Rachunkowość i zarządzanie finansami
O kierunku

Czas trwania studiów:
2 lata

Typ:
II stopnia

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
Magister

Profil:
ogólnoakademicki


Kontynuowanie:
dostępne studnia doktoranckie

Na kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami na studiach II stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi zdobędziesz wiedzę z obszaru zaawansowanej rachunkowości finansowej, podatków i ich optymalizacji, operacyjnej i strategicznej rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami korporacji, zaawansowanej analizy finansowej – przedmiotów, które pozwolą Ci na bardziej skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem i odniesienie sukcesu w świecie biznesu, w którym znajomość zagadnień rachunkowości i finansów jest kluczowa. 

 

 

Kierunek Rachunkowość i zarządzanie finansami  jest NOWOŚCIĄ w ofercie Uczelni. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniu kontynowania nauki w obszarze zarządzania, jednak z wyraźną orientacją na przedmioty dotyczące rachunkowości i finansów. Rachunkowość to współczesny język biznesu, którym porozumiewają się zarządzający przedsiębiorstwami. Dziś to właśnie finansiści i osoby znające zagadnienia związane z rachunkowością finansową, zarządczą i podatkową stają się  liderami biznesu. To oni są poszukiwani na rynku pracy. 

Celem studiów jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów dla potrzeb gospodarki w zakresie zarządzania ukierunkowanego na wykorzystanie wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z  rachunkowością i finansami przedsiębiorstw, których obszarem działania będzie zakres specjalizacji zawodowej, określonej w ramach specjalistów do spraw finansowych.
Kierunek ten stanowi znaczące pogłębienie i rozszerzenie zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, w porównaniu z kierunkiem na poziomie studiów I stopnia o wskazanym profilu kształcenia.

Absolwenci kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami studiów II stopnia mogą znaleźć zatrudnienie zarówno w przedsiębiorstwach, jednostkach administracji publicznej, samorządach, jak i różnego rodzaju instytucjach finansowych na stanowiskach, dla których wymagana jest specjalistyczna wiedza w zakresie finansów. Absolwenci kierunku będą przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach w zakresie zarządzania finansami i rachunkowości, w tym rachunkowości zarządczej lub wykonywania zawodu biegłego rewidenta, lub doradcy finansowego (po spełnieniu innych, branżowych wymogów). Absolwenci tego kierunku mogą również stać się inicjatorami własnej działalności biznesowej, wykorzystać zdobytą wiedzę jako właściciele firm, jak też jako prezesi lub członkowie zarządów, czy rad nadzorczych. 

Dlaczego warto studiować Rachunkowość i zarządzanie finansami II stopnia w Społecznej Akademii Nauk?

Duża ilość zajęć praktycznych - pierwsze doświadczenie zawodowe
Duża ilość zajęć praktycznych - pierwsze doświadczenie zawodowe
Wysoko wykwalifikowana kadra wykładowców
Wysoko wykwalifikowana kadra wykładowców
Program studiów dostosowany do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy
Program studiów dostosowany do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy
Praktyczne podejście do nauki
Praktyczne podejście do nauki
Elastyczny program studiów pozwalający na łączenie studiów z pracą
Elastyczny program studiów pozwalający na łączenie studiów z pracą
Zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Opłaty

Rachunkowość i zarządzanie finansami SAN Łódź - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

440 zł 340 zł*

II ROK10660 zł (560 zł**)

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2200 zł 1700 zł*

3080 zł 2380 zł*

II ROK3300 zł (2800 zł**)3300 zł (2800 zł**)

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK5280 zł 4080 zł*
II ROK6600 zł (5600 zł**)

Najniższa cena sprzed 30 dni: 340 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

430 zł 330 zł*

II ROK10610 zł (510 zł**)

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2150 zł 1650 zł*

3010 zł 2310 zł*

II ROK3050 zł (2550 zł**)3050 zł (2550 zł**)

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK5160 zł 3960 zł*
II ROK6100 zł (5100 zł**)

Najniższa cena sprzed 30 dni: 330 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem zniżki na czesne

