Psychologia
O kierunku

Czas trwania studiów:
5 lat

Typ:
jednolite magisterskie

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
Magister

Limit miejsc:


Kontynuowanie:
Studia psychologiczne są warunkiem niezbędnym do podjęcia szkoleń służących do zdobycia umiejętności i uprawnień do prowadzenia psychoterapii.

Psychologia to kierunek dla osób zainteresowanych poznaniem i wytłumaczeniem różnych przejawów ludzkich aktywności, rozpoczynając od ich motywów, a na indywidualnych i społecznych skutkach kończąc. Odkrywanie tajników ludzkiej natury i mechanizmów kształtujących wnętrze człowieka jest niezwykle interesujące, zwłaszcza dzisiaj, gdy tempo współczesnego świata generuje tak wiele zmian w psychice jednostki.

Studia z zakresu Psychologii dają możliwość zgłębienia tej wiedzy i zdobycia umiejętności niezbędnych, by nieść pomoc i wsparcie drugiemu człowiekowi. Proponowane specjalizacje pozwalają ukierunkować się na wybór przyszłej ścieżki kariery i rozwoju zawodowego.

Dlaczego warto studiować Psychologię w Społecznej Akademii Nauk?

Kładziemy nacisk na praktykę
Kładziemy nacisk na praktykę
Interesujące specjalności
Interesujące specjalności
Kształcenie umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy psychologa
Kształcenie umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy psychologa
Przygotowanie do pracy w zawodzie
Przygotowanie do pracy w zawodzie
Doświadczona kadra dydaktyczna
Doświadczona kadra dydaktyczna
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN

Psychologia w SAN Warszawa - opinie

“Studia skończyłam w ubiegłym roku i polecam. Uczelnia kładzie nacisk przede wszystkim na praktykę, co w obecnych czasach jest ogromnie ważne. Teoria teorią, ale oczywistym jest to, że to umiejętności praktyczne są najbardziej cenione w pracy. Kierunek daje naprawdę duże możliwości."

 

Ilona Górska

 

Opłaty

Psychologia SAN Warszawa - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

640 zł 540 zł*

II ROK12730 zł 630 zł*
III ROK12730 zł
IV ROK12830 zł
V ROK10980 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK3200 zł 2700 zł*

4480 zł 3780 zł*

II ROK3650 zł 3150 zł*5110 zł 4410 zł*
III ROK3650 zł5110 zł
IV ROK4150 zł5810 zł
V ROK4900 zł4900 zł

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK7680 zł 6480 zł*
II ROK8760 zł 7560 zł*
III ROK8760 zł
IV ROK9960 zł
V ROK9800 zł 

 

Najniższa cena sprzed 30 dni: 540 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

600 zł 500 zł*

II ROK12680 zł 580 zł*
III ROK12680 zł
IV ROK12750 zł
V ROK10960 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK3000 zł 2500 zł*

4200 zł 3500 zł*

II ROK3400 zł 2900 zł*4760 zł 4060 zł*
III ROK3400 zł4760 zł
IV ROK3750 zł5250 zł
V ROK4800 zł4800 zł

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK7200 zł 6000 zł*
II ROK8160 zł 6960 zł*
III ROK8160 zł
IV ROK9000 zł
V ROK9600 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 500 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem zniżki na czesne

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Zniżka na czesne
Zniżka na czesnestudiuj od 300 zł/mies.
i zyskaj nawet do 3000 zł zniżki
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja Dzień Otwarty
Promocja Dzień Otwarty
SZCZEGÓŁY
Promocja Młody Medyk
Promocja
Młody Medyk
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Psychologia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Program kształcenia odpowiada na zapotrzebowania rynku i stale rozwijające się potrzeby społeczne zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Psychologia wykorzystywana jest dziś dla celów diagnostycznych i terapeutycznych, ale jest też podstawą wielu ważnych dziedzin ludzkiej aktywności i oddzielnych dyscyplin naukowych: zarządzania zasobami ludzkimi, biznesu, marketingu (także politycznego), pedagogiki, sportu czy zarządzania kryzysowego. Od wielu lat należy do najbardziej popularnych i wybieranych kierunków studiów.

