« wróć...Interdyscyplinarna konferencja „Innowacja jako narzędzie przyszłości” 

Głównym zadaniem przedsięwzięcia jest zebranie w jednym miejscu osób odpowiedzialnych za kształtowanie omawianych zmian w Polsce tj.: przedsiębiorców, naukowców oraz osób zajmujących się tworzeniem procedur i możliwości dla polskiego biznesu. Celem natomiast podniesienie świadomości, czym jest innowacyjność i jak wpływa na funkcje gospodarcze, naukowe czy społeczne. W trakcie konferencji nastąpi prezentacja praktycznych przykładów innowacji opracowanych w warunkach naukowych i wśród przedsiębiorców. 

Konferencja to doskonała przestrzeń do wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy naukowcami, badaczami innowacji i praktykami. 

Podsumowaniem będą tematyczne panele, które będą przydatne w znalezieniu skutecznej –  a co za tym idzie – innowacyjnej drogi dla biznesu i nauki przyszłości. 

Program Konferencji 

• godz. 10.00-10.30 - Rejestracja uczestników 

• godz. 10.30-10.45 - powitanie gości 

• godz. 10.45-11.15 - Wręczenie odznak Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej 

• godz. 11.15-11.30 - Czym są innowacje - wystąpienie naukowe – prof. Sławomir Wiak,  Politechnika Łódzka 

• godz. 11.30-11.45 - przerwa kawowa 

• godz. 11.45-12.25 - prezentacja lokalnych firm ich innowacyjnych rozwiązań w obszarze ROLNICTWO/ŻYWNOŚĆ 

• godz. 12.25-13.40 - prezentacja lokalnych firm ich innowacyjnych rozwiązań w obszarze BEZPIECZEŃŚTWO 

• godz. 13.40-14.30 Obiad 

• godz.14.30-15.10 - prezentacja lokalnych firm ich innowacyjnych rozwiązań w obszarze TECHNOLOGIE 

• godz. 15.10-16.00 - panel ekspercki i podsumowanie z udziałem eksperta z Polskiej Agencji Inwestycji i Handel 

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się na stronie: