Praktyki studenckie

Zasady zaliczenia praktyk

Zasady odbywania i zaliczania praktyk określają regulaminy praktyk na danym kierunku kształcenia. Przed przystąpieniem do realizacji praktyk, należy zawnioskować o przygotowanie:

 • umowy o realizację praktyk;
 • porozumienia o realizację praktyk pomiędzy Społeczną Akademią Nauk a instytucją, w której praktyki będą odbywane.

 

W tym celu należy wypełnić i dostarczyć do Akademickiego Biura Karier lub przesłać na adres mailowy: abk@san.edu.pl Wniosek o wydanie dokumentów do odbycia praktyk. Po upływie 14 dni dwa egzemplarze umowy oraz porozumienia, podpisane przez Rektora Społecznej Akademii Nauk, będą gotowe do odbioru. Dokumentem potwierdzającym przebieg praktyki zawodowej jest dzienniczek praktyk. Po zakończeniu praktyki należy przekazać go koordynatorowi praktyk na danym kierunku studiów w celu potwierdzenia zaliczenia praktyki zawodowej, następnie dostarczyć dzienniczek, umowę i porozumienie do Akademickiego Biura Karier 

Wniosek o wydanie dokumentów do odbycia praktyk studenckich
Format: docx
37 KB

Koordynatorzy praktyk na rok 2022/2023 i regulaminy studenckie

Administracja

Opiekunem praktyk na kierunku Administracja jest dr M. Fiedukowicz
e-mail: mfiedukowicz@san.edu.pl 

Regulamin praktyk
Format: pdf
325 KB
Bezpieczeństwo Narodowe

Opiekunem praktyk na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe jest mgr Aleksandra Jaros. 
e-mail: ajaros@san.edu.pl 

regulamin-praktyk-bezpieczenstwo-narodowe-ii-sem-mgr.pdf
Format: pdf
401 KB
regulamin-praktyk-bezpieczenstwo-narodowe-iii-sem-mgr.pdf
Format: pdf
398 KB
regulamin-praktyk-bezpieczenstwo-narodowe-iv-sem.pdf
Format: pdf
396 KB
regulamin-praktyk-bezpieczenstwo-narodowe-v-sem.pdf
Format: pdf
401 KB
regulamin-praktyk-bezpieczenstwo-narodowe-vi-sem.pdf
Format: pdf
404 KB
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Opiekunem praktyk na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja jest dr R. Jagodzińska.
e-mail: rjagodzinska@san.edu.pl 

Regulamin praktyk
Format: pdf
224 KB
"Głos Okolicy" - Lokalna gazeta
Format: jpeg
194 KB
Filologia Angielska

Opiekunem praktyk na kierunku Filologia Japońska jest dr I. Plesiewicz. 
e-mail: iplesiewicz@san.edu.pl 

Regulamin praktyk
Format: pdf
4.17 MB
Dzienniczek praktyk
Format: docx
15 KB
Kwestionariusz oceny praktyk
Format: docx
15 KB
Dokument potwierdzający zaliczenie praktyk na podstawie dzienniczka
Format: docx
16 KB
Finanse i Rachunkowość

Opiekun praktyk jest w trakcie wyznaczenia. 

Warunkiem zaliczenia praktyk jest doniesienie pełnej dokumentacji zawartej poniżej.

Regulamin
Format: pdf
436 KB
Dzienniczek praktyk
Format: docx
24 KB
Efekty kształcenia
Format: docx
26 KB
Hospitacja
Format: docx
42 KB
Kryteria wyboru instytucji
Format: docx
29 KB
Kwestionariusz oceny instytucji
Format: docx
23 KB
Decyzja ostateczna wyboru instytucji
Format: docx
24 KB
Fizjoterapia

