« wróć...Dzień Zerowy

 

 

 

 

Zapraszamy na „Dzień Zerowy SAN”, czyli spotkanie informacyjno-adaptacyjne dla Studentów I roku studiów, które odbędzie się w dniu 29 września w filii Społecznej Akademii Nauk w Warszawie (ul. Łucka 11). 

 

Z myślą o studentach I roku studiów, pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w murach uczelni zostanie zorganizowane spotkanie informacyjno-adaptacyjne, mające na celu zapoznanie nowych Studentów z podstawowymi informacjami niezbędnymi do rozpoczęcia nauki w roku akademickim 2023/2024. 

Podczas wydarzenia nowi studenci będą mogli m.in.:

 • poznać dziekanów i opiekunów merytorycznych kierunków,
 • uzyskać więcej informacji nt. formuły nauczania,
 • dowiedzieć się, jakie sprawy można załatwić w dziekanacie, dziale planowania, akademickim biurze karier,
 • nauczyć się analizować plan zajęć i umawiać się na konsultacje z wykładowcami,
 • zapoznać się z podstawowymi zasadami przyznawania pomocy materialnej - stypendia,
 • a także uzyskać informacje o sposobie zaliczania zajęć i egzaminów.

Spotkanie będzie miało również charakter adaptacyjny, tak, aby studenci I semestrów mieli możliwość poznania uczelni, rzeczywistego doświadczania studiowania oraz integracji ze wspólnotą akademicką.

Wydział Nauk Stosowanych

Spotkanie odbędzie się 29 września o godz. 10:00 w auli nr 6. 

 

Spotkanie dla Studentów podejmujących studia na kierunku: 

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Filologia angielska
 • Grafika
 • Informatyka
 • Kosmetologia
 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
 • Fizjoterapia
 • Psychologia

Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

Spotkanie odbędzie się 29 września o godz. 12:00 w auli nr 6. 

 

Spotkanie dla Studentów podejmujących studia na kierunku: 

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Finanse i rachunkowość
 • Logistyka
 • Turystyka i rekreacja
 • Zarządzanie