Nowoczesna administracja publiczna
O kierunku

Czas trwania studiów:
2 semestry

Forma:
niestacjonarne

Zjazdy:
średnio co 2 tygodnie

Liczba godzin dydaktycznych:
200 (w tym 40h na realizację projektu)

Oferta studiów podyplomowych Nowoczesna administracja publiczna skierowana jest do pracowników administracji publicznej oraz przyszłej kadry sektora publicznego.

Studia podyplomowe zostały dostosowane do zmieniających się uwarunkowań w działalności administracji publicznej, a w szczególności samorządu terytorialnego.

Dzięki tym studiom absolwenci zdobędą wiedzę z zakresu bezpiecznego zarządzania danymi, obsługi oprogramowania GIS, nowego podejścia do zarządzania zespołem, czy współpracy międzysektorowej.

Zmieniające się uwarunkowania prowadzą do konieczności szybkiej adaptacji. Jest to domena zarówno administracji publicznej funkcjonującej w miastach, jak i na obszarach wiejskich. Sprawne zarządzanie musi być oparte na wiedzy i potencjale drzemiącym w jednostkach publicznych. Właściwe podejmowanie decyzji w administracji publicznej powinno być oparte na danych, narzędziach, odpowiednich sposobach współdziałania oraz zarządzania. To te elementy pozwalają na sprawne zarządzanie.

Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Nowoczesna administracja publiczna

dr hab. Marcin Feltynowski

Prof. UŁ: doktor habilitowany w dyscyplinie ekonomia i finanse, profesor Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Gospodarki Samorządu Terytorialnego. Ekspert w zakresie zarządzania przestrzenią, polityki opartej na dowodach oraz wykorzystania informacji przestrzennej w działaniach władz szczebla samorządowego. Praktyk samorządowy. W swoim dorobku posiada także liczne projekty o charakterze naukowym, aplikacyjnym, które realizował przy współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. 
Autor ponad 70 publikacji naukowych, w tym czterech monografii. Współpracował z naukowcami z uczelni zagranicznych, między innymi w: Tarnopolu, Bańskiej Bystrzycy, Brunszwiku, Berlinie, czy Goteborgu.

Wykładowcy studiów podyplomowych Nowoczesna administracja publiczna

dr inż. Wiktor Wróblewski
dr Małgorzata Marks-Krzyszkowska
dr Agnieszka Rzeńca
Program i realizacja

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów.

Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej.

Program studiów podyplomowych na kierunku RODO, ochrona danych osobowych, audyt wewnętrzny w SAN

 Program studiów realizowany jest w oparciu o następujące bloki kształcenia:

BLOK I

1.Sposoby pozyskiwania danych w administracji publicznej

2.Bezpieczeństwo danych w obiegu dokumentów

3.Polityka oparta na dowodach – jak podejmować właściwe decyzje

4.Systemy informacji przestrzennej w działaniach samorządów

 

BLOK II

1.Narzędzia identyfikacji potrzeb aktorów lokalnych

2.Narzędzia finansowe w administracji publicznej

3.Kompetencje miękkie w nowoczesnej administracji

BLOK III

1.Aktywizacja i partycypacja społeczności lokalnych

2.Samoświadczenie w obszarze usług publicznych

3.RODO w działaniach administracji publicznej

4.Kapitał intelektualny w rozwoju miasta i regionu

 

BLOK IV

1.Tymczasowe użytkowanie terenu

2.Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi w administracji publicznej

3.Zintegrowane zarządzanie w JST

4.Budowanie odporności miast i regionów na zmiany klimatu

Zasady naboru

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów: minimum I stopnia.

Elektroniczne składanie dokumentów

Zanim Państwo prześlą dokumenty elektronicznie należy ustalić telefonicznie, czy dział przyjmuje już dokumentację na wybrany kierunek (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

 

Wymagane dokumenty:

  • skan dyplomu ukończenia studiów,
  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
  • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz ze zdjęciem (3,5 cm  x 4,5 cm),
  • skan 1 egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze).

 

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

Składanie dokumentów w Dziale studiów podyplomowych

Przed pojawieniem się w dziale należy ustalić telefonicznie termin i godzinę wizyty (+48 42 664 66 99, +48 42 664 66 11)

 

Wymagane dokumenty:

  • oryginał i ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał jedynie do wglądu),
  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
  • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
  • 1 zdjęcie (3,5 cm  x 4,5 cm) przypięte do formularza rekrutacyjnego,
  • 2 wypełnione i podpisane umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych.

 

Dokumenty znajdą Państwo w zakładce: DOKUMENTY

Opłaty

Opłat za czesne należy dokonywać w terminie zawartym w umowie.

Dane do przelewu:

Społeczna Akademia Nauk,

ul. Sienkiewicza 9,

90-113 Łódź

nr konta: (PKO BP SA I Oddział w Łodzi) 66 1020 3352 0000 1102 0225 4001

TYTUŁ: imię i nazwisko słuchacza, czesne – studia podyplomowe - wpisać nazwę kierunku

Promocje
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
20 % taniej - prestiżowy kurs PODOLOGIA - KOŁOBRZEG
20 % taniej - prestiżowy kurs PODOLOGIA - KOŁOBRZEG
600 ZŁ ZNIŻKI DLAABSOLWENTA, SŁUCHACZA LUB STUDENTA SAN
600 ZŁ ZNIŻKI DLA
ABSOLWENTA, SŁUCHACZA
LUB STUDENTA SAN
RAZEM RAŻNIEJ I TANIEJ - 600 ZŁ DLA CIEBIE I ZNAJOMEGO LUB DLA KOGOŚ RODZINY
RAZEM RAŻNIEJ I TANIEJ - 600 ZŁ DLA CIEBIE I ZNAJOMEGO LUB DLA KOGOŚ RODZINY
STUDIA PODYPLOMOWE JUŻ OD 200 ZŁ MIESIĘCZNIE
STUDIA PODYPLOMOWE JUŻ OD 200 ZŁ MIESIĘCZNIE
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
PROMOCJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE - DUŻO TAŃSZE SZKOLENIA!
Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz:

+48 666 347 889, +48 42 664 66 99

podyplomowe@san.edu.pl 

Skorzystaj z naszej oferty

Umów się na wizytę w Dziale Studiów Podyplomowych

Szanowni Państwo,
Dział Studiów Podyplomowych przyjmuje Interesantów

po  uprzednim ustaleniu terminu i godziny wizyty telefonicznie

 

+48 666 347 889 ,   +48 42 664 66 99

 

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9, pok. 19
 (parter, na końcu korytarza)

 

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek - Czwartek 9-17
Piątek 8-16
(przed przybyciem należy umówić wizytę telefonicznie)