Samodzielnik pierwszaka

Informacje dla I semestrów

samodzielnik-pierwszaka-san-1

Rozpoczęliśmy nowy rok akademicki 2023/2024 w Społecznej Akademii Nauk. W związku z tym, wszystkim nowym Studentom chcielibyśmy przekazać kilka informacji organizacyjnych.

 

Samodzielnik pierwszaka został przygotowany z myślą o Kandydatach na studia SAN, poniżej znajdziesz  najważniejsze informacje organizacyjne, takie jak organizacja roku akademickiego (harmonogram zjazdów), plany zajęć, wytyczne do zapisu na język obcy, itp.

 

Materiały dostępne są dla Ciebie bez logowania.

Menu:

Organizacja Roku Akademickiego

Harmonogram zjazdów, informacje o przerwach w zajęciach dydaktycznych oraz podział kierunków na zjazdy umieszczany jest w organizacji roku akademickiego.

Dokument z tymi informacjami opublikowany jest w zakładce Kalendarz akademicki

 

Plan zajęć i podział na grupy

Dla studiów dziennych plan zajęć będzie dostępny w tygodniu przed pierwszymi październikowymi zajęciami. Dla studentów studiów niestacjonarnych, plan zajęć będzie dostępny w tygodniu poprzedzającym pierwszy zjazd (zarówno A, jak i B). Wynika to z faktu ustaleń grafików z ponad 200 różnymi wykładowcami.

 

Jak czytać plan zajęć?

 

Zajęcia na studiach dziennych jak i zaocznych działają wg trzech form: całość, góra, dół.

Jeżeli w podanym okienku znajduje się tylko jeden przedmiot to te zajęcia odbywają się co tydzień/ w każdy zjazd.

Może się zdarzyć, że w planie w jednym czasie podane są dwa przedmioty wtedy:

To zajęcia, które odbywają się w tygodniu A/ w zjazdy nieparzyste.

To zajęcia, które odbywają się w tygodniu B / w zjazdy parzyste

W kratkach, w których podane są przedmioty znajduje się również numer sali, w której odbywają się zajęcia oraz nazwisko prowadzącego. Daty lub numery zjazdów, które podane są przy nazwie przedmiotu oznaczają, że w tych terminach będą odbywać się dane zajęcia. 

 

Ponadto przy nazwie przedmiotu podana jest informacja czy zajęcia prowadzone są na uczelni czy zdalnie przez aplikację MS Teams.

Adnotacja „w kontakcie” oznacza zajęcia na Uczelni, a „MS Teams” to zajęcia online.

 

Podział na grupy widoczny jest w Wirtualnej Uczelni w zakładce dane dodatkowe.

 

Skróty nazw kierunków

W planach zajęć może się zdarzyć, że zamiast pełnej nazwy kierunku użyty jest skrót. Poniżej przedstawiamy wyjaśnienie co oznaczają dane skróty. 

A

Administracja

B | Bezp.

Bezpieczeństwo

D | Dzienn.

Dziennikarstwo

Fil. Ang | FA

Filologia angielska

Film

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

FiR

Finanse i rachunkowość

Fizj.

Fizjoterpaia

Graf

Grafika

Inf | Inform

Informatyka

Kosm. | Kosmet.

Kosmetologia

Log

Logistyka

Pedag.

Pedagogika

SM

Stosunki Międzynarodowe

Socj.

Socjologia

Turyst.

Turystyka i Rekreacja

Z | Zarz.

Zarządzanie (przy Zarządzaniu II stopnia pojawiają się literki A, F, L, T - oznaczają one ścieżki na studiach drugiego stopnia: A - Administracja, F – Finanse, L – Logistyka, T - Turystyka).

Legitymacja Studencka i mLegitymacja

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) to plastikowa karta, która posiada wbudowany układ elektroniczny stykowy i bezstykowy. Otrzymasz ją w momencie rozpoczęcia nauki i będzie Ci towarzyszyć aż do jej zakończenia. Ze względu na uprawnienia jakie nam daje powinniśmy uważać aby jej nie zgubić. Za wydanie ELS pobiera się opłatę w wysokości 22 zł. W przypadku utraty legitymacji lub jej zniszczenia powinieneś niezwłocznie powiadomić o tym dziekanat – oraz złożyć wniosek i wnieść opłatę za wydanie duplikatu (33 zł).

 

W celu przedłużenia ważności ELS co semestr należy udać się do odpowiedniego dziekanatu, aby po potwierdzeniu zaliczenia semestru umieszczono w oznaczonych do tego polach specjalny hologram. Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) może być nośnikiem biletów długookresowych w komunikacji miejskiej.