Opiekunem praktyk na kierunku Fizjoterapia jest U. Górecka-Fligiel
e-mail: ugorecka-fligiel@san.edu.pl 

regulamin-praktyk-fizjoterapia.pdf
Format: pdf
1.63 MB
kryteria-wyboru-fizjoterapia.pdf
Format: pdf
157 KB
dzienniczek-praktyk-ii-sem.-fizjoterapia.pdf
Format: pdf
265 KB
sylabus-ii-sem.-fizjoterapia.pdf
Format: pdf
250 KB
dzienniczek-praktyk-vi-sem.-fizjoterapia.pdf
Format: pdf
276 KB
dzienniczek-praktyk-iv-sem.-fizjoterapia.pdf
Format: pdf
277 KB
dzienniczek-praktyk-v-sem.-fizjoterapia.pdf
Format: pdf
267 KB
dzienniczek-praktyk-vii-sem.-fizjoterapia.pdf
Format: pdf
271 KB
dzienniczek-praktyk-viii-sem.-fizjoterapia.pdf
Format: pdf
278 KB
dzienniczek-praktyk-x-sem.-fizjoterapia.pdf
Format: pdf
305 KB
sylabus-v-sem_.pdf
Format: pdf
281 KB
sylabus-iv-sem_.pdf
Format: pdf
278 KB
sylabus-vi-sem_.pdf
Format: pdf
299 KB
sylabus-viii-sem_.pdf
Format: pdf
296 KB
sylabus-vii-sem_.pdf
Format: pdf
295 KB
sylabus-x-sem_.pdf
Format: pdf
298 KB
Geodezja i Kartografia

Opiekunem praktyk na kierunku Geodezja i Kartografia dr A. Kaźmierczak.
e-mail: akazmierczak@san.edu.pl 

Regulamin - Geodezja i Kartografia
Format: pdf
267 KB
Grafika

Opiekunem praktyk na kierunku Grafika jest Dr J. Golanek.

e-mail: jgolanek@san.edu.pl 

Regulamin praktyk studenckich
Format: pdf
476 KB
staz-pracy.docx
Format: docx
39 KB
iii-semestr.docx
Format: docx
35 KB
Informatyka

Opiekunem praktyk na kierunku Informatyka jest dr A. Herman

e-mail: aherman@san.edu.pl 

Regulamin praktyk
Format: pdf
292 KB
Kosmetologia

Opiekunem praktyk na kierunku Kosmetologia jest mgr Alicja Szymańska-Paszczuk.

Lekarski

Opiekunem praktyk na kierunku lekarskim jest dr hab. n. med. Mariusz Piechota, prof. SAN

e-mail: mpiechota@san.edu.pl 

Regulamin
Format: pdf
200 KB
Skierowanie na praktyki
Format: pdf
137 KB
Kryteria wyboru instytucji
Format: pdf
214 KB
Procedura poekspozycyjna
Format: pdf
423 KB
Kryteria doboru opiekuna
Format: pdf
208 KB
Dziennik praktyk - semestr 2
Format: pdf
253 KB
Dziennik praktyk - semestr 4 A
Format: pdf
251 KB
Dziennik praktyk - semestr 4 B
Format: pdf
248 KB
Logistyka

Opiekunem praktyk na kierunku Logistyka jest mgr Milena Dembska

e-mail: mdembska@san.edu.pl

 

Warunkiem zaliczenia praktyk jest doniesienie pełnej dokumentacji zawartej poniżej.

Regulamin praktyk - Logistyka
Format: pdf
436 KB
Optometria
Regulamin praktyk
Format: pdf
321 KB
Pedagogika

Opiekunem praktyk na kierunku Pedagogika jest dr E. Adasiewicz i dr K. Wypiorczyk-Przygoda

e-mail: eadasiewicz@san.edu.pl i kwypiorczyk-przygoda@san.edu.pl 

Regulamin praktyk
Format: pdf
4.14 MB
Tymczasowa procedura
Format: pdf
123 KB
I st. - aneks do regulaminu Pedagogika resocjalizacyjna
Format: pdf
218 KB
I st. - aneks do regulaminu Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Format: pdf
229 KB
II st. - aneks do regulaminu Pedagogika - resocjalizacja z socjoterapią
Format: pdf
148 KB
II st. - aneks do regulaminu Pedagogika - diagnoza i terapia
Format: pdf
180 KB
Prawo

Opiekunem praktyk na kierunku Prawo jest M. Fiedukowicz
e-mail: mfiedukowicz@san.edu.pl 

Psychologia

Opiekunem praktyk na kierunku Psychologia Kliniczna jest dr Ł. Prysiński

e-mail: lprysinski@san.edu.pl 

Socjologia

Opiekunem praktyk na kierunku Socjologia jest mgr Aleksandra Jaros. 
e-mail: ajaros@san.edu.pl 

Socjologia - regulamin
Format: pdf
361 KB
Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie

Opiekunem praktyk na kierunku Zarządzanie jest mgr A. Jaros
adres e-mail: ajaros@san.edu.pl 

Warunkiem zaliczenia praktyk jest doniesienie pełnej dokumentacji zawartej poniżej.

Regulamin praktyk - Zarządzanie
Format: pdf
436 KB

Oferty praktyk

Oferta praktyk dla studentów Fizjoterapii w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Łodzi.

Zapraszamy studentów do realizacji praktyk w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Łodzi przy ulicy Gdańskiej 117A.

 

Praktyki skierowane są do studentów kierunku fizjoterapia i odbywają się od poniedziałku do piątku. Bez weekendów. Studenci powinni mieć odpowiedni strój. Najlepiej mieć ze sobą skierowanie wydane przez Uczelnię i umówić się na wizytę telefonicznie pod nr 883 218 381.

Wolontariat sportowy w biegu Runmageddon Warszawa -Twierdza Modlin
Praktyki w PRO CIVIUM

Przypominamy, że w tym roku akademickim można skorzystać z praktyk w naszej organizacji w jeszcze jednej, ostatniej, grupie, rozpoczynającej zajęcia od 02 kwietnia, a kończących 31 mają 2024 roku (pakiet standardowy). W przypadku wyboru opcji realizacji praktyk we własnym tempie (pakiet indywidualny) zgłoszenia są przyjmowane do końca czerwca 2024 roku. Kolejne grupy uruchomione zostaną dopiero z dniem 01 października 2024 roku, w obu formułach. Zainteresowanych zapraszamy na stronę LINK

Po złożeniu formularza, każdy otrzyma niezbędny zestaw informacji.

Praktyki w Dzieło Pomocy Dzieciom Fundacji Ruperta Mayera
Praktyki w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym "Ziarenko"
Praktyki w Ośrodku Rozwoju i Psychoterapii- studenci Psychologii
Praktyki Szkoła Specjalna "Krok po Kroku"- studenci psychologii i pedagogiki
Praktyka przy projekcie ”Baza grobów Powstańców Warszawskich”

Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczęło w 2021 roku strategiczny projekt związany z upamiętnianiem Powstańców Warszawskich. Przygotowujemy bazę grobów Powstańców Warszawskich" w całej Polsce.

 

Chcemy zidentyfikować miejsca pochowków PW, którzy spoczęli nie tylko na Powązkach Warszawskich czy Cmentarzu Bródnowskim – gdzie możemy odszukać najwięcej kwater, ale także pragniemy zidentyfikować miejsca pochowku Powstańców, którzy osiedlili się w innych regionach kraju i tam też, po latach spoczęli na lokalnych nekropoliach. 

 

Podjęliśmy ogromny trud zweryfikowania istniejącej wiedzy na ten temat. Chcemy ją uporządkować, oznaczyć miejsca, gdzie hipotetycznie mogą spoczywać Powstańcy, zidentyfikować groby, które nie zostały oznaczone. Będzie to zarówno przyczynek do dogłębnych badań historycznych, ale także  impuls do renowacji kwater przez stosowne instytucje.

 

Projekt zakłada społeczny udział wielu osób i instytucji, ale kluczowym pozostaje jednak rzetelna historyczna kwerenda, która jest niezbędna, aby można było podjąć systemową opiekę nad grobami bohaterów, którym należy się szacunek i upamiętnienie.

W ramach Działu historycznego MPW powołaliśmy zespół historyków, który pracuje nad zbieraniem i weryfikacją danych do projektu. Wykonujemy także zdjęcia nagrobków w celu zamieszczenia ich w powstałej w ubiegłym roku bazie grobów Powstańców Warszawskich dostępnej na stronie Muzeum.

 

Tą drogą chcielibyśmy zaprosić Państwa do wspólnego działania proponując praktyki studentom wydziałów, które będą zainteresowane współpracą z nami w tym zakresie.

 

Z jednej strony zapraszamy studentów do odbycia stacjonarnych praktyk w ustalonym wspólnie terminie, a drugiej strony umożliwiamy także zdalną formę działań na rzecz projektu. Zakres prac przewiduje wówczas poszukiwania na lokalnych cmentarzach, kwerendy w księgach i literaturze przedmiotu oraz wykonanie fotografii kwater i oznaczenie ich geolokalizacji  według wytycznych przygotowanych przez nasz Zespół. Podstawą zaliczenia praktyk będzie wówczas wynik działań ustalonych przez opiekuna praktyk z ramienia Muzeum.

