Studenci z niepełnosprawnością

Formy wsparcia dla Studentów z niepełnosprawnością

Niepełnosprawność dla każdego człowieka rodzi inne problemy, ale dla wielu zbyt często staje się przeszkodą w dążeniu do celu. Społeczna Akademia Nauk nie stawia barier, jest uczelnią przyjazną i otwartą dla osób niepełnosprawnych, dlatego stworzyliśmy dla Państwa Biuro ds. osób z niepełnosprawnościami. Formy wsparcia i pomocy ustalane są indywidualnie.

 

Studiując na naszej uczelni w zależności od potrzeb i stanu zdrowia mogą Państwo skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych. Szczegółową wiedzę na temat wysokości uzyskają Państwo tutaj: Stypendia i dofinansowania - Student;
 • Pomoc tłumacza języka migowego. Współpraca z tłumaczem języka migowego finansowana jest ze środków uzyskanych od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zadaniem tłumacza jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków w procesie przyjmowania na studia, podczas zajęć dydaktycznych, w trakcie załatwiania spraw w działach administracyjnych lub prowadzeniu działalności naukowej.
 • Dostosowanie trybu kształcenia w przypadku znaczącego uszczerbku na zdrowiu (indywidualny tok studiów);
 • Dla osób niedosłyszących dysponujemy pętlami indukcyjnymi umożliwiającymi odbiór czystego dźwięku podczas zajęć. Uczelnia zakupiła system wspomagania osób niedosłyszących w postaci przenośnych pętli indukcyjnych, które umożliwiają odbiór wyraźnego dźwięku oczyszczonego ze wszelkich szmerów i hałasów za pomocą cewki telefonicznej w którą wyposażone są aparaty słuchowe. Wykładowca może taką pętle pobrać na zajęcia. Podłączenie jest bardzo łatwe i szybkie, zarówno po stronie wykładowcy, jak i studenta. Student dokonuje kalibracji z własnym aparatem słuchowym poprzez ustawienie włącznika w aparacie w pozycji litery T.
 • Dla osób niedowidzących uczelnia została wyposażona w odpowiednie monitory, klawiatury, programy powiększająco-mówiące, lamki z lupą. W wyżej wymienione sprzęty wyposażone są sale informatyczne oraz Biblioteka. Istnieje możliwość przystosowania stanowiska do nauki w dowolnym budynku uczelni.

 

Zakres obowiązków Pełnomocnika Rektora ds. Studentów z Niepełnosprawnością

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Społecznej Akademii Nauk w Łodzi do zakresu działań Pełnomocnika Rektora ds. Studentów z Niepełnosprawnością należy:

 

 • Działanie w obronie interesów studentów/osób z niepełnosprawnościami;
 • Pomoc studentom z niepełnosprawnościami w rozwiązywaniu ich bieżących problemów;
 • Pomoc studentom z niepełnosprawnościami w wypełnianiu dokumentów dotyczących toku studiów;
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami;
 • Pośredniczenie w kontaktach studentów z niepełnosprawnościami z administracją uczelni dotyczącą toku studiów, warunków technicznych oraz barier komunikacyjnych i architektonicznych;
 • Reprezentowanie spraw studentów z niepełnosprawnościami przed organami uczelni, nauczycielami akademickimi oraz w środowisku;
 • Opiniowanie decyzji dotyczących studentów z niepełnosprawnościami wydawanych przez uczelnię;
 • Pomoc w dostosowaniu formy egzaminów, zaliczeń do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

UWAGA!

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów z Niepełnosprawnością nie załatwia:

 • Spraw związanych ze stroną finansową w relacji student – uczelnia;
 • Spraw związanych z czesnym (zaległości, zniżki itp.) - student załatwia je indywidualnie w dziale czesnego;
 • Spraw związanych ze stypendiami - stypendia student załatwia indywidualnie w dziale stypendialnym;
 • Spraw związanych z korzystaniem z programów rządowych PFRON, MOPS - korzystanie z tych programów jest indywidualne i nie wymaga udziału Pełnomocnika Rektora;
 • Spraw w sprawach rentowo-zasiłkowych - Pełnomocnik Rektora nie pośredniczy w tychże sprawach.

Kontakt

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów z Niepełnosprawnością
Magdalena Koperkiewicz

ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
tel.: 42 664 66 47
e-mail: mkoperkiewicz@san.edu.pl

 

Godziny otwarcia:
Środa 16:30-18:30

Na wizytę należy umówić się telefonicznie lub mailowo.