Warszawska Karta Miejska
Warszawska Karta Miejska

Możliwe jest zakodowanie na niej każdego rodzaju biletu 30- lub 90-dniowego imiennego. W sytuacji, gdy student otrzyma nową ELS może udać się do jednego z Punktów Obsługi Pasażerów w celu przekodowania biletu z Warszawskiej Karty Miejskiej na ELS. Bilet ELS można zakodować w dowolnym punkcie sieci kodowania biletów na Warszawskich Kartach Miejskich. ELS można aktywować w każdym środku transportu miejskiego (autobusie, tramwaju, metrze, a także w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich).

Migawka w Łodzi
Migawka w Łodzi

Na legitymacji ELS jest możliwość zakodowania biletu okresowego analogicznie jak w przypadku MIGAWKI. Funkcja MIGAWKI jest aktywowana „od ręki” i od tego momentu ELS jest gotowa do kodowania na niej biletów. Tym sposobem legitymacja staje się jednocześnie dokumentem potwierdzającym prawo do ulgowych przejazdów oraz nośnikiem biletu.

 

Ważne!Uczelnia nie zajmuje się wydawaniem Karty Łodzianina. Aby uzyskać taką kartę należy założyć konto na stronie https://kartalodzianina.pl/n-rejestracja.qbpage lub zgłosić się do jednego z punków obsługi. Więcej informacji na stronie - https://kartalodzianina.pl/n-aktualnosci-lista.qbpage?articleId=59343

mLegitymacja dla studentów SAN
mLegitymacja dla studentów SAN

mLegitymacja studencka - czyli legitymacja studencka w telefonie. Ten dokument można aktywować poprzez kod QR oraz kod aktywacyjny otrzymany na uczelni (instrukcja poniżej).

mLegitymacja studencka działa tak, jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona potwierdzisz, że jesteś studentem, skorzystasz z ulg i zwolnień. Możesz również potwierdzić swoje dane użytkownikowi aplikacji mWeryfikator. Uprawniony użytkownik potwierdzi, m.in. Twoje imię, nazwisko i zobaczy Twoje zdjęcie z dokumentu w niskiej rozdzielczości. Może sprawdzić również ważność Twojej mLegitymacji studenckiej.

Pamiętaj! Twoja fizyczna legitymacja musi być wydana i ważna!

Aktywacja mLegitymacji w aplikacji mObywatel
Aktywacja mLegitymacji w aplikacji mObywatel

Aby aktywować mLegitymację na swoim smartfonie potrzebujesz zainstalowanej aplikacji mObywatel oraz profilu zaufanego.

 1. Aplikację mObywatel pobierz na swój smartfon, dostępna jest ona zarówno w App Store (iPhone), jak i w Google Play (Android).
 2. Konfigurujemy aplikację zgodnie z wytycznymi pokazującymi się na ekranie telefonu.
 3. Wybieramy symbol ,,+” w prawym dolnym rogu aplikacji, a następnie wybieramy dokument Legitymacja Studencka.
 4. Aplikacja uruchomi aparat oraz poprosi o zeskanowanie kodu QR otrzymanego z uczelni (w przypadku wystąpienia problemów kod należy wprowadzić ręcznie).
 5. Kod QR wygenerujesz po zalogowaniu na stronę http://www.mlegitymacja.san.edu.pl/ (logowanie za pomocą identyfikatora SANet).
 6. Kod QR przyjdzie na Twoją skrzynkę pocztową (po kilku minutach).
 7. Po zeskanowaniu kodu należy wprowadzić kod dostępu otrzymane razem z kodem QR a następnie zatwierdzić wybór.
 8. Legitymacja automatycznie dodana zostanie do ekranu startowego aplikacji.

 

Więcej informacji o usłudze mLegitymacja: www.gov.pl/mlegitymacja-studencka

Nauczyciele Akademiccy
WYKŁADY: START
WYKŁADY: START

Na Społecznej Akademii Nauk w Warszawie zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy oraz doświadczeni praktycy rynku. Wśród nich wyróżniamy, doktorów habilitowanych, doktorów, profesorów oraz magistrów. Po zakończonym wykładzie może się zdarzyć, że będziesz chciał zadać kilka dodatkowych pytań. W takim przypadku możesz śmiało skorzystać z konsultacji, czy też dyżurów stworzonych dla studentów. Terminy dyżurów – czyli czasu, kiedy dany wykładowca jest dostępny dla studentów - opublikowane są w Strefie Studenta. Zazwyczaj pierwsza aktualizacja odbywa się w połowie października, już po rozpoczęciu Roku Akademickiego, kiedy cała kadra wraca może już zaplanować czas dla studentów.

