Najczęściej zadawane pytania rekrutacyjne

Strona internetowa www.e-rekrutacja.san.edu.pl nie działa, co mam zrobić?

Jeśli nie możesz wejść na stronę rekrutacyjną zastosuj poniższe rozwiązania:  

 • spróbuj wejść z innej przeglądarki bądź innego sprzętu, 
 • usuń cookies przeglądarki 
Następnie ponownie wejść na stronę internetową  www.e-rekrutacja.san.edu.pl. Gdy strona nie będzie dalej odpowiadać,  skontaktuj się z  pomoc.rekrutacja@san.edu.pl. 
Nie dostałem/łam maila z linkiem aktywującym konto, co robić?

W przypadku nieotrzymania informacji mailowej z linkiem aktywującym konto w systemie:

 • Sprawdź folder SPAM lub ŚMIECI,

Jeśli nadal nie posiadasz maila z linkiem aktywacyjnym, skontaktuj się z pomoc.rekrutacja@san.edu.pl lub telefonicznie z właściwym Biurem Rekrutacji.

Czy mogę nie dodawać zdjęcia w platformie rekrutacyjnej?

Zdjęcie jest obowiązkowym elementem teczki rekrutacyjnej, jeśli masz problem z jego dodaniem w wyznaczonym formularzu możesz je dostarczyć do Biura Rekrutacji w formie papierowej lub elektronicznej.

 

 • Szczegóły dotyczące zdjęcia w formie papierowej:
  Zdjęcie w formacie dowodowym - 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość)

 

 • Szczegóły dotyczące zdjęcia w formie elektronicznej:
  Zdjęcie w formacie jpg lub png należy przesłać na adres mailowy odpowiedniego Biura Rekrutacji. 
Czy zamiast skanu dokumentów mogę załączyć zdjęcia?

Tak, należy pamiętać, że załączniki powinny być dodawane tylko w formacie pdf. 

Pamiętaj jednak, że wszystkie dokumenty należy osobiście dostarczyć do Biura Rekrutacji w wersji oryginalnej (do wglądu) wraz z kserokopiami.

Czy wyniki z matury są brane pod uwagę podczas procesu rekrutacji?

Rekrutacja na wszystkich kierunkach poza Kierunkiem lekarskim jest otwarta, co oznacza, że warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa maturalnego, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłat kwalifikacyjnych.

 

Warunkiem przyjęcia kandydata na studia na Kierunku lekarskim jest egzamin maturalny (lub ekwiwalent) zdany przez kandydata na poziomie rozszerzonym z wynikiem nie gorszym niż 50% z każdego z wymaganych przedmiotów. Za wymagane przedmioty przyjmuje się: 
1.    biologię na poziomie rozszerzonym, 
2.    chemię na poziomie rozszerzonym oraz
3.    jeden wybrany z następujących przedmiotów na poziomie podstawowym: fizyka lub matematyka. 

Czy jeżeli nie posiadam jeszcze świadectwa dojrzałości, mogę aplikować na studia?

W formularzu rekrutacyjnym jest możliwość zaznaczenia checkboxa “jestem tegorocznym maturzystą”, co pozwala tegorocznemu maturzyście przejść kolejne kroki rekrutacyjne. Świadectwo maturalne należy dostarczyć do Biura Rekrutacji w ciągu 7 dni po jego otrzymaniu. 

Co zrobić jeśli mojej szkoły nie ma na liście?

Jeśli nie możesz znaleźć nazwy swojej szkoły, możesz wpisać ją samodzielnie w wymaganym polu.

Czy mogę zmienić swoje dane w platformie rekrutacyjnej?

Tak, możesz zmienić swoje dane w późniejszym etapie rekrutacji. W przypadku problemów należy zgłosić się do odpowiedniego Biura Rekrutacji.

Czy mogę wybrać dwa lub więcej kierunków?

Tak, możesz wybrać więcej niż jeden kierunek studiów. Pamiętaj jednak, że za każdy wybrany kierunek należy wnieść opłatę rekrutacyjną.

Pomyliłem/łam się przy wyborze kierunku/trybu/formy studiów. Co zrobić?

Tak, istnieje możliwość zmiany kierunku, formy i trybu studiów. W tym celu należy anulować pierwszy wybór i na nowo wybrać odpowiedni kierunek studiów. W przypadku problemów należy zgłosić się do odpowiedniego Biura Rekrutacji.

Gdzie mogę znaleźć więcej szczegółów na temat kierunku? 

Więcej informacji na temat kierunków znajduje się na głównej stronie internetowej Społecznej Akademii Nauk: https://san.edu.pl.

Kiedy dowiem się czy została mi przyznana promocja?

Pracownik Biura Rekrutacji, po weryfikacji zgłoszenia, zaznaczy w systemie odpowiednie promocje. Podczas składania dokumentów w odpowiednim Biurze Rekrutacji zostaniesz poinformowany przez pracownika rekrutacji o przyznanej promocji.

Kiedy mam dokonać opłat kwalifikacyjnych?

Opłat kwalifikacyjnych należy dokonać w ciągu 7 dni od daty dokonania wyboru kierunku.  Indywidualny numer subkonta do opłaty rekrutacyjnej znajduje się w zakładce „Należności” w systemie rekrutacyjnym. Za datę uregulowania należnej płatności uważa się datę wpływu na konto bankowe Uczelni.

Kiedy otrzymam indywidualny numer konta do wpłaty czesnego?

Indywidualny numer konta pojawi się w Wirtualnej Uczelni, gdy tylko przejdziesz pomyślnie proces rekrutacji i trafisz jako student do systemu dziekanatowego.

