« wróć...II edycja Kongresu Radom Przyszłości

29 czerwca br. w Radomiu na dziedzińcu dawnej siedziby Fabryki Broni przy ul. Przemysłowej odbyła się druga edycja Kongresu Radom Przyszłości. Organizatorem przedsięwzięcia była Platforma Przyszłości Przemysłu, w której sekretarzem jest Mirosław Olszewski, dyrektor Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym SAN a jej członkiem rektor SAN dr hab. Roman Patora, prof. SAN.

 

W wydarzeniu udział wzięło ok. 300 uczestników, którzy wspólnie dyskutowali o nowoczesnych technologiach, przyszłości przemysłu oraz rozwoju miasta.  Społeczna Akademia Nauk reprezentowana była przez Mirosława Olszewskiego oraz dr Annę Jadachowską-Dziębor.

 

Organizatorzy zaplanowali dla uczestników interesujący program, w którym znalazły się m.in. wystąpienia ekspertów, panele dyskusyjne na tematy gospodarcze oraz debaty branżowe. Celem rozmów było poznanie i omówienie kluczowych wyzwań oraz możliwości rozwoju przemysłu przyszłości, ze szczególnym uwzględnieniem Radomia.