**cena promocyjna dla Absolwentów SAN zapisujących się na studia II stopnia

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Zniżka na czesne
Zniżka na czesnestudiuj od 300 zł/mies.
i zyskaj nawet do 1800 zł zniżki
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja Dzień Otwarty
Promocja Dzień Otwarty
SZCZEGÓŁY
Promocja Młody Medyk
Promocja
Młody Medyk
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami II stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Wiedza i cyfryzacja stanowią dzisiaj podstawę prowadzenia działalności. Rachunkowość jest językiem biznesu. Znajomość kwestii związanych z rachunkowością finansową, rachunkowością zarządczą – operacyjną i strategiczną, podatkami i finansami przedsiębiorstw są fundamentem racjonalnych ekonomicznie decyzji w przedsiębiorstwach i podstawą zarządzania. 
Program kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami II stopnia w SAN Łódź oferuje studentom udział w zajęciach o odpowiednich formach kształcenia zarówno w wykładach jaki i konwersatoriach, a także laboratoriach komputerowych, ćwiczeniach i seminariach. 


Na zajęciach analizujemy studia przypadków, wykorzystujemy metody analityczne i projektowe. Uczymy się obsługi programów komputerowych, które wspomagają rachunkowość i analizę danych. Wśród naszych wykładowców jest wielu praktyków z dziedziny rachunkowości, finansów i zarządzania organizacjami. Na wykłady zapraszamy ekspertów z zakresu podatków, audytu i rewizji finansowej. Gościnnie wykłady prowadzone są przez profesorów z ośrodków zagranicznych. 


Chcesz się rozwijać naukowo? Na kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami II stopnia w SAN Łódź masz ku temu pełne możliwości. Możesz uczestniczyć w grupowych i indywidualnych projektach badawczych, mających na celu rozwiązywanie wybranych finansowych i rachunkowych problemów funkcjonowania przedsiębiorstw oraz organizacji publicznych

Uwaga: plan studiów może ulec zmianie.

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Zaawansowana rachunkowość finansowa i MSR/MSSF
 • Controlling operacyjny i rachunkowość zarządcza 
 • Strategiczne decyzje finansowe
 • Rynek kapitałowy – symulacyjna gra giełdowa
 • Instytucje finansów publicznych
 • Zaawansowane zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Rachunkowość podatkowa i międzynarodowe prawo podatkowe
 • Zaawansowana analiza finansowa 
 • Komputerowe systemy wspomagania rachunkowości i analizy finansowej, SAP, baza Refinitiv Eikon. 
 • Zielone finanse i odpowiedzialne inwestowanie
 • Optymalizacja podatkowa – zajęcia komputerowe
 • Finansowe i niefinansowe raportowanie przedsiębiorstw
 • Audyt i rewizja finansowa
 • Nowoczesne rachunki kosztów
 • Controlling strategiczny i strategiczna rachunkowość zarządcza
 • Budżetowanie i rachunek kosztów standardowych
 • Opłacalność projektów inwestycyjnych – zajęcia komputerowe
 • Audyt wewnętrzny
 • Zintegrowane zarządzanie ryzykiem – ERM
 • Wycena przedsiębiorstw i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa
 • Fuzje oraz przejęcia
 • Pozyskiwanie kapitału
 • Accounting and finance in decision processes
 • Performance measurement
 • Competitive advantage in business 
 • Success in business
 • Elementy metodyki badawczej 
 • Metody i narzędzia pracy badawczej
 • Etyka w finansach i rachunkowości
 • Prawo autorskie 
 • Ochrona danych osobowych i dostęp do informacji publicznej
 • Współczesne koncepcje zarządzania
 • Współczesne problemy makroekonomiczne
 • Prawo spółek i ład korporacyjny
 • Wprowadzenie do analiz finansowych przy zastosowaniu SPSS Statistica
Specjalności

Rachunkowość i zarządzanie finansami II stopnia SAN Łódź - specjalności

Program studiów II stopnia na kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami w SAN został opracowany tak, żeby studenci mieli jak największą możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych z zakresu proponowanych modułów specjalnościowych, które już od pierwszego semestru ukierunkowują całą ścieżkę kształcenia.

Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Ta specjalność ukierunkowana jest na wykorzystanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z rachunkowości do szeroko rozumianego zarządzania w przedsiębiorstwie. Program specjalności ma na celu wykształcenie absolwenta posiadającego  wiedzę, umiejętności i kompetencje do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi w organizacji w zakresie raportowania finansowego i niefinansowego, optymalizacji podatkowej, wykorzystania w praktyce nowoczesnych rachunków kosztów, budżetowania i analizy odchyleń, controllingu strategicznego oraz strategicznej rachunkowości zarządczej. Student zostanie również zaznajomiony z zagadnieniami dotyczącymi audytu i rewizji finansowej. 

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Specjalność ta przeznaczona jest dla osób, które chcą zrozumieć konsekwencje finansowe podejmowanych decyzji biznesowych oraz zdobyć umiejętności z zakresu zarządzania finansami, niezbędne w pracy menedżera lub przedsiębiorcy. Program specjalności składa się z zajęć, które umożliwiają zdobycie wiedzy, praktycznych umiejętności oraz kompetencji z zakresu wykorzystania narzędzi audytu wewnętrznego, metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, wyceny przedsiębiorstw oraz sposobów pozyskiwania kapitału do podejmowania decyzji biznesowych, a także do budowania strategii podnoszenia wartości przedsiębiorstwa. Uczestnicy tej specjalności będą mieli możliwość poznać również zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem finansowym oraz fuzjami i przejęciami, czyli tematyką bardzo istotną w praktyce biznesowej w dzisiejszych czasach, gdy firmy prowadzą działalność na globalnym i dynamicznie zmieniającym się rynku. 

Wykładowcy

Opiekunowie kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami SAN Łódź

dr Justyna Fijałkowska, prof. SAN
dr Justyna Fijałkowska, prof. SAN

Wykładowca na polskich i zagranicznych uczelniach. Zajmuje się prowadzeniem nie tylko wykładów i ćwiczeń, ale także warsztatów - workshopów. Jest autorką wielu publikacji naukowych, konsultantką w zakresie rachunkowości, raportowania niefinansowego, analizy kosztów, podejmowania decyzji zarządczych. Redaktor czasopisma Journal of Intercultural Management. 

Dyrektor Instytutu Finansów, Prorektor ds. międzynarodowych

Wykładowcy kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami SAN Łódź

dr hab. Sylwia Wojciechowska-Filipek, prof. SAN
dr Iwona Gawryś, prof. SAN - Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości
dr Paweł Trippner, prof. SAN
dr Małgorzata Olszewska
dr Małgorzata Domańska
dr Łukasz Prysiński, prof. SAN
dr Mariusz Nyk
dr Rafał Jóźwicki
dr Teresa Mikulska
mgr Agata Packa
mgr Andrzej Stolarski
mgr Leszek Sobota
mgr Ksawery Karliński
Kariera

Rachunkowość i zarządzanie finansami II stopnia SAN Łódź – praca

Rachunkowość i zarządzanie finansami II stopnia w SAN to kierunek, który pozwoli studentom rozumieć rachunkową i finansową specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstw, by na tej bazie podejmować właściwe decyzje i zarządzać instytucjami, korporacjami w otaczającym nas świecie społeczno-gospodarczym. 
Oferowany program umożliwia nabycie specjalistycznych kwalifikacji i poznanie reguł wpływających na podejmowanie kluczowych i strategicznych decyzji biznesowych, bazujących na rachunkowości i finansach. 

Firmach handlowych i usługowych
Bankach
Zakładach ubezpieczeń
Instytucjach finansowych
Jednostkach administracji rządowej i samorządowej
Biurach rachunkowych
Urzędach skarbowych
Firmach doradczych
Firmach audytorskich
Biurach maklerskich
Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Rachunkowość i zarządzanie finansami?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Informatyka
Informatyka