KONTAKT Z PROWADZĄCYMI ZAJĘCIA
KONTAKT Z PROWADZĄCYMI ZAJĘCIA

Zazwyczaj podczas pierwszych zajęć poznacie dostępne formy kontaktu z wykładowcami. Dowiecie się w jakich godzinach pełnią dyżury na uczelni i gdzie ich należy wtedy szukać. Niektórzy z nauczycieli udostępniają swój e-mail, abyście w razie potrzeby mogli umówić się na konsultacje w dodatkowym terminie. Jednak zazwyczaj z prowadzącymi zajęcia kontaktuje się starosta grupy w związku ze sprawami, które są ważne dla studentów z całego roku. Z wykładowcami możecie kontaktować się mailowo lub przez aplikację MS Teams wpisując w miejscu odbiorcy jego nazwisko i imię. Służbowe adresy mailowe pracowników SAN skonstruowane są w ten sam wzór – pierwsza litera imienia całe nazwisko (bez polskich znaków) @san.edu.pl.

JAK SIĘ ZWRACAĆ DO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH?
JAK SIĘ ZWRACAĆ DO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH?

W szkole wyższej nauczycieli należy właściwie tytułować, nie tylko bezpośrednio się do nich zwracając, ale także pytając o nich. Warto zwrócić uwagę, jaki stopień naukowy nosi każdy z prowadzących. Przywyknij do mówienia: panie doktorze czy panie profesorze. Zdarza się, że prowadzący pełni funkcję Dziekana wydziału lub Prodziekana. Wówczas warto mówić „panie Dziekanie”. Jeśli jest Rektorem lub Prorektorem, stosuj formę „panie Rektorze”.

EMAILE
emaile-san-1

Komunikacja za pomocą Internetu i korespondencji mailowej stała się dziś powszednia i trudno sobie  wyobrazić funkcjonowanie bez niej. W niniejszej części zestawiliśmy podstawowe normy obowiązujące w korespondencji elektronicznej. Maile bowiem, zwłaszcza adresowane do nauczycieli akademickich i do administracji uczelni, mimo swojej powierzchowności, a może właśnie ze względu na nią, wymagają przestrzegania reguł wysokiej kultury i taktu.

 

Każdy ze Studentów posiada własny, uczelniany adres mailowy w aplikacji MS Outlook. Jest on skonstruowany według wzoru: numeralbumu@student.san.edu.pl. Przez tą skrzynkę mailową najlepiej kontaktować się nie tylko z Wykładowcami, ale także z Dziekanatem i innymi działami administracyjnymi Uczelni.

@ SAVOIR-VIVRE

 • TEMAT: każda wiadomość elektroniczna powinna mieć tytuł (zrozumiały i przedstawiający powód korespondencji),
 • nawet, jeśli w załączniku znajduje się list, podanie czy inny dokument dobrze jest w treści wiadomości w kilku słowach wyjaśnić, czego dotyczy korespondencja,
 • list elektroniczny (nawet najkrótszy) musi rozpoczynać grzecznościowy zwrot: „Szanowna Pani/Szanowny Panie” (wraz z tytułem, jaki przysługuje adresatowi) zamiast często spotykanego w oficjalnych kontaktach „Witam”, a kończyć „Z wyrazami szacunku” (wraz z imieniem i nazwiskiem nadawcy oraz kierunkiem i rokiem studiów) zamiast „Pozdrawiam” albo jeszcze gorzej „pozdr.”,
 • obowiązkowo zadbaj o poprawność językową swoich e-maili (począwszy od interpunkcji, na składni skończywszy – jeśli masz problem z ortografią, warto najpierw napisać sobie treść np. w Wordzie, gdzie zainstalowany jest słownik języka polskiego. Ewentualnie przydatne jest również internetowe narzędzie korekty zecerka.pl),
 • w treści maila nie wolno posługiwać się samymi wielkimi literami (kapitalikami), wiadomości formatować należy ostrożnie, bez ekstrawagancji. Używanie niestandardowej czcionki, specyficznego tła, emotikonów oraz innych „dekoracji” jest niewskazane,
 • absolutnie niedopuszczalne jest wysłanie do wykładowców tzw. „łańcuszków”, dowcipów,
 • nie jest w dobrym tonie tworzenie odpowiedzi na otrzymanej wiadomości, szczególnie wówczas, kiedy ta posiada załączniki; lepsze rozwiązanie stanowi cytowanie wybranych fragmentów, do których następnie należy się odnieść,
 • niedopuszczalne jest wysyłanie jednej wiadomości do wielu odbiorców i automatyczne udostępnianie ich adresów (jeśli zasadne jest przekazanie maila większej liczbie osób, skorzystać należy z pola „BCC” lub „UDW”, ponieważ nie każdy musi sobie życzyć, by jego adres e-mail został ujawniony pozostałym adresatom),
 • kategorycznie zabronione jest przesyłanie treści czyichś maili innym osobom, bez wcześniejszego uzyskania ich zgody,
 • wiadomości do wykładowców warto wysyłać z adresu, który zawiera imię i nazwisko nadawcy: jankowalski@gmial.com (zamiast dziubczek2349@buziaczek.com).
Stypendia Studenckie
stypendia-san-samodzielnik-pierwszaka-1

Studenci Społecznej Akademii Nauk kształcący się na studiach stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) mogą otrzymać wsparcie finansowe w postaci:

 • Stypendium socjalnego,
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • Stypendium Rektora,
 • Zapomogi losowej.