Kiedy moge zapłacić za legitymację? 

Opłatę za legitymację należy dokonać po otrzymaniu danych pozwalających na logowanie się w systemie dziekanatowym.

Kiedy mogę złożyć oryginalne dokumenty rektacyjne?

Dokumenty należy złożyć w ciągu 7 dni od daty wybrania kierunku studiów w systemie rekrutacyjnym, po uprzednim umówieniu się na wizytę w odpowiednim Biurze Rekrutacji.

Czy osoba trzecia (rodzice, rodzeństwo, partner itd.) może złożyć dokumenty za mnie?

Istnieje możliwość złożenia dokumentów przez osoby trzecie, natomiast jest to możliwe tylko i wyłącznie po okazaniu notarialnego upoważnienia do dokonania takowej czynności.

Jestem niepełnoletni/nia, czy mogę wziąć udział w rekrutacji?

Tak, możesz wziąć udział w procesie rekrutacyjnym. W przypadku osób niepełnoletnich wszelkich formalności, takich jak zawarcie umowy finansowej, dokonują rodzice lub opiekunowie prawni. Przed wizytą w Biurze Rekrutacji rodzic lub opiekun prawny powinien wypełnić oświadczenie dla osób niepełnoletnich znajdujące się na platformie rekrutacyjnej lub stronie https://san.edu.pl.

Kiedy dowiem się, czy dostałem/am się na studia?

Rekrutacja jest otwarta, co oznacza, że warunkiem przyjęcia na studia jest uiszczenie opłat rekrutacyjnych oraz złożenie kompletu dokumentów. Na naszej głównej stronie internetowej znajduje się spis wymaganych dokumentów.

Jeżeli do 7 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego nie otrzymałeś/łaś informacji o nieuruchomieniu kierunku, będzie to równoznaczne z przyjęciem na studia.

Co zrobić, jeśli chce zrezygnować z rekrutacji?

Jeżeli chcesz zrezygnować z rekrutacji przed dokonaniem opłat lub dostarczeniem dokumentów rekrutacyjnych wystarczy, że anulujesz swoją aplikację w systemie rekrutacyjnym.

Jeżeli chcesz zrezygnować z rekrutacji po dokonaniu opłat kwalifikacyjnych i/lub dostarczeniu dokumentów rekrutacyjnych, musisz złożyć w odpowiednim Biurze Rekrutacji podanie o rezygnację.

Co zrobić, jeśli wpłaciem/łam za dużą kwotę, jako opłatę kwalifikacyjną?

W przypadku dokonania za dużej kwoty w ramach opłat kwalifikacyjnych, należy skontaktować się z Biurem Rekrutacji. Otrzymasz formularz zwrotu poniesionych środków lub nadwyżka zostanie przeksięgowana na pierwszą ratę studiów.

Jakie są wymogi rekrutacyjne na Kierunku lekarskim? 

Warunkiem przyjęcia kandydata na studia na Kierunku lekarskim jest egzamin maturalny (lub ekwiwalent) zdany przez kandydata na poziomie rozszerzonym z wynikiem nie gorszym niż 50% z każdego z wymaganych przedmiotów. Za wymagane przedmioty przyjmuje się: 

 • biologię na poziomie rozszerzonym, 
 • chemię na poziomie rozszerzonym oraz
 • jeden wybrany z następujących przedmiotów na poziomie podstawowym: fizyka lub matematyka. 

Kandydaci przyjmowani są na podstawie list rankingowych tworzonych na podstawie wyników uzyskanych podczas procesu rekrutacyjnego od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów zostanie wzięty pod uwagę wynik egzaminu maturalnego (lub ekwiwalentu) z języka nowożytnego. Określone zostały odrębne kryteria dla kandydatów legitymujących się egzaminem dojrzałości, tzw. starą maturą oraz maturą zagraniczną,dla których zostanie przeprowadzony egzamin wstępny z zakresu biologii i chemii na poziomie porównywalnym do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym oraz z zakresu fizyki lub matematyki na poziomie porównywalnym do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. W przypadku braku na świadectwie dojrzałości wyniku egzaminu maturalnego z języka nowożytnego komisja wskazuje ocenę z języka nowożytnego ze świadectwa ukończenia szkoły średniej.

Jaka jest wysokość czesnego na Kierunku lekarskim?

Czesne za jeden semestr nauki płatne z góry wynosi (dot. I roku):

 

I rok

II rok

III rok

IV rok

V rok

VI rok

Studia w j. polskim

25000 zł

26000 zł

28000 zł

30000 zł

32000 zł

32000 zł

 

Czesne za jeden semestr nauki płatne w ratach wynosi (forma dopuszczalna od II roku studiów):

 

Ilość rat

II rok

III rok

IV rok

V rok

VI rok

Studia w j. polskim

5x

5400 zł

5800 zł

6200 zł

6600 zł

6600 zł

Z jakimi placówkami SAN podpisał umowy na zajęcia kliniczne na Kierunku lekarskim? 
 • Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - Szpital im. dr Karola Jonschera
 • Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego w Łodzi
 • Centrum Kardiologii SCANMED
 • SALVE Szpital
 • SALVE MEDICA
 • Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED.
 • Hospicjum Łódzkie w Łodzi
 • Diagnostyka Consilio Sp. z o.o. w Łodzi
 • Pabianickie Centrum Medyczne
 • Poddębickie Centrum Zdrowia
 • Tomaszowskie Centrum Zdrowia