Cyberbezpieczeństwo
O kierunku

Czas trwania studiów:
2 semestry

Forma:
niestacjonarne

Zjazdy:
średnio co 2 tygodnie

Liczba godzin dydaktycznych:
200 (w tym seminarium/projekt)

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni licencjackich, magisterskich, chcących poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z szeroko pojętą problematyką aspektów prawnych, ekonomicznych, technicznych, działalności deweloperskiej i zarządzania nieruchomościami  oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Ponadto studia skierowane są do pracowników przedsiębiorstw realizujących  projekty deweloperskie i zarządców nieruchomości.

Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę i umiejętności oraz kompetencje pozwalające nie tylko na właściwe zrozumienie i zastosowanie w pracy zawodowej nowoczesnych koncepcji, metod i technik zarządzania nieruchomościami, ale także niezbędne do udziału w zespole zajmującym się przygotowaniem i realizacją projektów deweloperskich. Absolwent będzie mógł pracować zarówno przy zarządzaniu i projektach mieszkaniowych, komercyjnych oraz inwestycjach typu „land development”. Będzie posiadał umiejętności pozwalające na przygotowanie projektów od strony organizacyjnej, formalnej, marketingowej oraz finansowej.

Cyberbezpieczeństwo to atrakcyjny kierunek kształcenia, umożliwiający wszechstronne, a zarazem specjalistyczne przygotowanie absolwentów do podejmowania służby (pracy) w:
- Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości (kierunek studiów dedykowany dla tego podmiotu)
- Policji
- Centralnym Biurze Śledczym Policji
- podmiotach bezpieczeństwa wewnętrznego (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Służbie Ochrony Państwa, Straży Granicznej i innych) - każda z tych formacji posiada komórki zajmujące się zwalczaniem cyberprzestępczości lub cyberbezpieczeństwem
- Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni 
- sektorze bezpieczeństwa cyfrowego (sektor finansowy, firmy branży IT)
- sektorze usług teleinformatycznych i telekomunikacyjnych
- instytucjach europejskich i międzynarodowych
- sądach, prokuraturach i kancelariach prawnych
- firmach detektywistycznych i wywiadowniach gospodarczych
- urzędach państwowych i jednostkach samorządu terytorialnego`
- firmach analitycznych (analiza ruchu intenetowego i zagrożeń w cyberświecie)
- firmach zbrojeniowych, energetycznych i medialnych (ochrona przed kradzieżą danych i cyfrową ingerencją)
- służbie zdrowia (ochrona danych wrażliwych)
- instytucjach prowadzących badania naukowe nad cyberprzestępczością i cyberbezpieczeństwem

Cyberprzestępstwo nie jest zwykłym przestępstwem, do którego wykrycia i ścigania wystarczają tradycyjne metody pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Cyberprzestępczość jest interdyscyplinarna i takie też musi być jej zwalczanie. Student w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Cyberbezpieczeństwo w SAN zapozna się z narzędziami informatycznymi stosowanymi do zwalczania cyberprzestępczości i praktycznym ich wykorzystaniem, stanem prawnym polskim i międzynarodowym w zakresie zwalczania cyberprzestępczości, współczesnymi trendami cyberprzestępczości i metodami stosowanymi przez przestępców w świecie cyfrowym, elementami informatyki śledczej, socjotechniką cyberprzestępczości oraz rolą Policji i innych podmiotów w krajowym systemie bezpieczeństwa cyfrowego. Pozna także zasady współpracy i koordynacji działań w zakresie cyberbezpieczeństwa pomiędzy sektorem publicznym a podmiotami z sektora prywatnego oraz zasady prowadzenia działań o charakterze prewencyjnym i profilaktycznym w odniesieniu do zagrożeń w cyberprzestrzeni.


Celem studiów jest w szczególności uzyskanie wiedzy i umiejętności przygotowujących do realizacji zadań dotyczących zwalczania cyberprzestępczości w zakresie: analizy sprawy (stanu faktycznego), oceny zachowania sprawcy i możliwości jego identyfikacji, ujawnienia i zabezpieczenia śladów i dowodów cyberprzestępstwa oraz prowadzenia rozpoznania internetowego, a także prowadzenia, nadzorowania i koordynacji działań pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz cyberbezpieczeństwa i obrony przed cyberatakami.

Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Cyberbezpieczeństwo

dr Michał Podgórski

- doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie

- absolwent WSPol w Szczytnie i Akademii Sztuki Wojennejw Warszawie

- uczestnik szkoleń kierunkowych w Europejskiej Akademii Policyjnej

- wykładowca na UW – zajęcia z prawa policyjnego dla studentów prawa

Program i realizacja

Forma zakończenia - egzamin pisemny.

Program studiów podyplomowych na kierunku Cyberbezpieczeństwo w SAN

 Program studiów realizowany jest w oparciu o następujące bloki kształcenia:

 • Prawno-karne aspekty cyberprzestępczości
 • Trendy cyberprzestępczości
 • Zwalczanie cyberprzestępczości w Polsce i na świecie (filary cyberbepieczeństwa)
 • Monitorowanie zagrożeń w internecie
 • Socjotechnika cyberprzestępczości
 • Informatyka śledcza
 • Narzędzia wspomagające zwalczanie cyberprzestępczości
 • Praktyka zwalczania cyberprzestępczości
 • Bezpieczeństwo komputerowe
 • Rola Policji w systemie bezpieczeństwa cyfrowego
Zasady naboru

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów: minimum I stopnia.

Elektroniczne składanie dokumentów

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie należy ustalić telefonicznie, czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (+48 666 347 889, 42 664 66 99)

 

Wymagane dokumenty:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz ze zdjęciem (3,5 cm  x 4,5 cm),
 • skan 1 egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze).

 

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

Składanie dokumentów w Dziale studiów podyplomowych

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie termin i godzinę wizyty (+48 66 347 889)

 

Wymagane dokumenty:

 • oryginał i ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał jedynie do wglądu),
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • 1 zdjęcie (3,5 cm  x 4,5 cm) przypięte do formularza rekrutacyjnego,
 • 2 wypełnione i podpisane umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych.

 

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

Opłaty

Opłat za czesne należy dokonywać w terminie zawartym w umowie.

Dane do przelewu:

Społeczna Akademia Nauk,

ul. Sienkiewicza 9,

90-113 Łódź

nr konta: (PKO BP SA I Oddział w Łodzi) 66 1020 3352 0000 1102 0225 4001

TYTUŁ: imię i nazwisko słuchacza, czesne – studia podyplomowe - wpisać nazwę kierunku

Promocje
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
20 % taniej - prestiżowy kurs PODOLOGIA - KOŁOBRZEG
20 % taniej - prestiżowy kurs PODOLOGIA - KOŁOBRZEG
600 ZŁ ZNIŻKI DLAABSOLWENTA, SŁUCHACZA LUB STUDENTA SAN
600 ZŁ ZNIŻKI DLA
ABSOLWENTA, SŁUCHACZA
LUB STUDENTA SAN
RAZEM RAŻNIEJ I TANIEJ - 600 ZŁ DLA CIEBIE I ZNAJOMEGO LUB DLA KOGOŚ RODZINY
RAZEM RAŻNIEJ I TANIEJ - 600 ZŁ DLA CIEBIE I ZNAJOMEGO LUB DLA KOGOŚ RODZINY
STUDIA PODYPLOMOWE JUŻ OD 200 ZŁ MIESIĘCZNIE
STUDIA PODYPLOMOWE JUŻ OD 200 ZŁ MIESIĘCZNIE
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz:

+48 666 347 889, +48 42 664 66 99

podyplomowe@san.edu.pl 

Skorzystaj z naszej oferty

Umów się na wizytę w Dziale Studiów Podyplomowych

Szanowni Państwo,
Dział Studiów Podyplomowych przyjmuje Interesantów

po  uprzednim ustaleniu terminu i godziny wizyty telefonicznie

 

+48 666 347 889 ,   +48 42 664 66 99

 

90-113 Łódź, ul. Kilińskiego 98
 (parter za recepcją)

 

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek - Czwartek 9-17
Piątek 8-16
(przed przybyciem należy umówić wizytę telefonicznie)