 

Regulamin, wykaz dokumentów, wnioski oraz wszystkie aktualności dotyczące stypendium znajdziecie na stronie https://san.edu.pl/student/finansowanie/stypendia-san. Możliwość składania wniosków o stypendia jest raz w roku na przełomie września i października. Natomiast decyzje wydawane są w listopadzie/grudniu.

Pamiętaj!

Po rozpatrzeniu wniosku o stypendium należy osobiście odebrać decyzję o jego przyznaniu bądź odmowie. W przypadku odmowy stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi studentów możesz w ciągu czternastu dni od momentu odebrania decyzji się od niej odwołać. Jeśli natomiast dostaniesz odmowę od Rektora w związku ze Stypendium dla najlepszych studentów przysługuje ci możliwość złożenia odwołania. Odwołanie powinieneś złożyć do Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

Podstawowe dokumenty do stypendium 2023-2024
Format: pdf
127 KB
Jak zaliczyć kolejne sesje?
Punkty ECTS
Punkty ECTS

SAN stosuje system punktów kredytowych ECTS, czyli Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System). Punkty te są wartością liczbową przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom. ECTS ukazują nakład pracy studenta, który jest potrzebny do osiągnięcia założonych w programie efektów kształcenia. Te efekty kształcenia określają, co student powinien wiedzieć i rozumieć. Ich wartość nadawana jest na podstawie oceny nakładu pracy studenta związanej z osiągnięciem efektów kształcenia na poszczególnych przedmiotach.

Do czego służą punkty ECTS?
Do czego służą punkty ECTS?

System punktów ECTS jest systemem europejskim. Jeśli w trakcie studiów zapragniesz przenieść się na przykład na uniwersytet w Rzymie, to punkty uzyskane w Społecznej Akademii Nauk zostaną ci zaliczone jako studia odbyte we Włoszech. Dzięki temu nie będziesz musiał zaczynać studiów od początku. Takie same reguły obowiązują przy przenoszeniu między uczelniami krajowymi w ramach różnych programów oraz przy wyjazdach na studia zagraniczne, takie jak Erasmus+. Punkty ECTS są też podstawą do obliczania średniej ocen. Aby zaliczyć semestr przyjmuje się, że w ciągu roku akademickiego student powinien zdobyć 60 punktów ECTS. Informacje o tym, ile z nich przyporządkowano do danego przedmiotu znajdziesz na Wirtualnej Uczelni.

Egzaminy
Egzaminy

Zdobytą wiedzę trzeba będzie prędzej czy później w jakiś sposób sprawdzić. Prowadzący zajęcia robią to za pomocą kilku narzędzi: kartkówek, projektów, zaliczeń, kolokwiów i egzaminów. Abyś mógł wiedzieć czego się należy spodziewać, powinieneś chodzić na zajęcia i uważnie słuchać wskazówek swoich nauczycieli akademickich. Na początku semestru każdy z nich powinien podać formę i termin zaliczenia swojego przedmiotu. Może to być zarówno egzamin jak i zaliczenie. Zaliczenie jest to wpis do indeksu stanowiący sumę twoich wszystkich dotychczasowych osiągnięć zaprezentowanych podczas kolokwiów. Twoja aktywność na ćwiczeniach, wykładach i laboratoriach również ma wpływ na jego rezultat. Egzaminy odbywają się w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej. Nauczyciel akademicki może zaproponować formę pisemną lub ustną. Jednak najczęściej zdawać będziesz egzaminy pisemne. Żebyś mógł zostać dopuszczony do egzaminu z danego przedmiotu, powinieneś wcześniej otrzymać pozytywną ocenę z przypisanych mu laboratoriów lub ćwiczeń.

Zerówka - co to jest?
Zerówka - co to jest?

Egzamin „zerowy”, tzw. „zerówka” jest to pierwszy, nieobowiązkowy termin egzaminu. Zazwyczaj odbywa się on jeszcze przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Nie jest więc on obowiązkowy, ale skorzystanie z niego pozwoli odciążyć cię w trakcie sesji. Niektórzy prowadzący stawiają pewne warunki i aby móc do niego podejść należy mieć dobre wyniki z ćwiczeń, projektów lub laboratoriów. Jeśli nie uda ci się uzyskać pozytywnej oceny w sesji podstawowej, masz prawo do jeszcze jednego podejścia, ale tym razem już w sesji poprawkowej. Jeżeli i tu coś pójdzie nie tak, jesteś zobowiązany powtórzyć przedmiot w następnym semestrze, tym razem niestety już za opłatą. Jej wysokość jest podana w regulaminie oraz we właściwym dziekanacie.