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Przedmioty ogólnokształcące, filozofia, podstawy logiki, socjologia
 • Statystyka i psychometria
 • Psychologia ogólna – osobowości, procesów poznawczych, emocji i motywacji
 • Psychologia zdrowia
 • Psychologia kliniczna i psychopatologia
 • Psychologia rozwoju człowieka i wychowawcza
 • Psychologia osobowości i różnic indywidualnych
 • Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa
 • Psychoterapia
 • Psychologia zdrowia, stresu
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia zarządzania
 • Zachowania konsumenckie i marketing
 • Psychologia ekonomiczna
 • Rozwój osobisty i kształtowanie talentów
 • Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży
 • Rozmowa i wywiad w psychologii
 • Psychoonkologia – teoria i praktyka kliniczna
 • Psychologiczne problemy niepełnosprawności
 • Wybrane metody diagnozy w psychologii klinicznej
 • Zaburzenia osobowości
 • Diagnoza neuropsychologiczna – teoria i praktyka
 • Metody diagnozy małego dziecka
 • Projekcyjne techniki diagnostyczne
 • Techniki poznawczo-behawioralne w terapii zaburzeń
 • Treningi antystresowe
 • Psychoterapia – ujęcie integracyjne
 • Praca z grupą w terapii uzależnień
 • Interwencja kryzysowa – teoria i praktyka
 • Psychologia przedsiębiorczości
 • Psychologiczna analiza zawodu
 • Negocjacje i mediacje
 • Psychologiczne aspekty budowania wizerunku
 • Wybrane aspekty współczesnego marketingu
 • Psychologiczne aspekty rynku pracy
 • Metodyka prowadzenia zajęć warsztatowych
 • Coaching i mentoring – narzędzia wspierania rozwoju kariery
 • Psychologia przywództwa
 • Psychologia motywowania personelu
 • Techniki i narzędzia wywierania wpływu
 • Język komunikatu perswazyjnego
 • Doradztwo zawodowe w edukacji i służbach zatrudnienia
 • Metodyka doradztwa zawodowego 

Rekrutacja na kierunek Psychologia

Od kandydatów chcących podjąć jednolite studia magisterskie na kierunku „Psychologia” wymagane jest świadectwo maturalne - brane są pod uwagę wyniki egzaminów z przedmiotów: język nowożytny (poziom B1) i przedmiot do wyboru: historia, biologia, wiedza o społeczeństwie. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy. Szczególne preferencje mają kandydaci posiadający świadectwo maturalne z wyróżnieniem i laureaci olimpiad i/lub konkursów przedmiotowych. O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów kwalifikacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniających oceny ze wskazanych przedmiotów. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek „Psychologia” tworzona jest wg kolejności uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym punktów zgodnie z planowanymi limitami przyjęć.

Specjalności

Psychologia studia jednolite magisterskie SAN Warszawa - specjalności

Koncepcja kształcenia na kierunku Psychologia Społecznej Akademii Nauk zakłada elastyczność kształcenia poprzez oferowane specjalności. Oznacza to, że kształcenie jest dostosowywane do dynamicznie rozwijającego się rynku pracy i zapewnia spójność koncepcji z celami strategicznymi Uczelni i Wydziału. Studenci kierunku Psychologia na studiach jednolitych magisterskich w Warszawie w ramach studiów mają do wyboru dobrze osadzone w potrzebach rynku pracy następujące specjalności:

Psychologia zdrowia i kliniczna

Absolwent po specjalności Psychologii zdrowia i klinicznej uzyskuje kwalifikacje przygotowujące do prowadzenia działań edukacyjnych i promowania zdrowia, stawiania diagnoz oraz niesienia psychologicznej osobom borykającym się z różnymi trudnościami natury psychicznej i chorobami somatycznymi, osobom w kryzysie. Specjalność przygotowuje do pracy w roli psychologa w szpitalach, poradniach specjalistycznych oraz zakładach opiekuńczych i hospicjach, placówkach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej. Absolwent, który ukończy tą specjalność może pracować w organizacjach zaangażowanych w wychowanie zdrowotne oraz jako specjalista w placówkach usługowych i pomocowych.

