Przeniesienie z innej uczelni

Przeniesienie z innej uczelni do Społecznej Akademii Nauk

przeniesienie-z-innej-uczelni-san

W czasie trwania roku akademickiego SAN prowadzi również rekrutację studentów, którzy chcieliby się przenieść z innej uczelni na semestr pierwszy lub semestr wyższy. Decyzje rozpatrywane są indywidualnie, biorąc pod uwagę sytuację każdego z kandydatów.

 

Dlaczego warto przenieść się do Społecznej Akademii Nauk!

 • uczelnia z 30-letnim doświadczeniem na rynku
 • Indywidualne podejście
 • Decyzja o przyjęciu w ciągu 2 dni roboczych
 • Pozytywne oceny PKA
 • Renomowana kadra naukowa
 • Praktyczne możliwości rozwoju zawodowego
 • Dogodna i stabilna lokalizacja
 • Konsultacje z opiekunami kierunków

 

Kto może ubiegać się o przeniesienie z innej uczelni?

 

 • Osoby, które podjęły studia na pierwszym semestrze, ale z różnych względów chciałyby zmienić uczelnię jeszcze przed końcem semestru

 • Student (osoba posiadająca prawa studenta), który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów

 • Student, który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów, ale nie posiada praw studenta (został skreślony z listy studentów)
Procedura przeniesienia na semestr pierwszy
 • Załóż konto na stronie: e-rekrutacja.san.edu.pl
 • Użyty przy rejestracji adres e-mail będzie twoim loginem do systemu
 • Zapamiętaj ustawione hasło
 • Na podany adres e-mail otrzymasz wiadomość aktywacyjną (kliknij w link i aktywuj konto)

Uzupełnij swój profil:

 

Wprowadź dane, o które jesteś proszony przez system. Będą to dane osobowe oraz dane teleadresowe.

Wybierz kierunek studiów:

 • Jeśli jesteś po maturze masz do wyboru ofertę studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich
 • Jeśli posiadasz tytuł licencjata lub inżyniera możesz wybierać z oferty studiów II stopnia

Dokonaj opłat kwalifikacyjnych


Opłata rejestracyjna wynosi 100 zł. Opłaty wnosisz na indywidualny nr subkonta dostępny w zakładce Należności na platformie rekrutacyjnej.

Dostarcz wymagane dokumenty do Biura Rekrutacji

Procedura przeniesienia na semestr wyższy

Dostarcz kartę przebiegu studiów do właściwego dziekanatu SAN znajdującego się w mieście, w którym chcesz studiować.

Kartę przebiegu studiów wraz z informacją o ilości zaliczonych semestrów otrzymasz z dotychczasowej Uczelni.

Jeśli wstępna weryfikacja przebiegła pozytywnie zostaną wyznaczone różnice programowe. Dostaniesz wiadomość na swoją skrzynkę mailową z dziekanatu SAN z opisanymi dalszymi krokami oraz potrzebnymi dokumentami, które musisz złożyć w dziekanacie.

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 • podanie do Dziekana o przyjęcie na wyższy semestr studiów
 • dotychczasowy przebieg studiów w oryginale (sporządzony przez Uczelnię, w której studiujesz) zawierający informację o: zaliczonych przedmiotach (z podaniem liczby godzin zajęć, form zajęć, form zaliczenia, punktów ECTS) i okresach studiów, nazwie kierunku na którym studiujesz
 • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie)
 • oryginał dyplomu i suplementu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia)
 • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym
 • dokument tożsamości do wglądu
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rejestracyjnej i za legitymację w wysokości 122 zł

Opłatę należy wnieść na indywidualny numer konta widoczny na platformie rekrutacyjnej w zakładce Należności.

Decyzję o przyjęciu na wyższy semestr studiów podejmuje Dziekan:

 • określa semestr/rok studiów na który możesz być przeniesiony
 • ustala ewentualne różnice programowe i określa termin ich zaliczenia

Po zakończeniu procesu aplikacji na studia w SAN zostaniesz przeniesiony do systemu dziekanatowego oraz otrzymasz wiadomość z danymi do logowania w Wirtualnej Uczelni.

Osoby, które uzyskały zgodę na przyjęcie na wyższy semestr nauki, wnoszą opłaty zgodnie z obowiązującym dla danego rocznika regulaminem opłat.

Skorzystaj z konsultacji on-line w Społecznej Akademii Nauk!

 

 

 

 

Krok 1

Jeśli chcesz skorzystać z możliwości umówienia konsultacji wejdź na stronę rezerwacji dostępną poniżej. Masz możliwość umówienia wizyty w Dziekanacie, Biurze Rekrutacji lub konsultacji telefonicznej. 


Krok 2

Na podany przy rezerwacji adres mailowy dostaniesz wiadomość o potwierdzeniu wizyty. 
Na wizytę w trybie on-line wejdź przez link do rozmowy, który otrzymasz w wiadomości potwierdzającej rezerwację.

 

Jeżeli wypełnisz formularz kontaktowy, zadzwonimy do Ciebie w ciągu 1 dnia roboczego. 

Wypełnij formularz kontaktowy a zadzwonimy do Ciebie