Praktykant w Dziale Rozliczeń Finansowych 

New Wave International Cargo to amerykańska firma z branży TSL, działająca na terenie USA i Polski, specjalizująca się w spedycji morskiej, drogowej i lotniczej. W związku z intensywnym rozwojem zespołu Międzynarodowej Spedycji Drogowej w Warszawie firma poszukuje   Praktykantów chcących zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe i rozwinąć swoją karierę w spedycji międzynarodowej.

Więcej informacji na stronie: https://nwic.traffit.com/public/an/Ym9jPQ== 

Praktykant w Dziale Międzynarodowej Spedycji Drogowej 

New Wave International Cargo to amerykańska firma z branży TSL, działająca na terenie USA i Polski, specjalizująca się w spedycji morskiej, drogowej i lotniczej. W związku z intensywnym rozwojem zespołu Międzynarodowej Spedycji Drogowej w Warszawie firma poszukuje   Praktykantów chcących zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe i rozwinąć swoją karierę w spedycji międzynarodowej.

Więcej informacji na stronie: https://nwic.traffit.com/public/an/YVlJPQ== 

Praktykant do działu marketingu

Firma Legendary Europe istnieje od stycznia 2018 roku. Wśród naszych usług znajduje się doradztwo obejmujące wszystkie etapy stworzenia biznesu i jego rozwoju. Legendary Europe działa w państwach regionu MENA.

Praktykat do działu marketingu
Format: pdf
114 KB
Nekera - płatne praktyki

Nekera to polskie biuro podróży, które zostało zbudowane przez zespół doświadczonych specjalistów z ponad 25-letnim stażem w międzynarodowej branży turystycznej i stawia na nowoczesne technologie, współpracę z Agentami oraz ofertę online. Jako touroperator współpracujemy z sieciami największych linii lotniczych, hoteli i miejsc wakacyjnych. Nekera zgodnie z prawem polskim i ustawą o świadczeniu usług turystycznych odprowadza składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG). W przypadku jakichkolwiek nieoczekiwanych kłopotów ze świadczeniem usług, wszyscy klienci Nekery i ich wpłaty są objęte ochroną TFG.

Nekera płatne praktykI
Format: pdf
135 KB
Letnia Akademia BGK

Program praktyk Banku Gospodarstwa Krajowego jest wysoce ceniony przez środowisko akademickie oraz stanowi doskonały punkt rozpoczynający profesjonalną karierę. Już szósty raz mamy przyjemność zaprosić studentów do udziału w programie praktyk #LetniaAkademiaBGK. Praktykanci będą mieli możliwość zaangażowania się w ciekawe i innowacyjne projekty bankowe. W swojej ofercie mamy także pakiet szkoleń merytorycznych z wybranego zakresu oraz szkolenia rozwojowe z umiejętności miękkich. Program ,,Letnia Akademia BGK” przygotowany jest przez różne jednostki banku, dzięki czemu daje praktykantom możliwość rozwoju w wybranym przez siebie obszarze. Uczestnikami programu od początku zajmuje się wyznaczony oraz przeszkolony do tej roli opiekun, który wdraża osobę do zespołu i wspiera w nauce codziennych zadań i obowiązków. Dodatkowo w tym roku planujemy działania mające na celu podniesienie świadomości o polskiej kulturze i tradycji w nowoczesnym wydaniu.

Formularz aplikacyjny oraz informacje na temat praktyk dostępne są na stronie internetowej www.bgk.pl/praktyki oraz tu: https://cutt.ly/HSAh16g 

Program praktyk bgk
Format: pdf
1.21 MB
Qt Qml Development Internship

Zespół Scythe Studio otwiera dla Was nabór na kolejną edycję praktyk! Dlaczego nasza oferta jest warta uwagi? Nie wymagamy doświadczenia zawodowego, dodatkowo oferujemy w pełni zdalny i asynchroniczny tryb pracy.

qt qml development internship
Format: docx
22 KB
Praktyki - Muzeum Powstania Warszawskiego

Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczęło w ubiegłym roku strategiczny projekt związany z upamiętnianiem Powstańców Warszawskich. Przygotowujemy bazę grobów Powstańców Warszawskich” w całej Polsce.

Praktyki muzeum
Format: pdf
54 KB
Phinance S.A.

