zł 3550 zł 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK8520 zł  7120 zł** 
II ROK7100 zł 

Najniższa cena sprzed 30 dni: 610 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

660 zł  560zł* 

II ROK10660 zł 

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK3300 zł  2700 zł** 

4620 zł  3820 zł** 

II ROK3300 zł 3300 zł 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK7920 zł  6520 zł** 
II ROK
6600 zł 

Najniższa cena sprzed 30 dni: 560 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego
**cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego oraz zniżką za wpłatę z góry (zniżka nie przysługuje Cudzoziemców z wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka)

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Promocja SUMMER TIME-san-1
Grant Rekrutacyjnystudiuj od 290 zł/mies.
 i zyskaj nawet do 1900 zł rocznie
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację

zyskaj dodatową zniżkę -500 zł przy zapisie do 15 września
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Zarządzanie II stopnia profil Zarzadzanie relacjami międzynarodowymi w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Zajęcia prowadzone są przez wybitnych naukowców, praktyków polityki zagranicznej, ambasadorów i przedstawicieli świata biznesu. Ćwiczenia i konwersatoria pomagają w doskonaleniu tak przydatnych w życiu zawodowym umiejętności efektywnej pracy i komunikacji w zespołach. Studenci mogą sprawdzić dotychczasowe umiejętności i nabyć nowe doświadczania, angażując się w organizację wydarzeń: konferencji naukowych, seminariów, wykładów otwartych i spotkań ze znanymi osobistościami ze świata biznesu, polityki i nauki.

Studiując na kierunku Zarządzanie profil Zarządzanie relacjami międzynarodowymi masz dużą szansę na rozwój i zdobycie cennego doświadczenia dzięki licznym spotkaniom ze znanymi osobami ze świata polityki i dyplomacji oraz praktykom w instytucjach rządowych oraz firmach prywatnych współpracujących z SAN. Przywiązujemy duże znaczenie do praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności. programy studiów są konsultowane z przedstawicielami pracodawców i biznesu.

 

Uwaga: plan studiów może ulec zmianie.

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Zarządzanie bezpieczeństwem ekonomicznym
 • Prawo cywilne
 • Makroekonomia
 • Biznes międzynarodowy
 • Koncepcje zarządzania
 • Psychologia zarządzania
 • Prezentacje biznesowe
 • Zarządzanie procesami
 • Finanse międzynarodowe
 • Zagraniczna polityka ekonomiczna państw
 • Tożsamość narodowa we współczesnej Europie
 • Cele i zadania służby dyplomatyczno-konsularnej
 • Wojny we współczesnym świecie
 • Problemy dezintegracji we współczesnej Europie
 • Zarządzanie strategiczne
 • Integracja europejska
Wykładowcy

Wykładowcy kierunku Zarządzanie profil Zarządzanie relacjami międzynarodowymi SAN Warszawa

dr hab. Sylwia Wojciechowska-Filipek, prof. SAN
dr Maciej Dębski, prof. SAN
mgr Miron Maicki
dr hab. Barbara Bojewska
dr hab. Aneta Ejsmont
dr  hab. Elwira Gross-Gołacka
dr Justyna Fijałkowska, prof. SAN
dr inż. Małgorzata Borkowska-Niszczota
dr Jacek Mikucki
dr Małgorzata Olszewska
dr Michał Pienias
mgr Elżbieta Jung
mgr Kinga Wilczyńska
Kariera

Zarządzanie II stopnia profil Zarządzanie relacjami międzynarodowymi SAN Warszawa – praca

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie o profilu Zarządzanie relacjami międzynarodowymi znajdziesz pracę w:

dyplomacji i służbie konsularnej
korporacjach międzynarodowych
firmach polskich działających na rynkach zagranicznych
organizacjach UE i innych organizacjach międzynarodowych
urzędach administracji rządowej i samorządowej współpracujących z partnerami zagranicznymi
instytucjach wspierających rozwój biznesu i inwestycje zagraniczne
organizacjach pozarządowych
firmach konsultingowych
agencjach PR i marketingowych

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie mogą kontynuować edukację na studiach doktoranckich

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Zarządzanie?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Filologia angielska
Filologia angielska
Kosmetologia
Kosmetologia
Zarządzanie
Zarządzanie