Psychologia
O kierunku

Czas trwania studiów:
5 lat

Typ:
jednolite magisterskie

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
Magister

Limit miejsc:


Kontynuowanie:
Studia psychologiczne są warunkiem niezbędnym do podjęcia szkoleń służących do zdobycia umiejętności i uprawnień do prowadzenia psychoterapii.

Psychologia to kierunek dla osób zainteresowanych poznaniem i wytłumaczeniem różnych przejawów ludzkich aktywności, rozpoczynając od ich motywów, a na indywidualnych i społecznych skutkach kończąc. Odkrywanie tajników ludzkiej natury i mechanizmów kształtujących wnętrze człowieka jest niezwykle interesujące, zwłaszcza dzisiaj, gdy tempo współczesnego świata generuje tak wiele zmian w psychice jednostki.

Studia z zakresu Psychologii dają możliwość zgłębienia tej wiedzy i zdobycia umiejętności niezbędnych, by nieść pomoc i wsparcie drugiemu człowiekowi. Proponowane specjalizacje pozwalają ukierunkować się na wybór przyszłej ścieżki kariery i rozwoju zawodowego.

Dlaczego warto studiować Psychologię w Społecznej Akademii Nauk?

Kładziemy nacisk na praktykę
Kładziemy nacisk na praktykę
Interesujące specjalności
Interesujące specjalności
Kształcenie umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy psychologa
Kształcenie umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy psychologa
Przygotowanie do pracy w zawodzie
Przygotowanie do pracy w zawodzie
Doświadczona kadra dydaktyczna
Doświadczona kadra dydaktyczna
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN

Psychologia w SAN Warszawa - opinie

“Studia skończyłam w ubiegłym roku i polecam. Uczelnia kładzie nacisk przede wszystkim na praktykę, co w obecnych czasach jest ogromnie ważne. Teoria teorią, ale oczywistym jest to, że to umiejętności praktyczne są najbardziej cenione w pracy. Kierunek daje naprawdę duże możliwości."

 

Ilona Górska

 

Opłaty

Psychologia SAN Warszawa - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

720 zł  620 zł*

II ROK12720 zł
III ROK12720 zł
IV ROK12780 zł
V ROK10870 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK3600 zł  3000 zł**

5040 zł  4240 zł**

II ROK3600 zł5040 zł
III ROK3600 zł5040 zł
IV ROK3900 zł5460 zł
V ROK4350 zł4350 zł

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK8640 zł  7240 zł**
II ROK8640 zł
III ROK8640 zł
IV ROK9360 zł
V ROK8700 zł 

 

Najniższa cena sprzed 30 dni: 620 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

690 zł  590 zł*

II ROK12690 zł
III ROK12690 zł
IV ROK12690 zł
V ROK10800 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK3450 zł  2850 zł**

4830 zł  4030 zł**

II ROK3450 zł4830 zł
III ROK3450 zł4830 zł
IV ROK3450 zł4830 zł
V ROK4000 zł4000 zł

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK8280 zł  6880 zł**
II ROK8280 zł
III ROK8280 zł
IV ROK8280 zł
V ROK8000 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 590 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego
**cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego oraz zniżką za wpłatę z góry (zniżka nie przysługuje Cudzoziemców z wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka)

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Promocja Dzień Otwarty
Promocja Dzień Otwarty
Promocja Młody Medyk
Promocja
Młody Medyk
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Psychologia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Program kształcenia odpowiada na zapotrzebowania rynku i stale rozwijające się potrzeby społeczne zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Psychologia wykorzystywana jest dziś dla celów diagnostycznych i terapeutycznych, ale jest też podstawą wielu ważnych dziedzin ludzkiej aktywności i oddzielnych dyscyplin naukowych: zarządzania zasobami ludzkimi, biznesu, marketingu (także politycznego), pedagogiki, sportu czy zarządzania kryzysowego. Od wielu lat należy do najbardziej popularnych i wybieranych kierunków studiów.