Kiedy możesz być zwolniony z egzaminu?
Kiedy możesz być zwolniony z egzaminu?

Czasem może zdarzyć się tak, że niektórzy prowadzący zwalniają z egzaminów najlepszych studentów. Jest to wyróżnienie dla osób wyjątkowo aktywnych i z bardzo dobrą znajomością tematu. Pamiętaj, że może się okazać, iż prowadzący nie przewiduje nagrodzenia najlepszych studentów, ponieważ nie jest do tego zobowiązany.

Kiedy nie udało się dotrzeć na egzamin
Kiedy nie udało się dotrzeć na egzamin

Zawsze możesz się postarać o dodatkowy termin składając podanie do Dziekana o uznanie terminu poprawkowego jako pierwszego. Dodatkowo należy przedstawić zaświadczenie, które potwierdzi twoją niedyspozycję. Podanie wraz ze zwolnieniem lekarskim należy złożyć w dziekanacie w ciągu 7 dni od pierwszego dnia zwolnienia. Należy też pamiętać, że nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie powoduje utratę jednego z terminów egzaminacyjnych.

Akademickie Biuro Karier
akademickie-biuro-karier-samodzielnik-pierwszaka-san-1

Akademickie Biuro Karier zajmuje się współpracą z otoczeniem oraz realizacją dla studentów praktyk i staży. Powstało jako wspólna inicjatywa władz Uczelni oraz Samorządu Studenckiego.

 

Za cel nadrzędny Akademickie Karier Studenckich Społecznej Akademii Nauk stawia sobie zawodową promocję studentów i absolwentów uczelni. Działalność ABK zorientowana jest na pomoc studentom i absolwentom w wejściu na rynek pracy oraz w efektywnym poruszaniu się i funkcjonowaniu na nim.

 

Więcej informacji o Programie: Akademickie Biuro Karier.

Microsoft Office 365 dla Studentów SAN

Dla wszystkich studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Społecznej Akademii Nauk udostępnione są usługi Microsoft Office 365.

 

Usługa ta daje możliwość korzystania z bogatego pakietu internetowych aplikacji takich jak: Word, Excel, Onedrive, Onenote, Outlook, Powerpoint i wielu innych. Studenci otrzymują również skrzynkę pocztową w domenie @student.san.edu.pl o pojemności 50 GB.

 

Nasi studenci i słuchacze studiów podyplomowych mogą korzystać aż z 5 TB przestrzeni na dane w chmurze Onedrive. W niedalekiej przyszłości planujemy ułatwić dostęp do innych systemów i aplikacji używanych w Społecznej Akademii Nauk. Dane logowania zwane identyfikatorem "SANet" będą umożliwiały logowanie przy użyciu jednego zestawu poświadczeń.

Jeden identyfikator SANet, jedno hasło, możliwość dostępu do wielu systemów.

 

Warunkiem korzystania z usługi Microsoft Office 365 jest posiadanie statusu studenta lub słuchacza studiów podyplomowych Społecznej Akademii Nauk i aktywnego identyfikatora SANet. Użycie identyfikatora SANet do logowania na stronie internetowej https://office.com oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

 

Pełna funkcjonalność usługi powinna być dostępna w ciągu kilkunastu minut od pierwszego logowania. W szczególnych przypadkach konfiguracja może się przedłużyć do kilku godzin.

  Zasady zapisu audio-wideo Office 365

 

  OSTRZEŻENIE!

  Studencie - jeżeli chcesz nagrywać – musisz mieć zgodę. 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nagrywanie, kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, zdjęć, grafik i wykładów w aplikacji TEAMS oraz STREAM w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Niniejsze komunikatory podlegają ochronie na mocy przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2020, poz. 288), wszelkie osoby reprodukujące treści, tak we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody autora podlegały będą odpowiedzialności karnej.

Logowanie do Microsoft Office 365

 

Aby skorzystać z usług Microsoft Office 365 należy wejść na stronę do logowania:

Dane logowania:

 • identyfikator SANet: numeralbumu@student.san.edu.pl

Przykład: identyfikator SANet dla studentów123456@student.san.edu.pl
Przykład: identyfikator SANet dla słuchaczy studiów podyplomowych: SP123456@student.san.edu.pl

 • hasło startowe (pierwszego logowania): podane w mailu wysłanym do Studenta.

 

UWAGA! Po pierwszym zalogowaniu system poprosi nowego użytkownika o zmianę hasła. 

