« wróć...Edukacja do starości - Nawzajem sobie potrzebni

W ostatnim czasie, 7 grudnia odbyło się spotkanie Dziekana Filii w Świdnicy, dr. Jarosława Szandurskiego, który zorganizował spotkanie z nauczycielami szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz przedszkoli.

Głównym tematem dyskusji był rozwój III edycji programu "Edukacja do starości - Nawzajem sobie potrzebni". Celem programu jest promowanie świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat naturalnego procesu starzenia się oraz wartości niesionych przez kontakt z osobami starszymi.

 

 

Spotkanie było okazją do omówienia założeń programu, który zakłada cykl spotkań dzieci i młodzieży z seniorami, odbywających się zarówno w placówkach oświatowych, jak i poza nimi. Podczas tych interakcji seniorzy, pełniący rolę edukatorów, dzielą się swoimi pasjami, talentami i wiedzą, pokazując młodszym pokoleniom bogactwo doświadczenia i umiejętności.

 

 

Niezwykłość tych spotkań polega na budowaniu więzi międzypokoleniowej, tworzeniu płaszczyzny porozumienia i współpracy między różnymi grupami wiekowymi. Przekonują one, jak wiele cennych umiejętności kryje się w osobach starszych, wzmacniając tym samym ich autorytet w oczach młodego pokolenia.

Podczas spotkania omawiany był temat "Dlaczego realizować projekty w edukacji". Uczestnicy spotkania zdobyli podstawowe informacje na temat metodologii projektu, począwszy od koncepcji do czynnej realizacji planu.

Spotkanie zakończyło się owocną rozmową oraz zaplanowaniem kolejnych etapów programu.

Te inicjatywy nie tylko promują więź międzypokoleniową, lecz także stanowią doskonały przykład skutecznych działań edukacyjnych, wzbogacających środowisko szkolne i społeczność lokalną.