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Przedmioty ogólnokształcące, filozofia, podstawy logiki, socjologia
 • Statystyka i psychometria
 • Psychologia ogólna – osobowości, procesów poznawczych, emocji i motywacji
 • Psychologia zdrowia
 • Psychologia kliniczna i psychopatologia
 • Psychologia rozwoju człowieka i wychowawcza
 • Psychologia osobowości i różnic indywidualnych
 • Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa
 • Psychoterapia
 • Psychologia zdrowia, stresu
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia zarządzania
 • Zachowania konsumenckie i marketing
 • Psychologia ekonomiczna
 • Rozwój osobisty i kształtowanie talentów
 • Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży
 • Rozmowa i wywiad w psychologii
 • Psychoonkologia – teoria i praktyka kliniczna
 • Psychologiczne problemy niepełnosprawności
 • Wybrane metody diagnozy w psychologii klinicznej
 • Zaburzenia osobowości
 • Diagnoza neuropsychologiczna – teoria i praktyka
 • Metody diagnozy małego dziecka
 • Projekcyjne techniki diagnostyczne
 • Techniki poznawczo-behawioralne w terapii zaburzeń
 • Treningi antystresowe
 • Psychoterapia – ujęcie integracyjne
 • Praca z grupą w terapii uzależnień
 • Interwencja kryzysowa – teoria i praktyka
 • Psychologia przedsiębiorczości
 • Psychologiczna analiza zawodu
 • Negocjacje i mediacje
 • Psychologiczne aspekty budowania wizerunku
 • Wybrane aspekty współczesnego marketingu
 • Psychologiczne aspekty rynku pracy
 • Metodyka prowadzenia zajęć warsztatowych
 • Coaching i mentoring – narzędzia wspierania rozwoju kariery
 • Psychologia przywództwa
 • Psychologia motywowania personelu
 • Techniki i narzędzia wywierania wpływu
 • Język komunikatu perswazyjnego
 • Doradztwo zawodowe w edukacji i służbach zatrudnienia
 • Metodyka doradztwa zawodowego 

Rekrutacja na kierunek Psychologia

Od kandydatów chcących podjąć jednolite studia magisterskie na kierunku „Psychologia” wymagane jest świadectwo maturalne - brane są pod uwagę wyniki egzaminów z przedmiotów: język nowożytny (poziom B1) i przedmiot do wyboru: historia, biologia, wiedza o społeczeństwie. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy. Szczególne preferencje mają kandydaci posiadający świadectwo maturalne z wyróżnieniem i laureaci olimpiad i/lub konkursów przedmiotowych. O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów kwalifikacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniających oceny ze wskazanych przedmiotów. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek „Psychologia” tworzona jest wg kolejności uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym punktów zgodnie z planowanymi limitami przyjęć.

Specjalności

Psychologia studia jednolite magisterskie SAN Warszawa - specjalności

Koncepcja kształcenia na kierunku Psychologia Społecznej Akademii Nauk zakłada elastyczność kształcenia poprzez oferowane specjalności. Oznacza to, że kształcenie jest dostosowywane do dynamicznie rozwijającego się rynku pracy i zapewnia spójność koncepcji z celami strategicznymi Uczelni i Wydziału. Studenci kierunku Psychologia na studiach jednolitych magisterskich w Warszawie w ramach studiów mają do wyboru dobrze osadzone w potrzebach rynku pracy następujące specjalności:

Psychologia zdrowia i kliniczna

Absolwent po specjalności Psychologii zdrowia i klinicznej uzyskuje kwalifikacje przygotowujące do prowadzenia działań edukacyjnych i promowania zdrowia, stawiania diagnoz oraz niesienia psychologicznej osobom borykającym się z różnymi trudnościami natury psychicznej i chorobami somatycznymi, osobom w kryzysie. Specjalność przygotowuje do pracy w roli psychologa w szpitalach, poradniach specjalistycznych oraz zakładach opiekuńczych i hospicjach, placówkach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej. Absolwent, który ukończy tą specjalność może pracować w organizacjach zaangażowanych w wychowanie zdrowotne oraz jako specjalista w placówkach usługowych i pomocowych.