Hasło – Wymagania

Podczas pierwszego logowania niezbędne będzie ustanowienie własnego hasła według poniższych zaleceń:

Wymagania dotyczące hasła do identyfikatora SANet:

 • Długość minimum 8 znaków.
 • Hasło nie może zawierać nazwy konta użytkownika ani części jego pełnej nazwy dłuższej niż dwa kolejne znaki.
 • Hasło nie może zawierać imienia, nazwiska, nazwy użytkownika
 • Hasło nie może zostać zmienione na takie samo jak poprzednie
 • Wymagane znaki w haśle:
  • małe litery
  • wielkie litery
  • cyfry
  • opcjonalnie znaki specjalne
logowanie-ms-office-365-san-1

Logowanie do Microsoft Office 365

 

Aby skorzystać z usług Microsoft Office 365 należy wejść na stronę do logowania: https://office.com

Dane logowania:

 • identyfikator SANet: numeralbumu@student.san.edu.pl

Przykład: identyfikator SANet dla studentów123456@student.san.edu.pl
Przykład: identyfikator SANet dla słuchaczy studiów podyplomowych: SP123456@student.san.edu.pl

 • hasło startowe (pierwszego logowania): podane w mailu wysłanym do Studenta.

 

UWAGA! Po pierwszym zalogowaniu system poprosi nowego użytkownika o zmianę hasła. 

haslo-wymagania-samodzielnik-pierwszaka-san-1z

Hasło – Wymagania

Podczas pierwszego logowania niezbędne będzie ustanowienie własnego hasła według poniższych zaleceń:

Wymagania dotyczące hasła do identyfikatora SANet:

 • Długość minimum 8 znaków.
 • Hasło nie może zawierać nazwy konta użytkownika ani części jego pełnej nazwy dłuższej niż dwa kolejne znaki.
 • Hasło nie może zawierać imienia, nazwiska, nazwy użytkownika
 • Hasło nie może zostać zmienione na takie samo jak poprzednie
 • Wymagane znaki w haśle:
  • małe litery
  • wielkie litery
  • cyfry
  • opcjonalnie znaki specjalne

 

aktywacja-ms-office-samodzielnik-san-2

Aktywację konta i zmianę hasła można przeprowadzić:

logowanie-na-zajecia-san-1

Logowanie na ZAJĘCIA

 

Instrukcja logowania na zajęcia w usłudze MS Teams

https://link.san.edu.pl/teams-student 

Weryfikacja konta SANet - reset hasła

Weryfikacja konta SANet - reset hasła

 

Aby uzupełnić i zweryfikować dane, niezbędne do samodzielnego resetu hasła do konta SANet, tj. Office 365, Teams, Biblioteka on-line należy zalogować się i uzupełnić sposoby odzyskiwania hasła pod adresem intranet.san.edu.pl.

 

Samodzielny reset hasła będzie dostępny w intranet.san.edu.pl i na stronie logowania jednokrotnego.

instalacja-pakietu-office-komputer-san-1

Instalacja pakietu Office na komputerze

 

Pakiet Office do zainstalowania na komputerze jest dostępny do pobrania ze strony Microsoft Office: https://office.com po zalogowaniu kontem studenckim @student.san.edu.pl. 

Po zainstalowaniu pakietu na komputerze należy zalogować się do programu kontem studenckim. Usługa jest ważna do momentu zakończenia studiów przez Studenta.

 

Pomoc techniczna

 

Społeczna Akademia Nauk zapewnia możliwość korzystania z usługi poprzez utworzenie i administrację kontami użytkowników. Niezbędna pomoc* w zakresie aktywacji konta i korzystania z usługi Office 365 dostępna jest w Centrum Informatycznym SAN pod adresem e-mail: helpdesk@san.edu.pl 

centrum-informatyczne-san-microsoft-san-1

Centrum Informatyczne SAN


Pon. - Pt.: 8.00-17.00
e-mail: helpdesk@san.edu.pl 

 

* Problemy natury technicznej oraz błędy dotyczące działania usługi lub aplikacji prosimy zgłaszać bezpośrednio do firmy zapewniającej infrastrukturę do działania usługi:

Microsoft Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195 A
02-222 Warszawa

 

Pomoc techniczna

https://support.microsoft.com/pl-pl/contactus/ https://support.office.com/pl-pl/

Ubezpieczenia

Studenci, aby mieć prawo do świadczeń w ramach NFZ, powinni mieć własny tytuł do ubezpieczenia lub być do niego zgłoszonym np. przez rodzica lub uczelnię. Muszą więc zadbać o formalności, dzięki którym będą mieć potwierdzone prawo do świadczeń. Jeśli student nie może skorzystać z możliwości ubezpieczenia przez rodziców lub pracodawcę, czyli nie ma swojego ubezpieczenia lub nie może być zgłoszony jako członek rodziny, do ubezpieczenia zdrowotnego powinna zgłosić go uczelnia. Student – aby uzyskać ubezpieczenie zdrowotne – sam musi zgłosić się w tej sprawie do odpowiedniego działu, ponieważ jest ubezpieczany na swój wniosek.

