Logistyka
O kierunku

Czas trwania studiów:
3 lata

Typ:
I stopnia

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
Licencjat 

Limit miejsc:
stacjonarne 40 osób, niestacjonarne 150 osób

Kontynuowanie:
dostępne studia II stopnia

Kierunek akredytowany przez CEEMAN IQA Accreditation

Studia na kierunku Logistyka I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie dają możliwość  zdobycia specjalistycznej wiedzy na temat procesów dystrybucji, zaopatrzenia produkcji, tworzenia i wyposażenia centrów dystrybucji oraz punktów przeładunkowych centrów logistycznych. Program studiów kładzie szczególny nacisk na procesy digitalizacji zarządzania logistycznego z wykorzystaniem Internetu oraz innowacyjnych rozwiązań ICT.

Absolwenci kierunku Logistyka I stopnia znajdują zatrudnienie w firmach transportowych, spedycyjnych, handlowych i produkcyjnych, centrach spedycyjnych oraz działających w obszarze ICT, gdzie kluczową rolę odgrywa zaopatrzenie, komunikacja oraz dystrybucja towarów, a także w wielu przedsiębiorstwach o strategicznym znaczeniu, zapewniających infrastrukturę transportową, np. w zakładach komunikacji miejskiej, na lotniskach, portach morskich oraz stacjach kolejowych.

Dlaczego warto studiować Logistykę I stopnia w Społecznej Akademii Nauk?

Akredytacja Ceeman dla Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie filii SAN w Warszawie
Akredytacja Ceeman dla Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie filii SAN w Warszawie
Szeroka współpraca z praktykami i potencjalnymi pracodawcami
Szeroka współpraca z praktykami i potencjalnymi pracodawcami
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Informatyczne laboratoria logistyczne do analizy i symulacji zdarzeń w realnych sutuacjach logistycznych
Informatyczne laboratoria logistyczne do analizy i symulacji zdarzeń w realnych sutuacjach logistycznych
Nowoczesne technologie w nauczaniu
Nowoczesne technologie w nauczaniu
Możliwość przygotowania do certyfikacji zawodowej
Możliwość przygotowania do certyfikacji zawodowej

Logistyka I stopnia w SAN Warszawa - opinie

“Logistyka to przyszłościowy kierunek studiów, po którym mamy duże szanse na znalezienie zatrudnienia atrakcyjnego pod względem wynagrodzenia."

 

Rafał Klimczak

Opłaty

Logistyka SAN Warszawa - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

500 zł  400 zł*

II ROK12720 zł  620 zł*
III ROK10800 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2500 zł  2000 zł*

3500 zł  2800 zł*

II ROK3600 zł  3100 zł*5040 zł  4340 zł*
III ROK4000 zł4000 zł

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK6000 zł  4800 zł*
II ROK8648640 zł  7440 zł*
III ROK8000 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 400 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

490 zł  390 zł*

II ROK12700 zł  600 zł*
III ROK10790 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2450 zł  1950 zł*

3430 zł  2730 zł*

II ROK3500 zł  3000 zł*4900 zł  4200 zł*
III ROK3950 zł3950 zł

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK5880 zł  4680 zł*
II ROK8400 zł  7200 zł*
III ROK7900 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 390 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem zniżki na czesne

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Zniżka na czesne
Zniżka na czesnestudiuj od 300 zł/mies.
i zyskaj nawet do 3000 zł zniżki
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja Dzień Otwarty
Promocja Dzień Otwarty
SZCZEGÓŁY
Promocja Młody Medyk
Promocja
Młody Medyk
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Logistyka I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Koncepcja kształcenia na studiach kierunku logistyka zakłada kształcenie specjalistów, których wiedza i znajomość zagadnień z obszaru logistyki przygotowuje do późniejszego wykonywania pracy logistyka.

 

Uwaga: plan studiów może ulec zmianie.