Firma Phinance S.A., która poszukuje osób do pracy (ewentualnie na staż/praktykę).

Phinance S.A.
Format: docx
17 KB
Praktyki w MarketHub

Jesteśmy zespołem badaczy, analityków i infobrokerów o różnych specjalnościach, realizujemy projekty o wszechstronnej tematyce, dlatego naszym praktykantom umożliwiamy realizowanie różnorodnych zadań. Dołączając do nas, będziesz miał możliwość weryfikacji swoich umiejętności w wielu obszarach - sprawdzisz się w bezpiecznych warunkach oraz przy wsparciu przyjaznego zespołu.

Praktyki w markethub
Format: pdf
39 KB
SuperRoleModels

Jesteśmy warszawską fundacją SupeRoleModels i działamy w zakresie destygmatyzacji chorób psychicznych i uzależnień, a także przeciwdziałaniu wykluczenia osób nimi dotkniętych. Poszukujemy stażysty/ praktykanta/ wolontariusza do pracy w obszarach Digital Marketingu i Communication Design. Jesteśmy dość elastyczni w temacie długości stażu (od 1 do 3 miesięczny), intensywności pracy (20-30 h tygodniowo), formy pracy (hybrydowa) oraz charakteru współpracy (staż, praktyki, wolontariat. Staż będzie bezpośrednio nadzorowany przez prezeskę Fundacji. Poniżej zakres zadań, których może dotyczyć program stażu:

 • udział w zaprojektowaniu i realizacja komunikacji do różnych interesariuszy Fundacji;
 • kreowanie i ciągła aktualizacja kont Fundacji w mediach społecznościowych;
 • prowadzanie ankiet społecznych w naszych mediach społecznościowych;
 • czynny udział w promocji działalności i projektów Fundacji;
 • udział w nawiązywaniu współpracy z celebrytami i influencerami w charakterze honorowych ambasadorów Fundacji;
 • rozbudowa elektronicznej bazy kontaktowej potencjalnych partnerów i klientów Fundacji, tj. instytucji, organizacji i innych podmiotów;
 • nawiązanie kontaktu z poszczególnymi podmiotami z utworzonej bazy w celu przedstawienia naszej Fundacji i jej oferty;
 • utworzenie bazy danych dotyczących eventów i wydarzeń związanych z przedmiotem działalności Fundacji.
Superrolemodels
Format: pdf
13.88 MB
Praktyki studenckie w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w Departamencie ds. Teleinformatyki

Oferujemy możliwość realizacji praktyk w zakresie:

 • obsługi incydentów (I linia wsparcia) lub
 • testowania oprogramowania.

 

Dzięki praktykom realizowanym w PFRON studenci będą mieli możliwość:

 • zrealizować praktyki w dynamicznym, doświadczonym zespole,
 • podjęcia interesujących, ambitnych wyzwań,
 • dostępu do najnowszych technologii i narzędzi IT,
 • zdobycia praktycznej wiedzy m.in. z obsługi incydentów i zgłoszeń,
 • odbycia praktyk w przyjaznej i koleżeńskiej atmosferze,
 • realizacji praktyk w trybie hybrydowym,
 • uzyskania doświadczenia zawodowego w sektorze państwowym.

 

Pełna oferta praktyk studenckich dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: https://bip.pfron.org.pl/praca-w-funduszu/praktyki-wolontariaty-staze/praktyki-studenckie/.

Praktyki w dziale IT
Format: jpg
786 KB
Lantrans

Lantrans jest międzynarodową firmą transportową działającą na rynku od ponad 5 lat, posiadającą 3 oddziały (Polska, Ukraina, Niemcy). Poza usługami związanymi z logistyką na terenie Europy posiadamy także własny dział R&D oraz IT w ramach których, tworzymy narzędzia wspomagające procesy analityczne i decyzyjne dla zarządu z zakresu wywiadu gospodarczego. Ugruntowana pozycja na rynku oraz wykorzystanie autorskich, nowoczesnych systemów 
 do analizy rynku umożliwia nam nieustanne poszerzanie swojej działalności.