Więcej informacji na temat ubezpieczenia znajdziecie tutaj - kliknij.

Samorząd Studencki i Koła Naukowe

Studia to nie tylko wykłady! W Społecznej Akademii Nauk funkcjonuje wiele aktywności, w których mogą zaangażować się Studenci oraz Absolwenci. Koła Naukowe czy Samorząd Studencki zrzeszają osoby chcące aktywnie działać w różnych dyscyplinach oraz rozwijać swoje pasje.

Koła Naukowe-san-10
Koła Naukowe
Szczegóły
Samorząd Studencki-san-10
Samorząd Studencki
Szczegóły
Opłaty studenckie

Opłaty związane z czesnym oraz opłatą za legitymację na studia wpłacane są na indywidualny nr subkonta podany w Wirtualnej Uczelni. 

W tytule przelewu należy wpisać, za co wnosimy opłatę (np. czesne październik) oraz podać imię i nazwisko oraz kierunek i stopień studiów.

Każdy Student posiada własny numer rachunku dlatego prosimy o nie podawać go innym Studentom.

 

Pamiętaj, że indywidualny numer rachunku bankowego podany przy rejestracji na platformie rekrutacyjnej nie jest numerem konta do opłat czesnego.

 

Terminy wnoszenia czesnego dla każdego z systemów płatności przypadają w następujących dniach:

 • za cały rok akademicki: do 5 października;
 • w dwóch ratach semestralnych: do 5 października i 5 marca;
 • w ratach miesięcznych: do 5 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy (pierwsza rata płatna jest do 5 października 2022 r.).
Mały słownik studencki
ĆWICZENIA

Podstawowy rodzaj zajęć dydaktycznych na studiach, których celem jest pogłębienie zagadnień przekazywanych podczas wykładów. Ćwiczenia odbywają się w niewielkich grupach i zwykle trwają półtorej godziny. Te zajęcia są obowiązkowe dla wszystkich studentów (wykładowca może określić dopuszczalną liczbę nieobecności na zajęciach).

DZIEKAN

Najważniejsza osoba na całym wydziale, która kieruje jego sprawami. Przełożony wszystkich pracowników i studentów danego wydziału. Jego zastępcy to Prodziekani.

DZIEKANAT

Biuro na wydziale uczelni, który można porównać do czegoś w rodzaju sekretariatu. To tam właśnie załatwimy wszystkie sprawy związane z tokiem studiów.

DZIEKANKA

Przerwa w studiach na okres jednego lub dwóch semestrów. Oficjalnie jest nazywana urlopem dziekańskim. Podczas jego trwania zostają zachowane prawa studenta.

DZIEŃ DZIEKAŃSKI, GODZINY DZIEKAŃSKIE

Dzień albo godziny wolne od zajęć. Zostają wyznaczone przez dziekana danego wydziału. Wprowadzane są po to, aby np. umożliwić studentom udział w interesującym wykładzie.

DZIEŃ REKTORSKI

Jest to dzień wolny od zajęć. Ustanawiany przez rektora w przypadku wydarzeń, których nie można było przewidzieć w momencie planowania roku akademickiego.

EGZAMIN

Kończy przedmiot i jest ostatecznym sprawdzeniem wiedzy. Pisemne lub ustne zaliczenie przedmiotu, które odbywa się podczas sesji. Student ma prawo w ciągu 7 dni od daty egzaminu do wglądu do swojej pracy i uzasadnienia przez egzaminującego oceny.

EGZAMIN DYPLOMOWY, OBRONA

To egzamin kończący studia. Student prezentuje w trakcie obrony wyniki pracy dyplomowej oraz odpowiada na pytania zadane przez komisję egzaminacyjną dotyczące tzw. zagadnień ogólnych i specjalnościowych.

 

EGZAMIN POPRAWKOWY

Inaczej zwana poprawką. Jest to dodatkowa szansa zaliczenia egzaminu jeżeli nie uda nam się go zdać za pierwszym razem. Zazwyczaj masz prawo do jednej poprawki w drugim terminie.

EGZAMIN ZEROWY

Zwany też zerówką. Egzamin odbywający się przed rozpoczęciem sesji. Termin ustalany jest przez wykładowcę. Zazwyczaj odbywa się jeszcze przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Zerówka nie jest obowiązkowa. Egzamin zerowy nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji w przypadku nie zaliczenia (jest jeszcze I i II termin).