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Język obcy (do wyboru)
 • Filozofia / Etyka 
 • Psychologia / Socjologia 
 • Przedsiębiorczość 
 • Elementy prawa i ochrona własności intelektualnej 
 • Technologie informacyjne / Oprogramowanie użytkowe 
 • Wiedza o kulturze / Wiedza o sztuce
 • Zarządzanie
 • Ekonomia
 • Marketing 
 • Finanse
 • Rachunkowość
 • Metody ilościowe w zarządzaniu 
 • Badania i analizy rynku 
 • Współczesna logistyka 
 • Obsługa klienta w systemach logistycznych 
 • Organizacja i ekonomika transportu 
 • Zarządzanie jakością w logistyce 
 • Motywowanie i kierowanie zespołami w logistyce 
 • Logistyka zaopatrzenia 
 • Logistyka produkcji 
 • Logistyka dystrybucji 
 • Transport i spedycja w handlu krajowym i zagranicznym 
 • Zarządzanie wartością klienta 
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw 
 • Systemy informatyczne w logistyce 
 • Ekologistyka i logistyka zwrotna 
 • Proseminarium
 • Giełdy transportowe / Platformy sprzedażowe 
 • Gospodarka magazynowa / Zarządzanie magazynem 
 • Gospodarka elektroniczna / Systemy informatyczne w transporcie (Speed i SAP)
 • Dobre praktyki w logistyce / Optymalizacja w logistyce 
 • Rachunkowość w transporcie / Controlling w logistyce 
 • Bezpieczeństwo w transporcie / Logistyka sytuacji kryzysowych
 • Komunikacja biznesowa w logistyce 
 • Informatyzacja procesów dystrybucji 
 • Opakowania w logistyce 
 • Usługi logistyczne dla e-biznesu 
 • Strategie logistyczne 
 • Technologie usług magazynowych 
 • Organizacja i funkcjonowanie centrów logistycznych 
 • Logistyka on-line
 • Transport w systemach logistycznych 
 • Międzynarodowy rynek usług logistycznych 
 • Prawo transportowe
 • Telematyka w transporcie 
 • Transport ładunków 
 • Spedycja i procedury celne 
 • Logistyka miejska 
 • Ubezpieczenia w transporcie 
 • Zintegrowane planowanie w łańcuchach dostaw 
 • Nowe modele komunikacji w logistyce 
 • Cyfryzacja w logistyce 
 • Przedsiębiorczość w działalności logistycznej 
 • Systemy baz danych w logistyce 
 • Informatyka stosowana 
 • Systemy transakcyjne w logistyce 
 • Bezpieczeństwo informacji w logistyce
 • Zintegrowane zarządzanie w produkcji 
 • Technologie utrzymania ruchu 
 • Lean manufacturing 
 • Systemy transportu wewnętrznego 
 • Systemy produkcyjne 
 • Rachunek kosztów działań 
 • Audyt w zarządzaniu jakością 
 • Zarządzanie jakością w oparciu o TQM w logistyce

Rekrutacja na kierunek Logistyka I stopnia

Od kandydatów chcących podjąć studia I stopnia na kierunku „Logistyka”  wymagane jest świadectwo maturalne - brane są pod uwagę wyniki egzaminów z przedmiotów: język nowożytny (poziom B1) i przedmiotu do wyboru: matematyka, geografia lub informatyka. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy. Szczególne preferencje mają kandydaci posiadający świadectwo maturalne z wyróżnieniem i laureaci olimpiad i/lub konkursów przedmiotowych. O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów kwalifikacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniających oceny ze wskazanych przedmiotów. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek „Logistyka” tworzona jest wg kolejności uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym punktów zgodnie z planowanymi limitami przyjęć.