Psychologia doradztwa zawodowego

Absolwent specjalności związanej z Psychologią doradztwa zawodowego posiada kompetencje umożliwiające planowanie i realizowanie strategii personalnych w organizacji, w tym procesów rekrutacji i selekcji pracowników, zarządzania konfliktem z wykorzystaniem znajomości strategii i technik negocjacyjnych i mediacji, planowania polityki kadrowej, kierowanie zespołem i motywowanie pracowników w różnych typach organizacji. Jest przygotowany do wspierania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w konstruowaniu indywidualnych ścieżek kariery, przy wykorzystaniu umiejętności do diagnozowania zainteresowań i predyspozycji zawodowych,. Specjalność pozwala na zatrudnienie w przedsiębiorstwach na stanowiskach specjalistów do spraw zarządzania personelem, kierowników, menadżerów, coachów i mentorów, pomagających w wytyczaniu i realizacji ścieżek rozwoju kariery. Można pracować w publicznych i niepublicznych służbach zatrudnienia, agencjach doradztwa zawodowego i personalnego, w realizacji projektów ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów społecznych środowisk lokalnych.

Psychologia biznesu

Psychologia biznesu to dziedzina, która pozwala na zastosowanie wiedzy psychologicznej w kontekście m.in. działalności gospodarczej. Studenci tego kierunku po ukończeniu kształcenia będą posiadać umiejętność analizy w zachowaniach konsumenckich oraz procesów rekrutacji, co pozwoli im na skuteczne radzenie sobie z kwestią podejmowania decyzji w obszarze marketingu czy zarządzania zasobami ludzkimi. Studia na kierunku psychologia biznesu dają również możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej perswazji, negocjacji czy motywacji pracowników. Jest to kierunek bardzo przyszłościowy, który zapewnia szerokie spektrum możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów.

Wykładowcy

Opiekun kierunku Psychologia SAN Warszawa

dr Aleksandra Gradowska, prof. SAN

Wykładowcy kierunku Psychologia SAN Warszawa

prof. dr hab. n. med. Wojciech Gruszczyński
dr Marek Krawiec
dr Małgorzata Roślak-Olczyk
dr Łukasz Prysiński
dr Marta Bem
dr Żaneta Ptak-Kostecka
mgr Katarzyna Chotkowska
Kariera

Psychologia SAN Warszawa – praca

Absolwent studiów na kierunku Psychologia jest przygotowany do pracy w obszarach psychologii klinicznej i psychologii zdrowia, psychologii wychowawczej i psychologii rozwoju człowieka, specjalizuje się w zakresie trudności szkolnych, psychologii penitencjarnej i sądowej, psychologii sportu, zarządzania, biznesu i doradztwa zawodowego. Może zajmować się diagnostyką, orzecznictwem, profilaktyką oraz różnymi formami pomocy psychologicznej. Absolwent może podjąć pracę w:

placówkach służby zdrowia: poradnie zdrowia psychicznego, oddziały leczenia nerwic, szpitale psychiatryczne
placówkach oświatowych i opiekuńczych, w tym w szkołach, Poradniach Psychologiczno Pedagogicznych i podobnych, domach dziecka
służbach społecznych: instytucjach rynku pracy, agendach pomocy społecznej, biurach karier studenckich, organizacjach pozarządowych
firmach specjalizujących się w sprzedaży, reklamie, badaniach
organach ścigania, więzieniach (jako pracownik cywilny lub mundurowy w zależności od sposobu prowadzonej rekrutacji)
wojsku

Studia psychologiczne są niezbędną podstawą do podjęcia szkoleń służących do zdobycia umiejętności i uprawnień do prowadzenia psychoterapii.

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Psychologia?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

Fizjoterapia
Fizjoterapia