HARMONOGRAM ROKU AKADEMICKIEGO

Dokładny plan całego roku akademickiego. Zawiera m.in. dni wolne od zajęć oraz terminy sesji egzaminacyjnych.

INDYWIDUALNY PLAN STUDIÓW I PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW

Indywidualny Plan Studiów i Program Nauczania to forma studiowania, która zapewnia studentowi szczególną opiekę dydaktyczno- naukową. Pozwala na większą swobodę przy wybieraniu przedmiotów. Warunkiem jest średnia wyższa niż 4,7. Indywidualna Organizacja Studiów jest przyznawana studentom na ich wniosek. Dotyczy to szczególnych przypadków zdrowotnych i losowych. 
O szczegóły zapytaj w dziekanacie.

KIEROWNIK (OPIEKUN) KIERUNKU

Osoba odpowiadająca za organizację zajęć na określonym kierunku, wspomagająca studenta w kontaktach w wykładowcami, wyjaśniająca problemy powstające w trakcie studiowania. Jest w bezpośrednim kontakcie zarówno z wykładowcami, jak i studentami i ich przedstawicielami (starości grup).

KOLOKWIUM

Forma sprawdzenia wiedzy przyswojonej na danych wykładach i ćwiczeniach. Od egzaminów odróżnia je to, że odbywają się kilka razy w semestrze i obejmują znacznie mniejszy zakres materiału.

KONSULTACJE

Czas jaki poświęcają nauczyciele akademiccy dla studentów i interesantów w wszelkich sprawach. Zazwyczaj jest to godzina lub dwie w ciągu tygodnia. Zawsze wtedy można się zgłosić ze swoimi pytaniami i wątpliwościami. Student ma prawo do konsultacji, jeśli nie uzyska ich powinien zgłosić to koordynatorowi kierunku lub dziekanom.

LABORATORIUM

Samodzielne realizowanie praktycznych zadań ale również sprawdzanie i dokonywanie badań lub pomiarów.

OPIEKUN ROKU

Osoba wyznaczona przez Radę Wydziału do wspierania koordynatora kierunku i pierwszego kontaktu ze studentem. Zmienia się ona co roku. Student może w pierwszej kolejności zgłosić problem do niego, ale może bezpośrednio do koordynatora kierunku a w sprawach bardzo ważnych, często osobistych do Dziekana.

PRAKTYKI STUDENCKIE

Obowiązkowe odbycie przez studenta praktyk zawodowych na studiach licencjackich w odpowiednich organizacjach w określonym wymiarze czasu (IV-V semestr). Koordynatorem praktyk jest Pełnomocnik ds. Praktyk wyznaczony dla każdego kierunku oddzielnie i to on zalicza odbycie praktyk, wydaje dokumentację niezbędną do jej zaliczenia.

SEMINARIUM

To zajęcia odbywające się na ostatnim roku studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich, których celem jest przygotowanie do napisania i obrony pracy dyplomowej.

SESJA

Okres czasu pod koniec semestru przeznaczony na egzaminy. Nie odbywają się wtedy zajęcia. Sesje na szczęście są tylko dwa razy w roku w zimę i w lato.

STAROSTA GRUPY

Osoba wyznaczona przez studentów do kontraktu z wykładowcami, dziekanatem czy władzami uczelni. Przekazuje informacje od i do grupy przy użyciu e-maila grupowego (niezbędny do kontaktów z wykładowcami czy koordynatorami kierunków) lub w bezpośrednich kontaktach. Sprawy prywatne studentów powinny być przekazywane bezpośrednio do koordynatorów lub władz uczelni, chyba że wyrażą oni zgodę na pośrednictwo starosty.

SYLABUS

Dokument zawierający treści programowe określonego przedmiotu wykładanego na danym kierunku, efekty kształcenia, literaturę niezbędną do uzupełnienia wiedzy danego przedmiotu itp. Wykładowca ma prawo do indywidualnego programu wykładów nieco odbiegającego od treści w sylabusie.

WARUNEK

Popularne określenie powtarzania przedmiotu wśród studentów. Daje możliwość kontynuowania studiów, np. po wielokrotnie niezdanych egzaminach.

WEJŚCIÓWKA

To rodzaj kartkówki przed rozpoczęciem zajęć. Ma na celu sprawdzić poziom wiedzy studentów. Bardzo często oceny z wejściówek mają wpływ na ocenę końcową z ćwiczeń.

WYKŁAD

Są to zajęcia dydaktyczne dla większej ilości słuchaczy, najczęściej dla całego roku, zwykle prowadzone w formie monologu wykładowcy lub cyfrowej prezentacji.

ZALICZENIE

Wpis do indeksu, który stanowi potwierdzenie uczestnictwa i uzyskania pozytywnych wyników. Zaliczenie z danego przedmiotu jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu.