Bezpieczeństwo narodowe
O kierunku

Czas trwania studiów:
3 lata

Typ:
I stopnia

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne / on-line

Tytuł na dyplomie:
Licencjat

Limit miejsc:
stacjonarne 80 osób, niestacjonarne 120 osób

Kontynuowanie:
dostępne studia II stopnia

Kierunek akredytowany przez CEEMAN IQA Accreditation

Na kierunku Bezpieczeństwo narodowe I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie zdobędziesz wiedzę z obszaru obrony narodowej, bezpieczeństwa militarnego oraz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, a także z obszaru zarządzania kryzysowego i ratownictwa. 

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe I stopnia znajdują zatrudnienie zarówno w w Służbie Więziennej, Straży Miejskiej, Policji, jak i w administracji samorządowej, jak i pozarządowej.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w SAN w Warszawie umożliwiają przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa oraz kształtowanie rozumienia podstaw teoretycznych wiedzy związanej z zagadnieniami współczesnego bezpieczeństwa państwa i jego organów, zarządzania kryzysowego, procesów społeczno-politycznych, umocowań prawnych związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa oraz obronności państwa i bezpieczeństwa militarnego.

Dlaczego warto studiować Bezpieczeństwo narodowe I stopnia w Społecznej Akademii Nauk?

Akredytacja Ceeman dla Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie filii SAN w Warszawie
Akredytacja Ceeman dla Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie filii SAN w Warszawie
Poznanie specyfiki pracy centrum zarządzania kryzysowego od podszewki
Poznanie specyfiki pracy centrum zarządzania kryzysowego od podszewki
Zajęcia prowadzone przez praktykujących w służbach mundurowych i administracji specjalistów
Zajęcia prowadzone przez praktykujących w służbach mundurowych i administracji specjalistów
Wiele zniżek studenckich specjalnie dla studentów SAN
Wiele zniżek studenckich specjalnie dla studentów SAN
Pokazy sprzętu i wyposażenia służb mundurowych
Pokazy sprzętu i wyposażenia służb mundurowych
Udział w grach decyzyjnych i szkoleniu strzeleckim
Udział w grach decyzyjnych i szkoleniu strzeleckim

Bezpieczeństwo narodowe I stopnia w SAN Warszawa - opinie

“Ukończenie studiów na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Społecznej Akademii Nauk było najlepszym wyborem. Robię to, co od zawsze chciałam i to za godne wynagrodzenie”  

 

Marek Jaworski

Opłaty

Bezpieczeństwo narodowe SAN Warszawa - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

550450 zł*

II ROK12690 zł 590 zł*
III ROK10790 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK27502250 zł*

3850 zł 3150 zł*

II ROK3450 zł 2950 zł*4830 zł 4130 zł*
III ROK3950 zł3950 zł

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK6600 zł 5400 zł*
II ROK8280 zł 7080 zł*
III ROK7900 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 450 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

550 zł 400 zł*

II ROK12550 zł 450 zł*
III ROK10650 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2500 zł 2000 zł*

3500 zł 2800 zł*

II ROK2750 zł 2250 zł*3850 zł 3150 zł*
III ROK3250 zł3250 zł

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK6000 zł 4800 zł*
II ROK6600 zł 5400 zł*
III ROK6500 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 400 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem zniżki na czesne

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Zniżka na czesne
Zniżka na czesnestudiuj od 300 zł/mies.
i zyskaj nawet do 3000 zł zniżki
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja Dzień Otwarty
Promocja Dzień Otwarty
SZCZEGÓŁY
Promocja Młody Medyk
Promocja
Młody Medyk
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Społecznej Akademii Nauk

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe umożliwiają przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa oraz kształtowanie rozumienia podstaw teoretycznych wiedzy związanej z zagadnieniami współczesnego bezpieczeństwa państwa i jego organów, zarządzania kryzysowego, procesów społeczno-politycznych, umocowań prawnych związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa oraz obronności państwa i bezpieczeństwa militarnego.
 
Koncepcja kształcenia na studiach kierunku Bezpieczeństwo narodowe uwzględnia kształcenie specjalistów, których wiedza i znajomość zagadnień z obszaru bezpieczeństwa przygotowuje do pracy w administracji publicznej, siłach zbrojnych, policji, straży pożarnej, innych służbach mundurowych, służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i przemysłowej oraz w instytucjach państwa zajmujących się ochroną przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

 

Uwaga: plan studiów może ulec zmianie.

