Bezpieczeństwo narodowe
O kierunku

Czas trwania studiów:
2 lata

Typ:
II stopnia

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
Magister

Limit miejsc:
stacjonarne 80 osób, niestacjonarne 120 osób

Kierunek akredytowany przez CEEMAN IQA Accreditation

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe umożliwiają przekazanie wyspecjalizowanej wiedzy pogłębionej z zakresu dyscypliny nauki o bezpieczeństwa tworzącej podstawy teoretyczne programu tj. bezpieczeństwa narodowego oraz kształtowania poczucia misji i odpowiedzialności za bezpieczeństwo ludzi i mienia. Koncepcja kształcenia na studiach kierunku bezpieczeństwo narodowe uwzględnia przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w zakresie administrowania bezpieczeństwem, kierowania procesami bezpieczeństwa, w roli specjalistów i konsultantów ochrony danych, bezpieczeństwa informacyjnego, komunikowania masowego oraz zarządzania kryzysowego, a także w służbach mundurowych takich jak: policji, państwowej straży pożarnej, sił zbrojnych, straży granicznej, służbie więziennej, straży miejskiej, administracji rządowej i samorządowej np. 

Wydziałach Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Centrach Powiadamiania Ratunkowego, oddziałach ds. bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich, organizacjach pozarządowych i ośrodkach doradczych oraz innych instytucjach wymagających wykształcenia w zakresie bezpieczeństwa.


Pragniesz związać swoją karierę zawodową z służbami mundurowymi? A może interesuje Cię cywilne zarządzanie w sytuacjach kryzysowych?

Kierunek Bezpieczeństwo narodowe pozwoli Ci zrealizować te plany. Interdyscyplinarne studia stwarzają możliwość rozwoju zainteresowań oraz zdobycia fachowej wiedzy pod okiem doświadczonych specjalistów.

Dlaczego warto studiować Bezpieczeństwo narodowe II stopnia w Społecznej Akademii Nauk?

Akredytacja Ceeman dla Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie filii SAN w Warszawie
Akredytacja Ceeman dla Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie filii SAN w Warszawie
Poznanie specyfiki pracy centrum zarządzania kryzysowego od podszewki
Poznanie specyfiki pracy centrum zarządzania kryzysowego od podszewki
Zajęcia prowadzone przez praktykujących w służbach mundurowych i administracji specjalistów
Zajęcia prowadzone przez praktykujących w służbach mundurowych i administracji specjalistów
Wiele zniżek studenckich specjalnie dla studentów SAN
Wiele zniżek studenckich specjalnie dla studentów SAN
Pokazy sprzętu i wyposażenia służb mundurowych
Pokazy sprzętu i wyposażenia służb mundurowych
Udział w grach decyzyjnych i szkoleniu strzeleckim
Udział w grach decyzyjnych i szkoleniu strzeleckim

Bezpieczeństwo narodowe II stopnia w SAN Warszawa - opinie

“Studia skończyłem w ubiegłym roku i polecam. Uczelnia kładzie nacisk przede wszystkim na praktykę, co w obecnych czasach jest ogromnie ważne. Teoria teorią, ale oczywistym jest to, że to umiejętności praktyczne są najbardziej cenione w pracy. Kierunek daje naprawdę duże możliwości."

 

Kacper Przybylski

 

Opłaty

Bezpieczeństwo narodowe SAN Warszawa - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RAT

CZESNE ZA MIESIĄC

I ROK12

600 zł  500 zł*

II ROK10910 zł  810 zł*

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK3000 zł  2500 zł*

4200 zł  3500 zł*

II ROK4550 zł  4050 zł*4550 zł  4050 zł*

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK7200 zł  6000 zł*
II ROK9100 zł  8100 zł*

Najniższa cena sprzed 30 dni: 500 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

590 zł  490 zł*

II ROK10970 zł  870 zł*

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2950 zł  2450 zł*

4130 zł  3430 zł*

II ROK4850 zł  4350 zł*4850 zł  4350 zł*

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK7080 zł  5880 zł*
II ROK9700 zł  8700 zł*

Najniższa cena sprzed 30 dni: 490 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem zniżki na czesne

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Zniżka na czesne
Zniżka na czesnestudiuj od 300 zł/mies.
i zyskaj nawet do 3000 zł zniżki
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja Dzień Otwarty
Promocja Dzień Otwarty
SZCZEGÓŁY
Promocja Młody Medyk
Promocja
Młody Medyk
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Bezpieczeństwo narodowe II stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe umożliwiają przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa oraz kształtowanie rozumienia podstaw teoretycznych wiedzy związanej z zagadnieniami współczesnego bezpieczeństwa państwa i jego organów, zarządzania kryzysowego, procesów społeczno-politycznych, umocowań prawnych związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa oraz obronności państwa i bezpieczeństwa militarnego.
 