Praktyki Transport
Format: pdf
1.1 MB
Praktyki marketing
Format: pdf
1.14 MB
Praktyki studenckie w Seris Konsalnet

Miejsce pracy

 • Łódż

Zapewniamy:

 • elastyczne godziny odbywania praktyk
 • wsparcie doświadczonego opiekuna praktyk
 • zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej
 • możliwość podjęcia pracy po zakończeniu praktyk

Ponadto poznasz:

 • ścieżkę rozwoju zawodowego w naszych strukturach
 • możliwości zdobycia dodatkowych uprawnień i podjęcia pracy (m.in. Certyfikat Stewarda PZPN oraz zaświadczenia członka służby informacyjnej i porządkowej na imprezy masowe - nie zwlekaj, zbieramy zgłoszenia już teraz!)

 

Link: do oferty: https://ats.hrlink.pl/advc/MjYzOC00OS0xODcxOS17ImFkdmVydGlzZW1lbnRfaWQiOjE5Njc1LCJjb3VudHJ5X2lkIjoxLCJhZHZlcnRpc2VtZW50X3RlbXBsYXRlX2lkIjo2NywiZm9ybV90ZW1wbGF0ZV9pZCI6MjV9LTIyNjQw 

Fundacja Głos Młodych - oferta praktyki

Statut “Fundacji na rzecz promocji i rozwoju – Głos Młodych” ustanowiony został aktem notarialnym w dniu 16 września 2009 roku. Fundacja jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, zajmującą się promowaniem i wspieraniem osób uzdolnionych. Fundacja jednocześnie angażuje się we wszelkiego rodzaju inicjatywy kulturalne, edukacyjne oraz społeczne – pomagając w ich realizacji. Stawia sobie za cel wspomaganie materialne i merytoryczne osób utalentowanych, tak, aby stworzyć im odpowiednie warunki do rozwoju. Ma ona również na celu promowanie Polski i jej dziedzictwa kulturowego na arenie międzynarodowej. Uczestnicy programów w oparciu o ustalone wcześniej kryteria, działają w zespołach, kreując tym samym własne projekty, jednocześnie stając się ich menedżerami; dlatego aby pomóc im w realizacji własnych pomysłów, będziemy również starali się udzielać im potrzebnego wsparcia finansowego.

Nasze wymagania:

 • czynne prawo jazdy kat. B
 • samodzielność w opracowywaniu treści, lekkie pióro
 • kreatywność, wielozadaniowość, umiejętność działania pod presją czasu, lekkość nawiązywanie kontaktów
 • orientacja w bieżących wydarzeniach społecznych, politycznych i kulturalnych w naszym regionie
 • biegła obsługa mediów społecznościowych
 • mile widziane doświadczenie

Co oferujemy:

 • stałe i stabilne zatrudnienie, elastyczne formy pracy (umowa o pracę)
 • możliwość realizacji własnych pomysłów
 • rozwój zawodowy
 • przyjazną atmosferę w zgranym zespole

CV prosimy przesyłać na adres e-mail: samsik@tvbelchatow.pl 

CONSIDO - pomocnik

Poszukiwany/a praktykant/ka który/a jest dokładny/a, niemal pedantyczny/a.

Głównym zadaniem jest selekcjonowanie, przypisywanie faktur, kontakt z księgowością, obsługa administracyjna - na razie jako pomocnik. 

Wynagrodzenie za praktykę to 800 zł miesięcznie. Liczba miejsc ograniczona.

 

CV proszę przesyłać na adres abk@san.edu.pl 

CONSIDO - social media
Consido szuka praktykantów którzy mają rozeznanie w social mediach.
 
Kontakt pod e-mailem: abk@san.edu.pl - prośba o wysyłanie CV.
Wynagrodzenie za praktykę to 800 zł, liczba miejsc ograniczona.
Mały Domek Przedszkole - Oferta pracy i oferta praktyk

Zapraszamy wszystkich studentów kierunków pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz kierunków pokrewnych do odbycia praktyk studenckich w Przedszkolu Mały Domek w Zgierzu. Będziecie Państwo mieli okazję zobaczyć nowoczesną, kameralna placówkę, zgłębić i w praktyce doświadczyć zawodu nauczyciela, poznać elementy pedagogiki Marii Montesorii oraz założenia i zajęcia z edukacji leśnej. Zobaczycie czym jest dokumentacja nauczyciela, jak prowadzić zajęcia i układać plan dnia dla najmłodszych. Zajrzycie na nasze profile FB, żeby zobaczyć jak pracujemy: FB Mały Domek Zgierz oraz Mały Domek Filia Zgłoszenia na: kontakt@malydomekzgierz.pl lub na numer telefonu 575 550 530