« wróć...Debata "Zarządzanie zrównoważonym rozwojem organizacji"

 

 

 

 

 

 

W dniu 13 kwietnia 2023 roku w Społecznej Akademii Nauk odbyła się z inicjatywy Rady Biznesu debata na temat „Zarządzanie zrównoważonym rozwojem organizacji”. Ze względu na ważność problematyki i pilną potrzebę podjęcia działań na rzecz wdrażania 17 celów zrównoważonego rozwoju „Agendy 2030” przez różne strony – rządy, samorządy, organizacje pozarządowe, sektor nauki, biznesu oraz poszczególnych obywateli na debatę zostali zaproszeni przedstawiciele różnych organizacji z sektora biznesu i pozabiznesowego.

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/polskapomoc/cele-zrownowazonego-rozwoju 

W spotkaniu uczestniczyli:

  • Miron Maicki - Prezes Rady Biznesu,
  • Agnieszka Puszczewicz – Dyrektor Biura Podróży ILIJADA,
  • Mariola Glinka – Dyrektor operacyjny firmy Transsped,
  • Andrzej Cieślawski – Radny gminy Konstancin-Jeziorna,
  • Robert Andrzejczyk – Dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
  • Piotr Lisicki

Gości powitał na wstępie prof. SAN Maciej Dębski a przewodniczyła dr inż. Małgorzata Borkowska-Niszczota – wykładowca SAN. Debacie przysłuchiwali się studenci i wykładowcy kierunku Zarządzanie oraz kierunku Turystyka i Rekreacja.  W trakcie spotkania dyskutowano na temat rozumienia istoty zrównoważonego rozwoju i koncepcji społecznej odpowiedzialności oraz praktycznej ich realizacji. Wskazywano na rolę poszczególnych organizacji we wdrażaniu przyjętych celów kluczowych dla ludzkości i planety, a w szczególności na sposób zarządzania społeczną odpowiedzialnością. Odniesiono się do założeń przyjętych Strategii zrównoważonego rozwoju oraz innych dokumentów planistycznych i narzędzi, które  wspierają realizację przyjętych przez środowisko globalne celów. Uczestnicy debaty podzielili się podejmowanymi i planowanymi działaniami z różnych obszarów społecznej odpowiedzialności wynikającymi z charakteru prowadzonej działalności, ale też zidentyfikowali bariery i problemy związane z wdrożeniem tej idei.