Koncepcja kształcenia na studiach kierunku bezpieczeństwo narodowe uwzględnia kształcenie specjalistów, których wiedza i znajomość zagadnień z obszaru bezpieczeństwa przygotowuje do pracy w administracji publicznej, siłach zbrojnych, policji, straży pożarnej, innych służbach mundurowych, służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i przemysłowej oraz w instytucjach państwa zajmujących się ochroną przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

 

 

Uwaga: plan studiów może ulec zmianie.


 

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Socjologia bezpieczeństwa
 • Psychologia zagrożeń
 • Historia wojskowości i bezpieczeństwa
 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
 • Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu kryzysowym
 • Społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo w globalizacji
 • Zagadnienia bezpieczeństwa w prawie międzynarodowym
 • Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych
 • System ochrony osób i mienia w RP
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne
 • Koncepcje bezpieczeństwa narodowego w UE
 • Mniejszości narodowe i etniczne a bezpieczeństwo
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej
 • Zagrożenia cywilizacyjne
 • Antyterroryzm w systemie bezpieczeństwa RP
 • Siły zbrojne, policja, PSP w zwalczaniu zagrożeń i wyzwań
 • System zarządzania kryzysowego RP
 • Działania psychologiczne w sytuacjach kryzysowych
 • Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
 • Siły zbrojne w sytuacjach nadzwyczajnych
 • Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym
 • Przywództwo w sytuacjach kryzysowych
 • Ochrona ludności. Podstawy planowania cywilnego
 • Prawne podstawy funkcjonowania państwa w stanach nadzwyczajnych
Specjalności

Bezpieczeństwo narodowe II stopnia SAN Warszawa - specjalności

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe zapewniają wykształcenie w jednym z najbardziej pożądanych kierunków na rynku pracy. Tematyka szeroko rozumianego bezpieczeństwa jest bowiem niezbędna dla prawidłowego działania organów państwowych, prywatnych korporacji oraz organizacji międzynarodowych.
 
Bezpieczeństwo narodowe to niezwykle wszechstronny kierunek. Polecany jest nie tylko wszystkim tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, ale również stanowi interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: ochrony informacji niejawnych, cywilnego zarządzania zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa podmiotom gospodarczym. W Społecznej Akademii Nauk wiemy, że najlepiej chłonie się wiedzę przez doświadczenie i obserwowanie specjalistów, dlatego nie zabraknie też zajęć praktycznych pod okiem specjalistów. 

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa

 • Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
 • Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
 • System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
 • Bezpieczeństwo osób, mienia i obiektów

Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowa

 • Wojsko i siły specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Bezpieczeństwo militarne
 • System obronności Rzeczypospolitej Polskiej
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Przygotowania obronne państwa
 • Planowanie obronne

Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo

 • Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej
 • Organizacja systemu ratownictwa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej
 • Ochrona informacji niejawnych i prawnie chronionych
 • Bezpieczeństwo osób i ochrona instytucji publicznych i przedsiębiorstw
 • Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych
Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku Bezpieczeństwo narodowe SAN Warszawa

dr hab. Piotr Rozwadowski, prof. SAN
dr hab. Piotr Rozwadowski, prof. SAN
nadkomisarz w stanie spoczynku Sławomir Szymański
nadkomisarz w stanie spoczynku
Sławomir Szymański
inspektor w stanie spoczynku Paweł Karolak
inspektor w stanie spoczynku
Paweł Karolak
nadinspektor w stanie spoczynku Adam Maruszczak
nadinspektor w stanie spoczynku
Adam Maruszczak

Wykładowcy kierunku Bezpieczeństwo narodowe SAN Warszawa

generał Leon Komornicki
nadinspektor Adam Maruszczak
inspektor Paweł Karolak
dr Jolanta Grębowiec-Baffoni
dr Michał Podgórski
dr Michał Tumielewicz 
r.pr Rafał Bielicki
Kariera

Bezpieczeństwo narodowe SAN Warszawa – praca

Absolwent studiów na Bezpieczeństwie narodowym może realizować swoje plany zawodowe, podejmując pracę:

w Policji i Siłach Zbrojnych
w Służbach i inspekcji
w podmiotach gospodarczych np. agencje ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne, specjaliści ds. bezpieczeństwa
w strukturach Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej
w administracji rządowej, np. Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Centra Powiadamiania Ratunkowego
w organizacjach pozarządowych
w Służbie Więziennej
w organach administracji samorządowej
(gmina, powiat, województwo)
w ośrodkach doradczych
w strukturach Straży Miejskiej
w komórkach ds. bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich
Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Bezpieczeństwo narodowe?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Filologia angielska
Filologia angielska
Kosmetologia
Kosmetologia
Zarządzanie
Zarządzanie