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Współczesne systemy polityczne
 • Teoria bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo europejskie i euroatlantyckie
 • Polityka i strategia bezpieczeństwa
 • Ochrona i obrona narodowa
 • System bezpieczeństwa narodowego
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Międzynarodowe stosunki wojskowe
 • Podstawy systemu zwalczania zagrożeń terrorystycznych
 •  Bezpieczeństwo ekologiczne
 • Transgraniczne zagrożenia bezpieczeństwa
 • Współczesne aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • System penitencjarny jako element bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Proces decyzyjny w instytucjach bezpieczeństwa państwa
 • Wybrane aspekty bezpieczeństwa społecznego
 • Diagnoza i analiza zagrożeń w społecznościach lokalnych
 • Projektowanie bezpieczeństwa lokalnego
 • Ochrona ludności i obrona cywilna
 • System zarządzania kryzysowego
 • Infrastruktura krytyczna państwa
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w zarządzaniu kryzysowym
 • Bezpieczeństwo publiczne jako zadanie własne samorządu terytorialnego
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Centra zarządzania kryzysowego - organizacja i zadania
 • Organizacja systemu ratownictwa
 • Siły Zbrojne RP – struktura i organizacja
 • Współczesne wojny i konflikty zbrojne – istota i przyczyny
 • Misje pokojowe – rodzaje, istota i podstawy działania
 • Międzynarodowe bezpieczeństwo militarne
 • Udział sił zbrojnych i jednostek specjalnych w minimalizowaniu współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa
 • Kierowane i dowodzenie w instytucjach bezpieczeństwa i obronności

Rekrutacja na kierunek Bezpieczeństwo narodowe I stopnia

Od kandydatów chcących podjąć studia I stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” wymagane jest świadectwo maturalne - brane są pod uwagę wyniki egzaminów z przedmiotów: język obcy nowożytny (poziom B1) i przedmiot do wyboru: wiedza o społeczeństwie, historia lub geografia. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy. Szczególne preferencje mają kandydaci posiadający świadectwo maturalne z wyróżnieniem i laureaci olimpiad i/lub konkursów przedmiotowych. O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów kwalifikacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniających oceny ze wskazanych przedmiotów. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek „Bezpieczeństwo narodowe”  tworzona jest wg kolejności uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym punktów zgodnie z planowanymi limitami przyjęć.

Specjalności

Bezpieczeństwo narodowe I stopnia SAN Warszawa - specjalności

Koncepcja kształcenia na studiach kierunku Bezpieczeństwo narodowe I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie uwzględnia kształcenie specjalistów, których wiedza i znajomość zagadnień z obszaru bezpieczeństwa przygotowuje do pracy w administracji publicznej, siłach zbrojnych, policji, straży pożarnej, innych służbach mundurowych, służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i przemysłowej oraz w instytucjach państwa zajmujących się ochroną przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Bezpieczeństwo państwa

Przygotowuje studentów do skutecznego udziału w funkcjonowaniu służb bezpieczeństwa państwa na poziomie lokalnym oraz centralnym oraz innych organizacji i instytucji powołanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Uzyskana wiedza i umiejętności z zakresu systemów bezpieczeństwa państwa na szczeblu rządowym, samorządowym oraz współpracy organów i instytucji, a także zadań wykonywanych przez służby porządku publicznego i siły zbrojne, znajomość ustroju administracji publicznej i zasady procesów decyzyjnych w instytucjach bezpieczeństwa państwa pozwalają na możliwość rozwoju zawodowego na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem w jednostkach samorządowych, rządowych oraz służbach mundurowych i służbach specjalnych. Specjalność pozwala na zdobycie umiejętności analizowania i oceniania zjawisk i procesów w sytuacjach nadzwyczajnych, określenia efektywności stosowanych metod oraz narzędzi z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa państwa oraz analizy i oceny współczesnych form obrony i ochrony ludności cywilnej oraz informacji niejawnych, w zakresie struktury i zadań sił zbrojnych na rzecz obronności kraju oraz ich funkcji w systemie obronnym państwa. Specjalność ta umożliwia pracę w: służbach mundurowych, instytucjach administracji samorządowej i rządowej np. Wydziałach Bezpieczeństwa, działach ds. bezpieczeństwa lub podmiotach gospodarczych specjalizujących się w obszarze bezpieczeństwa.

Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo 

Oferuje przyszłym absolwentom wiedzę w zakresie przepisów prawa i systemów standaryzacyjnych w sytuacjach kryzysowych, identyfikowania potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa oraz zagadnień z ochrony infrastruktury krytycznej oraz obrony cywilnej. Specjalność ma na celu wykształcenie świadomej postawy zawodowej absolwenta ukierunkowanej na pogłębianie zainteresowań specjalistycznych na dalszych etapach studiów związanych z bezpieczeństwem osób indywidualnych, prawnych i podmiotów gospodarczych w różnych wymiarach. Absolwent wykorzystuje w praktyce reguły i procesy wykorzystywane w zarządzaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych w obszarze bezpieczeństwa państwa, a także potrafi prawidłowo posługiwać się wybranymi narzędziami, by rozwiązywać problemy w zakresie zarządzania kryzysowego. Specjalność przygotowuje studentów do pracy w zespołach zarządzania kryzysowego w placówkach publicznych, organizacjach pożytku publicznego i firmach komercyjnych. W ramach programu specjalności duży nacisk położono na kwestie komunikacji w sytuacjach kryzysowych, negocjacje, metody radzenia sobie ze stresem – studenci poszerzają kwalifikacje zawodowe poprzez pogłębienie umiejętności miękkich. Program specjalności pozwala również na zdobycie umiejętności analitycznych poprzez wykorzystanie narzędzia dydaktycznego w postaci gier symulacyjnych, pozwalających absolwentom na właściwe zrozumienie, jakimi charakterystykami – wiedzą, umiejętnościami, ale także predyspozycjami psychicznymi – musi się odznaczać osoba kompetentnie reagująca na zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa państwa. Specjalność ta stanowi odpowiedź na wyzwania rynku regionalnego i krajowego, związane z przygotowaniem kadr na stanowiska ekspertów z zakresu zarządzania kryzysowego w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym państwa - organów porządku publicznego, administracji publicznej oraz podmiotów prywatnych, a także stanowi podstawy do podjęcia wyzwania prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Bezpieczeństwo militarne i obrona państwa

Studenci otrzymują wiedzę w zakresie dotyczącą zewnętrznych uwarunkowań obronnych RP, koncepcji obronności naszego kraju, sytemu obrony państwa, roli sił zbrojnych w systemie obronnym państwa, przygotowań obronnych Polski i kierunku transformacji jej systemu obronnego. Celem tej specjalności jest poznanie i zrozumienie problematyki obronności państwa w sposób kompleksowy, pozwalający na samodzielną diagnozę wrażliwych kwestii i znajdowania ich rozwiązań. Specjalność pozwala na zdobycie teoretycznych i praktycznych narzędzi pozwalających sprawnie poruszać się w tematyce obronności państwa. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i utrzymywania stałej gotowości obronnej państwa w okresie pokoju oraz jego obroną w czasie wojny. Po ukończeniu specjalności absolwent zyskuje kompetencje pozwalające na realizację planowych, skoordynowanych działań w sytuacjach największego zagrożenia. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w różnych instytucjach państwa zajmujących się szeroko pojętą obronnością, m.in. takich jak: w służbach mundurowych jak wojsko, straż graniczna, wywiad i kontrwywiad wojskowy oraz w administracji państwa i spółkach z zakresu przemysłu zbrojeniowego.

Wykładowcy

Opiekun kierunku Bezpieczeństwo narodowe SAN Warszawa

dr hab. Piotr Rozwadowski, prof. SAN
dr hab. Piotr Rozwadowski, prof. SAN
nadkomisarz w stanie spoczynku Sławomir Szymański
nadkomisarz w stanie spoczynku
Sławomir Szymański
inspektor w stanie spoczynku Paweł Karolak
inspektor w stanie spoczynku
Paweł Karolak
nadinspektor w stanie spoczynku Adam Maruszczak
nadinspektor w stanie spoczynku
Adam Maruszczak

Wykładowcy kierunku Bezpieczeństwo narodowe SAN Warszawa

Pełnomocnik Rektora inspektor w stanie spoczynku Paweł Karolak
Pełnomocnik Rektora nadinspektor w stanie spoczynku Adam Maruszczak
dr Jolanta Grębowiec-Baffoni
dr Michał Podgórski
dr Magdalena Płachecka
dr Michał Tumielewicz
r.pr Rafał Bielicki
Piotr Kinas
Kariera

Bezpieczeństwo narodowe SAN Warszawa – praca

Absolwent studiów na Bezpieczeństwie narodowym może realizować swoje plany zawodowe, podejmując pracę:

w Policji i Siłach Zbrojnych
w Służbach i inspekcji
w podmiotach gospodarczych np. agencje ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne, specjaliści ds. bezpieczeństwa
w strukturach Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej
w administracji rządowej, np. Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Centra Powiadamiania Ratunkowego
w organizacjach pozarządowych
w Służbie Więziennej
w organach administracji samorządowej
(gmina, powiat, województwo)
w ośrodkach doradczych
w strukturach Straży Miejskiej
w komórkach ds. bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich

Po ukończeniu studiów I stopnia, absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe.

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Bezpieczeństwo narodowe?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę naszych innych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Logistyka
Logistyka