Specjalności

Logistyka I stopnia SAN Warszawa - specjalności

Wyróżnikiem studiów na kierunku Logistyka I stopnia w SAN w Warszawie jest praktyczne podejście do nauczania logistyki na wszystkich etapach studiów. Ćwiczenia i konwersatoria z praktykami odbywają się już na pierwszych semestrach. Im dalej, tym więcej zajęć praktycznych. Nasi studenci spotykają się na zajęciach ze specjalistami-praktykami w ramach wybranych specjalności. Studenci w ramach zajęć mają między innymi możliwość zdobycia certyfikatu w zakresie systemu zarządzania jakością w logistyce (DEKRA ) oraz wykorzystania zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP w logistyce (Microsoft). Szczególny nacisk kładziemy na wymianę doświadczeń. Ale nie tylko w kontakcie nauczyciel-student, ale także student-student. Nasi słuchacze, to często praktycy, którzy zdobyte doświadczenie zawodowe uzupełniają wiedzą teoretyczną. Są oni źródłem praktycznej, gorącej wiedzy logistycznej dla mniej doświadczonych koleżanek i kolegów. Takie podejście wymiany doświadczeń wspierane przez wykładowców to niezawodny sposób na rozwój kariery zawodowej w logistyce.

Logistyka handlu i dystrybucji

Podczas studiów na specjalności „Logistyka handlu i dystrybucji” studenci zapoznają się z tajnikami procesów dystrybucyjnych, nabywają wiedzę związaną z wykorzystywaniem systemów informatycznych w tych procesach, a także nabywają umiejętności związane z zarządzaniem logistyką w sieciach dystrybucyjnych. Absolwenci tej specjalności orientują się w zasadach funkcjonowania centrów logistycznych oraz znają strategie logistyczne występujące w handlu. Istotnym elementem tej specjalności jest również pokazanie oddziaływania procesów komunikacji na prawidłowość funkcjonowania łańcuchów logistycznych

Transport - spedycja - logistyka

Absolwenci specjalności „Transport – spedycja – logistyka”  to osoby, które swoją karierę zawodową chcą związać z firmami, które świadczą usługi transportowe. Celem specjalności jest wykształcenie kompetentnej kadry spedytorów, organizujących terminowy przewóz towarów. Absolwent pozyskuje wiedzę w zakresie międzynarodowego rynku usług logistycznych, prawa transportowego, logistyki miejskiej oraz ubezpieczeń w transporcie. Absolwent specjalności jest przygotowany do m.in.: planowania i organizowania transportu ładunków, zastosowania technologii informatycznych, telekomunikacyjnych, i pomiarowych zarządzania transportem, przygotowywania odprawy celnej towarów oraz prowadzenia nadzoru nad realizowanymi zleceniami. Program studiów przygotowuje do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika (egzamin zewnętrzny).

Wykładowcy

Wykładowcy kierunku Logistyka SAN Warszawa

dr inż. Wiesław Błażejczyk
dr Katarzyna Świerszcz
dr Artur Fiks
mgr Mariusz Kordalski
dr Jarosław Winiarski 
Kariera

Logistyka SAN Warszawa – praca

Absolwenci Logistyki będą przygotowani do podjęcia pracy w charakterze menedżera oraz specjalisty ds. zarządzania logistycznego w firmach zajmujących się: transportem, spedycją, organizacją wewnętrznych i zewnętrznych przepływów materiałów, ludzi i informacji, funkcjonujących na rynku krajowym i międzynarodowym.

 

Po ukończeniu studiów na kierunku Logistyka I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie możesz podjąć pracę:

w przedsiębiorstwach zajmujących się logistyką, zaopatrzeniem, dystrybucją i handlem
w firmach spedycyjnych przy: controllingu, harmonogramowaniu, rozliczeniach, planowaniu przepływów
jako menedżer organizacji ruchu transportowego w firmach transportowych
jako menedżer odpowiedzialny za balansowanie zdolności produkcyjnych
jako specjalista ds. jakości, standaryzacji i kontroli procesów
jako pracownik służb utrzymania ruchu lotniczego
jako kierownik centrum magazynowania i dystrybucji
jako pracownik jednostek doradczych i innych organizacji, w których wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna, techniczna i informatyczna
jako specjalista ds. handlu elektronicznego
jako doradca biznesowy w zakresie logistyki

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Logistyka można kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie, na specjalności Logistyka w Zarządzaniu.

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Logistyka?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Logistyka
Logistyka