Psychologia doradztwa zawodowego

Absolwent specjalności związanej z Psychologią doradztwa zawodowego posiada kompetencje umożliwiające planowanie i realizowanie strategii personalnych w organizacji, w tym procesów rekrutacji i selekcji pracowników, zarządzania konfliktem z wykorzystaniem znajomości strategii i technik negocjacyjnych i mediacji, planowania polityki kadrowej, kierowanie zespołem i motywowanie pracowników w różnych typach organizacji. Jest przygotowany do wspierania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w konstruowaniu indywidualnych ścieżek kariery, przy wykorzystaniu umiejętności do diagnozowania zainteresowań i predyspozycji zawodowych,. Specjalność pozwala na zatrudnienie w przedsiębiorstwach na stanowiskach specjalistów do spraw zarządzania personelem, kierowników, menadżerów, coachów i mentorów, pomagających w wytyczaniu i realizacji ścieżek rozwoju kariery. Można pracować w publicznych i niepublicznych służbach zatrudnienia, agencjach doradztwa zawodowego i personalnego, w realizacji projektów ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów społecznych środowisk lokalnych.

Psychologia biznesu

Psychologia biznesu to dziedzina, która pozwala na zastosowanie wiedzy psychologicznej w kontekście m.in. działalności gospodarczej. Studenci tego kierunku po ukończeniu kształcenia będą posiadać umiejętność analizy w zachowaniach konsumenckich oraz procesów rekrutacji, co pozwoli im na skuteczne radzenie sobie z kwestią podejmowania decyzji w obszarze marketingu czy zarządzania zasobami ludzkimi. Studia na kierunku psychologia biznesu dają również możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej perswazji, negocjacji czy motywacji pracowników. Jest to kierunek bardzo przyszłościowy, który zapewnia szerokie spektrum możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów.

Wykładowcy

Opiekun kierunku Psychologia SAN Warszawa

dr Aleksandra Gradowska, prof. SAN

Wykładowcy kierunku Psychologia SAN Warszawa

prof. dr hab. n. med. Wojciech Gruszczyński
dr Marek Krawiec
dr Małgorzata Roślak-Olczyk
dr Łukasz Prysiński
dr Marta Bem
dr Żaneta Ptak-Kostecka
mgr Katarzyna Chotkowska
Kariera

Psychologia SAN Warszawa – praca

Absolwent studiów na kierunku Psychologia jest przygotowany do pracy w obszarach psychologii klinicznej i psychologii zdrowia, psychologii wychowawczej i psychologii rozwoju człowieka, specjalizuje się w zakresie trudności szkolnych, psychologii penitencjarnej i sądowej, psychologii sportu, zarządzania, biznesu i doradztwa zawodowego. Może zajmować się diagnostyką, orzecznictwem, profilaktyką oraz różnymi formami pomocy psychologicznej. Absolwent może podjąć pracę w:

placówkach służby zdrowia: poradnie zdrowia psychicznego, oddziały leczenia nerwic, szpitale psychiatryczne
placówkach oświatowych i opiekuńczych, w tym w szkołach, Poradniach Psychologiczno Pedagogicznych i podobnych, domach dziecka
służbach społecznych: instytucjach rynku pracy, agendach pomocy społecznej, biurach karier studenckich, organizacjach pozarządowych
firmach specjalizujących się w sprzedaży, reklamie, badaniach
organach ścigania, więzieniach (jako pracownik cywilny lub mundurowy w zależności od sposobu prowadzonej rekrutacji)
wojsku

Studia psychologiczne są niezbędną podstawą do podjęcia szkoleń służących do zdobycia umiejętności i uprawnień do prowadzenia psychoterapii.

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Psychologia?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

Fizjoterapia
Fizjoterapia